Valpoli

U bent in het afgelopen jaar om onduidelijke redenen gevallen of bijna gevallen. Daarom bent u uitgenodigd op de Valpoli van de polikliniek Klinische Geriatrie voor een valanalyse. Veelvoorkomende oorzaken van vallen zijn duizeligheid, problemen met uw evenwicht, slechter zien, geheugenproblemen en delier, oftewel acute verwardheid.

Doel van het onderzoek

Op de Valpoli onderzoeken we waardoor u (bijna) bent gevallen en maken we een behandelvoorstel om het risico te verminderen dat u (weer) valt. Ook onderzoeken we of u osteoporose (botontkalking) heeft en of we daarvoor een behandeling moeten starten om te voorkomen dat u iets breekt.

De gesprekken en onderzoeken die nodig zijn, vinden allemaal plaats op de Valpoli. Daarbij werken de geriater, de fysiotherapeut en de geriatrieverpleegkundige nauw samen en komen ze gezamenlijk tot een plan. Soms schakelen we later nog andere hulpverleners in, zoals de ergotherapeut, en volgen er aanvullende onderzoeken, zoals een hersenscan.

Voorbereiding

U krijgt een schriftelijke uitnodiging voor een bezoek aan de Valpoli. Bij de uitnodiging ontvangt u ook:

 • Twee vragenlijsten over vallen
 • De sociale kaart

Wij vragen u deze lijsten in te vullen en mee te nemen naar de poli.

Neem ook onderstaande mee:

 • Uw patiëntenpas (of uw identiteitsbewijs om een patiëntenpas te laten maken)
 • Medicijnen en/of zalven die u gebruikt of een actuele lijst van medicijnen die u gebruikt
 • Indien van toepassing uw loophulpmiddel, zoals een stok of rollator
 • Indien van toepassing uw bril en/of gehoorapparaten
 • Indien van toepassing de zorgmap van de thuiszorg

Het is belangrijk dat uw partner, een familielid of naaste u begeleidt. Tijdens de afspraak op de Valpoli maken we in de meeste gevallen afspraken voor u met het Afnamelaboratorium om bloed te laten afnemen en met de Functieafdeling om een hartfilmpje te laten maken. Beide onderzoeken vinden plaats op de Valpoli.

Hoe ziet uw bezoek aan de Valpoli eruit?

U heeft een onderzoek bij de geriater:

 • U heeft een gesprek waarin u vragen kunt stellen, onder andere over uw valproblemen, uw algehele gezondheid en uw functioneren thuis
 • U krijgt een lichamelijk onderzoek
 • U krijgt een bewegingsonderzoek
 • We beoordelen het hartfilmpje en de laboratoriumwaarden van uw bloed
 • We bespreken uw medicijngebruik

U heeft een onderzoek bij de fysiotherapeut:
U heeft een kort gesprek met de fysiotherapeuten en we voeren een fysiotherapeutisch onderzoek uit. Hierbij onderzoeken we het volgende:

 • Uw manier van lopen
 • Uw gebruik van hulpmiddelen of uw behoefte aan hulpmiddelen
 • Uw spierkracht en conditie
 • Uw balans en evenwicht

U heeft een onderzoek bij de geriatrieverpleegkundige:

 • We bespreken uw thuissituatie: onder andere welke hulp u heeft voor het huishouden en voor uw persoonlijke verzorging en hoe uw thuissituatie is (zijn er bijvoorbeeld drempels in uw huis?)
 • Er is aandacht voor uw geheugen en uw stemming. Zo nodig nemen we daarvoor testen af.
 • We meten uw bloeddruk terwijl u ligt en bij het opstaan
 • We meten uw lengte en gewicht
 • We kunnen nog aanvullende onderzoeken of testen afnemen

Na deze drie onderzoeken volgt er een afsluitend gesprek met u en uw begeleider. In dit gesprek bespreken we met u de onderzoeksresultaten. Meestal kunnen we direct een behandeladvies meegeven. Als er verder onderzoek nodig is, bespreken we dat ook met u.

Tips:

 • Om te voorkomen dat u vergeet vragen te stellen, raden wij u aan deze van tevoren op te schrijven.
 • Laat uw begeleider deze website ook lezen.

Ontvangst in het ziekenhuis

We verwachten u om 8.30 uur op de Valpoli. Uw afspraak duurt tot ongeveer 13.00 uur. Tussendoor heeft u ongeveer een half uur tot één uur pauze. Deze tijd kunt u benutten door in het restaurant iets te eten te halen. Van de secretaresse op de Valpoli kunt u een maaltijdbon voor uzelf of een kortingsbon voor u en uw begeleider krijgen. Uiteraard kunt u zelf ook iets te eten meenemen. Koffie, thee en bouillon zijn op de Valpoli gratis verkrijgbaar.

Slecht ter been
Bent u slecht ter been, dan is er bij de hoofdingang van Nij Smellinghe de mogelijkheid om in en uit de auto te stappen bij het bordje ‘Tút en derút. Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u deze lenen. De rolstoelen staan binnen geparkeerd in de hal bij de hoofdingang en buiten bij de polikliniekingang. Op het parkeerterrein zijn de lantaarnpalen voorzien van verschillende kleuren, zodat u gemakkelijk kunt onthouden waar uw auto staat geparkeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen. Als u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, verzoeken wij u om tijdig contact op te nemen met de polikliniek Geriatrie. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 0512 588 317.

Ziekenhuis Nij Smellinghe is één van de deelnemende ziekenhuizen aan het VMS veiligheidsprogramma. Meer informatie over dit veiligheidsprogramma kunt u vinden op de volgende website:

www.vmszorg.nl