Geriatrie

Herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt

Geriatrie is het specialisme dat zich toelegt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere mens.

Praktische informatie

 • Polikliniek

Op de polikliniek Geriatrie houden we een spreekuur voor mensen, meestal ouderen, met meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de (oudere) mens.

Dagonderzoekcentrum(DOC)
Bij het Dagonderzoekcentrum vinden verschillende onderzoeken in korte tijd plaats. Zo brengen we de problemen goed in kaart. In het Dagonderzoekcentrum werken de klinisch geriater, de verpleegkundig specialist geriatrie en de gespecialiseerde verpleegkundige nauw samen.

Consultdienst en screening ouderen 70+
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare ouderen risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium (acute verwardheid), decubitus (doorliggen), bijwerking van medicatie of een val. Om deze reden screenen we mensen van 70 jaar en ouder die een opname in Nij Smellinghe krijgen op kwetsbaarheid.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Telefonisch spreekuur

Voor vragen aan de geriatrieverpleegkundigen en/of klinisch geriater kunt u op werkdagen tussen 8.30 - 10.00 uur bellen. Het telefoonnummer van dit spreekuur is 0512 588 318. Faxen kan ook: 0512 588 819

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U hoeft niet zelf te bellen om een afspraak te maken, maar krijgt een uitnodiging van ons thuis gestuurd. Bij uw afspraak op de polikliniek is het belangrijk om uw partner, familielid of naaste mee te nemen. Twee paar oren horen meer dan één.

Dagonderzoekcentrum

Ouderdom gaat gepaard met gebreken, zegt men vaak. Wanneer u last heeft van meerdere problemen, kunnen we u uitnodigen voor een bezoek aan het Dagonderzoekcentrum. Bij het Dagonderzoekcentrum vinden verschillende onderzoeken in korte tijd plaats. Zo brengen we de problemen goed in kaart.

In het Dagonderzoekcentrum werken de klinisch geriater, verpleegkundig specialist geriatrie en de gespecialiseerde verpleegkundige geriatrie nauw samen. Het is belangrijk dat een familielid of naaste u begeleidt. Bij uw bezoek aan het Dagonderzoekcentrum hebben u en uw begeleider namelijk een gesprek met de klinisch geriater, verpleegkundig specialist geriatrie en de geriatrieverpleegkundige.

Onderzoeken
Naast de gesprekken vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Bepalen van lengte en gewicht
 • Geheugentest
 • ECG (hartfilmpje)
 • Bloedonderzoek

Een bezoek aan het Dagonderzoekcentrum duurt ongeveer tweeëneenhalf tot drie uur. Voordat u het Dagonderzoekcentrum verlaat, heeft u een gesprek met de arts en de verpleegkundig specialist geriatrie over de eerste bevindingen en het plan van aanpak.

Wat neemt u mee bij uw bezoek aan het Dagonderzoekcentrum?

 • De ingevulde sociale kaart die u via de post heeft ontvangen
 • Uw patiëntenpas
 • De medicijnen die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
 • Indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
 • Eventuele loophulpmiddelen, zoals een stok of rollator
 • Tot slot adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Consultdienst en screening oudere 70+

Alle medisch specialisten en afdelingen in Nij Smellinghe kunnen een beroep doen op het team van de Geriatrie. De klinisch geriater en/of de geriatrieverpleegkundige bezoeken patiënten door het hele ziekenhuis. Vanuit hun deskundigheid op het gebied van ouderdomsproblematiek adviseren zij de aanvragend specialist of afdeling.

Screening ouderen 70+
Bent u 70 jaar of ouder? Dan is een ziekenhuisopname voor u extra risicovol vanwege een verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, delirium (acute verwardheid), decubitus (doorliggen), bijwerking van medicatie of een val. Om deze reden screenen we u op kwetsbaarheid. Dit gebeurt aan de hand van enkele vragen die de geriatrieverpleegkundige aan u stelt. Zo kunnen we voorzorgsmaatregelen nemen en behandelingen inzetten om te voorkomen dat er bij u door de ziekenhuisopname (onherstelbaar) functieverlies optreedt.

Valpoli

Vallen en bijna vallen komt in Nederland veel voor. Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder valt minstens één keer per jaar. Vallen kan tot ernstig letsel leiden, zoals wonden, botbreuken, moeizamer lopen of de angst om weer te vallen. Al deze gevolgen kunnen ertoe leiden dat u moeite krijgt met zelfstandig thuis wonen. Op de Valpoli kunnen we u helpen.

Voor meer informatie over de Valpoli klikt u hier

Aandoeningen

Veelvoorkomende problemen waarmee mensen naar de polikliniek Geriatrie worden doorverwezen, zijn:

 • Geheugenproblematiek
 • Mobiliteitsstoornissen en vallen
 • Continentieproblemen
 • Polyfarmacie, dat wil zeggen het gebruiken van meerdere medicijnen tegelijkertijd
 • Somberheid en/of eenzaamheid
 • Onverklaarbare achteruitgang in uw functioneren
 • Delier, oftewel acute verwardheid 

Meer informatie

Geriatrie is het specialisme dat zich richt op de ouder wordende mens. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Een geriater is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van oudere mensen. Daarbij kijkt hij naar de lichamelijke, geestelijke, functionele en sociale situatie van de mensen.

Informatieve websites

Wij hebben deze dag als zo prettig mogelijk ervaren binnen de omstandigheden

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang duurt mijn afspraak?

  Bent u voor het eerst bij de polikliniek Klinische Geriatrie? Dan moet u er rekening mee houden dat uw afspraak zo’n tweeënhalf tot drie uur duurt. Komt u voor een herhaalafspraak, dan varieert dat van een half uur tot één uur.

 • Moet ik iemand meenemen naar mijn afspraak?

  We adviseren u om iemand mee te nemen als u een afspraak heeft. Twee paar oren horen meer dan één. Ook kunt u na afloop de vragen of twijfels die u nog heeft met elkaar bespreken.

 • Kan ik van tevoren bloed laten prikken of een hartfilmpje laten maken?

  Vanaf het moment dat u de uitnodiging voor uw afspraak thuis gestuurd krijgt, kunt u bij Nij Smellinghe terecht voor eventueel noodzakelijk vooronderzoek. Dit staat vermeld op uw uitnodiging. Ook kunt u op de dag van uw afspraak deze onderzoeken laten doen. Zorgt u dan dat u een half uur van tevoren aanwezig bent. 

 • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

  Klik dan hier.

 • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

  Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.

Brochures

 1. pdf Delirium, acuut optredende verwardheid Download
 2. pdf Dementie Download
 3. pdf Klinische geriatrie Download
 4. pdf Orthostatische hypotensie & postprandiale hypotensie Download
 5. pdf Valpoli Geriatrie Download