Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de algemene veelgestelde vragen van Nij Smellinghe. Heeft u een vraag over een specifieke specialisme? Ga dan naar de betreffende pagina.

Vragen algemeen

 • Kan ik een dag-, week-, maand- of jaarkaart aanschaffen voor het parkeren op het parkeerterrein van Nij Smellinghe?

  Een dagparkeerkaart is in Nij Smellinghe niet verkrijgbaar, omdat het dagtarief maximaal €2,50 is (uurtarief is €0,80). Er zijn wel week-, maand,- en jaarkaarten beschikbaar. Deze kunt u bij de Receptie Hoofdingang aanschaffen, dagelijks tussen 7.30 en 22.30 uur. Voor de kaarten vragen wij een borgsom van €15,00. De kosten zijn:

  Weekkaart €5,50
  Maandkaart  €16,50
  Jaarkaart €150,00 
 • Hoeveel tijd heb ik om uit te rijden vanaf het parkeerterrein van Nij Smellinghe?

  De eerste twintig minuten parkeren zijn gratis. Na betaling heeft u 15 minuten de tijd om uit te rijden.

 • Waar kan ik mijn parkeerkaart betalen?

  U kunt uw parkeerkaart betalen bij één van de betaalautomaten. Deze staan binnen bij de hoofdingang en buiten tegenover de polikliniekingang naast de fietsenstalling.

 • Ik ben mijn parkeerkaart kwijt, wat nu?

  Op de betaalautomaat drukt u op de optie ‘Verloren kaart’. U betaalt €2,50 (maximaal dagtarief) en krijgt vervolgens een parkeerkaart waarmee u kunt uitrijden.

 • Wat zijn de bezoektijden van Nij Smellinghe?

  Algemene bezoektijden (voor volwassenen)

  Maandag t/m vrijdag 15.00 - 19.30 uur
  Zaterdag, zondag en feestdagen 10.00 - 11.00 uur en 15.00 - 19.30 uur

  Bent u op zoek naar de bezoektijden van een specifieke afdeling? Deze vindt u op de betreffende afdelingspagina.

 • Zijn er in Nij Smellinghe rolstoelen beschikbaar?

  Ja, voor vervoer in het ziekenhuis kunt u gebruikmaken van een rolstoel. De rolstoelen staan buiten bij de polikliniekingang en binnen bij de Receptie Hoofdingang (naast het bord met routenummers). Om de rolstoel te kunnen gebruiken, voert u een muntstuk van twintig cent of één euro in. Bij het terugzetten van de rolstoel krijgt u het muntstuk weer retour (als bij een winkelwagen).

 • Kan ik vlakbij de ingang parkeren als ik iemand moet ophalen?

  U parkeert uw auto eerst op het reguliere parkeerterrein. U haalt de patiënt op en laat hem of haar plaatsnemen op de wachtbankjes bij de receptie. Vervolgens kunt u uw auto ophalen en kort neerzetten bij de Tùt en d’r Ùt (halen en brengen). Deze plek is dichtbij de ingang.

 • Waar kan ik de Apotheek vinden?

  De Apotheek is gevestigd in het polikliniekgebouw van Nij Smellinghe, direct bij de ingang (routenummer 9). ’s Avonds en in het weekend heeft u toegang tot de apotheek via de linkerdeur naast de polikliniekeningang.

 • Is er een winkel in Nij Smellinghe?

  In het grote restaurant (grenzend aan de centrale hal) is een kleine winkel gevestigd. Hier worden onder andere tijdschriften, kaarten, ballonnen, bloemen, knuffels en cadeautjes verkocht.

 • Is in Nij Smellinghe een pinautomaat aanwezig?

  In Nij Smellinghe is geen pinautomaat aanwezig. Bij de betaalautomaat voor het parkeren en in de restaurants is het wel mogelijk om met uw pinpas te betalen.

 • Kan ik inloggen op het WiFi-netwerk van Nij Smellinghe?

  U kunt gratis gebruikmaken van het WiFi-netwerk van Nij Smellinghe. Log in op ‘Gasten-Internet’ en accepteer de voorwaarden. U kunt nu gratis internetten!

 • Waar kan ik de Dokterswacht vinden?

  Tussen 17.00 en 0.00 uur kunt u zich melden in h gebouw van de Dokterswacht, links van de hoofdingang. Tussen 0.00 en 8.00 uur kunt u zich melden bij de Spoedeisende Hulp, rechts van de hoofdingang.

 • Waarom gaat de slagboom automatisch omhoog?

  Bij binnenkomst op het terrein wordt bij de slagboom uw kenteken gescand. Na betaling van de parkeerkaart wordt uw kenteken herkend, waarna de slagboom automatisch omhoog gaat.

Vragen over Financiën

 • Waarom heb ik een verwijsbrief nodig?

  Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig. Vaak is de huisarts uw verwijzer naar het ziekenhuis, maar ook andere zorgverleners kunnen verwijzer zijn. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat beschreven welke verwijzers door uw zorgverzekeraar als geldige verwijzer worden geaccepteerd.

  Nadat u verwezen bent, moet u binnen 3 maanden een afspraak maken in ons ziekenhuis. Komt u in Nij Smellinghe zonder geldige verwijzing, dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat er pas een afspraak wordt gepland zodra u een juiste verwijzing heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldige verwijzing. Zolang u onder behandeling blijft voor dezelfde klacht/aandoening (de zogenaamde zorgvraag), is geen nieuwe verwijzing nodig.

  Voor spoedeisende hulp is geen verwijzing nodig. Is uw gezondheidstoestand niet levensbedreigend, ga dan altijd eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost (Dokterswacht Friesland). De huisarts verwijst u  indien nodig naar het ziekenhuis. Wel is het belangrijk dat u verzekerd bent. Zonder zorgverzekering moet u de zorgkosten zelf betalen. De kosten van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp vallen onder de basisverzekering en hiervoor geldt een eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u bij 'Wat is het eigen risico?'.

 • Wat gaat mijn behandeling kosten?

  Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is, welke diagnose wordt gesteld en welke zorg en behandeling u nodig hebt. Hiervoor is een afspraak in het ziekenhuis nodig en eventuele (vervolg)onderzoeken. Dit wordt wel in rekening gebracht, ook als u ervoor kiest om geen verdere behandeling in ons ziekenhuis te ondergaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u bij 'Wat is het eigen risico?'.

  Wilt u meer uitleg over de kosten van een ziekenhuisbezoek, bekijk dan de video 'Betalen van ziekenhuiszorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Wat is het eigen risico?

  Voor alle medisch specialistische zorg die valt onder de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat  u  moet betalen voordat uw zorgverzekeraar de kosten gaat vergoeden. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. In 2018 (en 2017) is het verplichte eigen risico €385 per jaar.

  Naast het verplichte eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico betalen (tot €500). Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen kan dus oplopen tot maximaal €885 (2017 en 2018).

 • Wat is een eigen bijdrage?

  De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, maar hiervoor een eigen bijdrage van toepassing is (bron: zorgwijzer.nl).  U betaalt dan een percentage van de zorgkosten of een vast bedrag. Een voorbeeld hiervan is de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak/medische indicatie).

 • Wat zijn de verschillen tussen eigen risico en eigen bijdrage?

  Op de website van Zorgwijzer kunt u meer informatie en voorbeelden vinden over eigen risico en eigen bijdrage in de zorg. Hieronder staan de belangrijkste verschillen:

  Eigen risico Eigen bijdrage
  Is een vast drempelbedrag (€385 in 2018) dat zich opstapelt in de loop van het jaar naarmate er zorgkosten worden gemaakt. Is een variërend bedrag dat je, afhankelijk van de zorgvorm, uit eigen zak betaalt. De eigen bijdrage stapelt zich niet op, maar betaal je iedere keer opnieuw.
  Geldt voor de meeste zorgvormen uit het basispakket, zoals (specialistisch) ziekenhuiszorg, medicijnen en spoedeisend ziekenvervoer. Er zijn een aantal uitzonderingen. Geldt voor een aantal specifieke zorgvormen, zoals kraamzorg, een kunstgebit en zittend ziekenvervoer. Doorgaans geldt er echter geen eigen bijdrage.
  Kan alleen op vrijwillige basis worden verhoogd, in ruil voor korting op de maandelijkse premie. Kan middels een aanvullende verzekering worden afgedekt.
 • Waarom betaal ik twee keer het eigen risico voor dezelfde behandeling?

  Zodra u met een bepaalde klacht/aandoening voor het eerst in het ziekenhuis komt (een afspraak, behandeling of opname) wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) geopend. Het eerste reguliere traject (initiële DBC) heeft een looptijd van 90 dagen. Is de behandeling nog niet afgerond, dan wordt een vervolg DBC geopend (met een looptijd van 120 dagen en in sommige gevallen iets korter) totdat de behandeling is afgerond.

  Een DBC kan op iedere datum beginnen (afhankelijk van de start van uw behandeling en looptijd van een DBC), terwijl het eigen risico per kalenderjaar loopt. De startdatum van de DBC bepaalt voor welk jaar het eigen risico geldt. Start de DBC in dit jaar dan heeft de behandeling gevolgen voor het eigen risico van dit kalenderjaar. Een vervolg DBC met een startdatum in het volgende kalenderjaar, heeft gevolgen voor uw eigen risico van het volgende jaar. Is uw behandeling aan het einde van een kalenderjaar niet afgerond, dan betaalt u dus mogelijk tweemaal het verplicht eigen risico.

 • Ik wil pas volgend jaar naar het ziekenhuis (in verband met het eigen risico), waar moet ik op letten?

  Als u pas in een volgend jaar naar het ziekenhuis wilt, zodat u niet tweemaal het eigen risico kwijt bent, houdt dan altijd rekening met de startdatum van de DBC. Het gaat dan zowel om de datum van het eerste reguliere traject (initiële DBC) bij een nieuwe klacht/aandoening, maar ook om de datum van één of meerdere vervolg DBC’s zolang uw behandeling nog niet is afgerond.

  Belangrijk is om te weten of uw volgende afspraak en/of behandeling (zoals een operatie) in een lopend DBC zorgtraject valt, of dat hiervoor een vervolg DBC geopend wordt. Stelt u bijvoorbeeld uw operatie een periode uit, houdt dan rekening met de startdatum van het DBC zorgtraject waarmee uw operatie in rekening wordt gebracht. Zolang de startdatum van een lopend DBC zorgtraject én de startdatum van de vervolg DBC in hetzelfde jaar vallen, heeft dit betrekking op het eigen risico van één jaar.

  Ga dus altijd na of de startdatum van de DBC in het juiste jaar valt. De startdatum van de DBC  kunt u navragen bij de polikliniek van specialisme waar u een afspraak en/of behandeling heeft.

 • Ik ben maar kort in het ziekenhuis geweest, waarom is mijn rekening zo hoog?

  De prijs van een DBC wordt vastgesteld op basis  van het gemiddeld aantal zorgactiviteiten die patiënten met dezelfde diagnose en behandeling ondergaan (een gemiddeld zorgprofiel). Uw rekening kan onverwacht hoog uitvallen omdat er een gemiddelde prijs wordt berekend, ook al bent u maar één keer in het ziekenhuis geweest.

  Per 1 januari 2018 worden telefonische consulten met een medisch specialist, verpleegkundig specialist of Physician Assistant, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met een herhaalbezoek, op dezelfde wijze doorberekend als een fysiek polikliniekbezoek. Een vervolg DBC met maar één telefonisch consult wordt ook in rekening gebracht. Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 • De begindatum van de rekening is niet de datum waarop ik in het ziekenhuis ben geweest, hoe kan dat?

  De datum  die u op de rekening ziet is de startdatum van het DBC (zorgtraject). De startdatum van een eerste DBC is vaak de datum van uw eerste bezoek, maar dit kan ook eerder zijn.  Bijvoorbeeld als er laboratorium onderzoek is verricht voorafgaand aan uw eerste polikliniekbezoek. De einddatum van een DBC wordt bepaald door landelijke wet- en regelgeving  (geldende afsluitregels van een DBC).  Is de behandeling niet afgerond, dan wordt er een vervolg DBC geopend.  De startdatum van een vervolg DBC hoeft dus niet overeen te komen met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest, maar is afhankelijk van de looptijd van de voorgaande DBC.

 • Waarom heb ik nog geen rekening ontvangen?

  Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, dan is er een DBC geopend. Pas als het DBC-zorgtraject afgesloten is, kan het ziekenhuis de DBC factureren naar uw zorgverzekeraar. Elk ziekenhuis voert jaarlijks onderhandelingen met zorgverzekeraars. In een contract tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar is de prijs per DBC-declaratiecode vastgesteld. Nij Smellinghe kan pas uw rekening versturen zodra het DBC-zorgtraject is afgesloten én er prijsafspraken zijn gesloten met uw zorgverzekeraar. De rekening volgt dus niet direct na uw behandeling in het ziekenhuis, maar wordt pas later naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

 • Budgetpolis, wat wordt er vergoed?

  Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft over 2018 géén contract met de budgetpolissen van Zekur (VGZ) en Basis Budgetpolissen van Zilveren Kruis.  Heeft u één van deze budgetpolissen, dan worden de kosten van uw behandeling in Nij Smellinghe niet (volledig) vergoed. Neem daarom altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u naar ons ziekenhuis komt. Daarmee voorkomt u een onverwachtse rekening.

  Heeft u een budgetpolis, dan kunt u wél in Nij Smellinghe terecht voor:

  • Spoedeisende hulp
  • Een behandeling in een niet-gecontracteerd ziekenhuis als een behandelend specialist u doorverwijst. Vraag voor de zekerheid altijd bij uw zorgverzekeraar na of u dan recht hebt op volledige vergoeding
  • Verloskundige zorg
  • In-vitrofertilisatie (IVF)-traject en andere vruchtbaarheid bevorderende behandelingen
  • Zorg en behandelingen voor kinderen (tot en met 17 jaar)
  • Alle zorg die enkel in een niet-gecontracteerd ziekenhuis kan plaatsvinden (zogenaamde expert-producten). Een voorbeeld is het Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde (ECL) dat gevestigd is in ziekenhuis Nij Smellinghe en onderdeel uitmaakt van afdeling Dermatologie
  • Behandelingen die zijn gestart vóór de datum dat Nij Smellinghe niet meer gecontracteerd is. Let op: komt u in ons ziekenhuis voor een andere klacht/aandoening (een nieuwe zorgvraag of nieuwe verwijzing) dan vallen de kosten van deze behandeling niet onder uw budgetpolis
 • Ik heb een zorgverzekering, waarom heb ik toch de rekening thuis ontvangen?

  Ondanks dat u een zorgverzekering hebt, kan het toch voorkomen dat u de rekening thuis ontvangt. Dit gaat bijvoorbeeld om rekeningen van behandelingen bij:

  • De Huid- en Laserkliniek Nij Smellinghe
  • Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde (ECL)
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
  • Specialisme Mondheelkunde
  • Fysiotherapie behandelingen

  Let op! Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het is geen volledige lijst. Voor een overzicht van de prijzen van niet  verzekerde zorg  in ons ziekenhuis (zorg waarvan de vergoeding niet in het basispakket zit), kijk hiervoor op de Prijslijst Onverzekerde zorg op onze website.

 • Wat zijn de kosten van een telefonisch consult?

  Per 1 januari 2018 brengen we dezelfde kosten in rekening voor een telefonisch consult met een medisch specialist als voor een fysiek polikliniekbezoek. Dit betekent dat u een factuur ontvangt voor dit telefonisch consult. Deze factuur heeft ook invloed op uw eigen risico. Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit.

Vragen over Mijn Nij Smellinghe

 • Voor wie is Mijn Nij Smellinghe?

  Bent u in Nij Smellinghe geweest voor een consult of behandeling, dan hebt u toegang tot het patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe. Uw legitimatiebewijs moet wel eerst gecontroleerd en geregistreerd zijn in Nij Smellinghe.

 • Wat heb ik nodig om Mijn Nij Smellinghe te gebruiken?

  • Een computer of tablet met internetfunctie
  • Een DigiD met sms-functie
  • Een mobiele telefoon
 • Hoe kan ik inloggen op Mijn Nij Smellinghe?

  U kunt op Mijn Nij Smellinghe inloggen als u voor een consult of behandeling in Nij Smellinghe bent geweest. Ook moet uw legitimatiebewijs zijn gecontroleerd en geregistreerd in Nij Smellinghe. U kunt inloggen met uw DigiD met sms-functie. Zie hiervoor onderstaande downloads.

  Download Inloggen met DigiD op Mijn Nij Smellinghe.pdf

 • Wat gebeurt er als ik ben ingelogd en ik opeens iets anders moet doen?

  Als u geen gebruik maakt van Mijn Nij Smellinghe wordt u na 15 minuten automatisch uitgelogd.

 • Ik krijg een foutmelding bij het inloggen. Wat kan ik doen?

  Een foutmelding kan verschillende oorzaken hebben:

  • U bent nog niet in Nij Smellinghe geweest. U hebt alleen toegang tot Mijn Nij Smellinghe als u er bent geweest voor een consult of behandeling en uw gegevens zijn gecontroleerd.
  • Er is een probleem met DigiD. Lees meer hierover op de website van DigiD.
  • U gebruikt niet de juiste gebruikersnaam of wachtwoord voor DigiD. Controleer of u de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
  • U heeft uw DigiD niet geactiveerd. Activeer eerst uw DigiD met de activeringscode die u per brief heeft ontvangen.
  • Uw DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade na de aangegeven tijd is opgeheven en probeer het nogmaals.
  • Uw DigiD is verlopen omdat deze drie jaar niet is gebruikt. Vraag dan opnieuw uw DigiD aan bij de overheid.
  • U probeert in te loggen met een verouderde computer, tablet of telefoon. Mogelijk voldoet uw browser en/of besturingssysteem niet aan de nieuwste minimale eisen om in te loggen met DigiD. Het kan zijn dat u uw computer moet upgraden. Hebt u bijvoorbeeld een computer met Internet Explorer 8? Dan moet u uw browser upgraden met Internet Explorer 9 of hoger.
  • In sommige gevallen is het nodig de 'cookies' bij uw browsegeschiedenis te wissen waarna u weer correct kan inloggen.
 • Is het mogelijk om de gegevens van mijn kind in te zien?

  Momenteel is het nog niet mogelijk om de gegevens van een ander persoon dan uzelf in te zien.

 • Ik ben mantelzorger of begeleider, kan ik de gegevens van de persoon waarvoor ik zorg inzien?

  Momenteel is het nog niet mogelijk om de gegevens van een ander persoon dan uzelf in te zien.

 • Ik ben mentor of curator, kan ik de gegevens van de persoon waarvoor ik zorg inzien?

  Momenteel is het nog niet mogelijk om de gegevens van een ander persoon dan uzelf in te zien.

 • Kan ik na het overlijden van een dierbare zijn of haar Mijn Nij Smellinghe nog inzien?

  Nabestaanden hebben geen recht op het dossier van een overleden familielid in te zien, dit is wettelijk zo geregeld. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten. In dit geval kunt u contact opnemen met de behandeld arts om uw vragen te bespreken. 

 • Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens?

  Wij gaan op een veilige manier met uw digitale gegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt zelf bijdragen aan een veilig gebruik van Mijn Nij Smellinghe:

  • Log uit op het moment dat u Mijn Nij Smellinghe niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
  • Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens.
  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruik een screensaver. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet direct zien als u even weg bent van uw computer.
  • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router beveiligd is met encryptie. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.
 • Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?

  Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw privacy en (medische) gegevens. Wij willen graag weten hoe vaak Mijn Nij Smellinghe wordt gebruikt. Daarom registeren we elke keer dat u inlogt. De gegevens die u zelf invoert/aanpast in Mijn Nij Smellinghe komen in uw medisch dossier.

  Wanneer u een e-consult naar uw zorgverlener stuurt, komt deze in uw dossier van Nij Smellinghe. Ook het antwoord van uw zorgverlener komt daarin te staan. De e-consulten zijn inzichtelijk voor die zorgverleners binnen Nij Smellinghe die toegang hebben tot uw dossier.

 • Ik ben jaren geleden in Nij Smellinghe behandeld. Kan ik Mijn Nij Smellinghe dan inzien?

  Alle patiënten die voor een consult of behandeling in Nij Smellinghe zijn geweest, bij wie het legitimatiebewijs is gecontroleerd en geregistreerd, kunnen inloggen in Mijn Nij Smellinghe.

 • Kan ik op Mijn Nij Smellinghe alle informatie uit mijn medisch dossier inzien?

  Mijn Nij Smellinghe biedt de mogelijkheid om mee te kijken in gedeeltes van uw medisch dossier. Ook wordt bij een aantal onderdelen pas informatie getoond vanaf 01 juni 2018. U kunt dus niet alle informatie uit uw medisch dossier zien op Mijn Nij Smellinghe. Maar u hebt hier wel recht op. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik heb een vraag over een uitslag. Wat moet ik doen?

  Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen en mogelijk nog niet helemaal compleet. De zorgverlener heeft alle uitslagen nodig om volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. De uitslagen worden op het portaal getoond 7 dagen nadat ze zijn verwerkt. Er kunnen uitslagen staan die uw behandelaar nog niet met u heeft besproken.

 • Wat betekent het voor mijn behandeling als ik gebruik maak van Mijn Nij Smellinghe?

  In principe heeft u vooral inzage in uw (medische) gegevens en heeft u de mogelijkheid informatie vooraf ter voorbereiding of achteraf als naslag te gebruiken. Op termijn kunt u via Mijn Nij Smellinghe contact zoeken met uw zorgverlener wanneer u wilt en vanaf welke plek u wilt of krijgt u specifieke voorlichtingsfolders die u thuis rustig terug kunt lezen. Hierdoor kan het zijn dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.

 • Ik had een e-mail van Mijn Nij Smellinghe moeten krijgen, maar ik kan deze nergens vinden.

  Het kan zijn dat e-mails van Mijn Nij Smellinghe in uw Spam (ongewenste e-mail) terecht komen. Het gaat dan om:

  • E-consult notificatie e-mail
  • Afspraakberichten

  Kijk in uw mailbox dus bij ‘Spam’ als u de e-mail van Mijn Nij Smellinghe niet hebt ontvangen.

 • Ik moet via Mijn Nij Smellinghe een vragenlijst invullen, maar ik ben nog niet in Nij Smellinghe geweest. Hoe kan ik deze vragenlijst invullen?

  Soms vragen wij patiënten een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding van een afspraak. Lukt dit niet, dan kunt u deze samen met de zorgverlener invullen of contact opnemen met de betreffende polikliniek, zodat u de vragenlijst via de post opgestuurd krijgt.

 • Extra informatie

  Voor meer informatie kunt u ook de handleiding (zie download) raadplegen. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u verbetersuggesties? U kunt terecht bij de helpdesk met vragen over het gebruik of de werking van het patiëntenportaal.

  Neem contact met ons op via: zorgportaal@nijsmellinghe.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Vergeet niet in uw -email te vermelden:

  • Wat precies het probleem is en wanneer het zich voor deed.
  • Over wie gaat het probleem: uzelf (patiënt), uw kind, uzelf als gemachtigde voor uw kind?
  • Uw naam en geboortedatum
  • Voeg waar mogelijk een schermafbeelding of tekst van de foutmelding toe

  Met vragen over uw zorg en behandeling kunt u bij uw zorgverlener terecht.

  DigiD
  Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Is uw DigiD verlopen? Lees meer op de website van DigiD.

  Download Handleiding Mijn Nij Smellinghe.pdf