Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Wanneer u voor een consult, onderzoek of behandeling naar Nij Smellinghe komt, is het goed om te weten of uw zorgverzekeraar dit vergoedt. We raden u aan om van tevoren na te gaan hoe het zit met uw eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage.

Basisverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten door middel van een basisverzekering. Met deze zorgverzekering krijgt u (een deel van) de kosten van uw ziekenhuiszorg vergoed. Spoedeisende hulp krijgt u altijd volledig vergoed.

Basispakket
De overheid stelt jaarlijks vast welke zorg er in het basispakket zit. Deze behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen.

Eigen risico
Alle zorg in Nij Smellinghe valt onder uw eigen risico. Uitzondering op deze regel is verloskundige zorg en zorg aan patiënten onder de 18 jaar. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Informeer vóór bezoek of behandeling bij uw zorgverzekeraar
Heeft u binnenkort een afspraak in Nij Smellinghe? Informeer bij uw zorgverzekeraar over de kosten. De vergoeding is namelijk afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met Nij Smellinghe, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar heeft alle informatie op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.

Contracten met zorgverzekeraars
Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft voor 2019 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, behalve met de budgetpolissen van Zekur (VGZ) en Basis Budget polissen van Zilveren Kruis*.

Download hier:

  1. pdf Overzicht gecontracteerde verzekeraars 2019 388 kB Download
  2. pdf Standaard prijslijst 2018 422 kB Download
  3. pdf Standaard prijslijst 2019 939 kB Download
  4. pdf Prijslijst van onverzekerde behandelingen 2018 45 kB Download
  5. pdf Prijslijst van onverzekerde behandelingen 2019 55 kB Download


* Basis Budget polissen van Zilveren Kruis zijn: ZieZo Selectief , Zilveren Kruis Basis Budget polis, Zilveren Kruis Internetbasisbudget, Zilveren Kruis Basis Budget (ABN), Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank), Aevitae Zorg Plan Selectief (volmacht), IAK Zorg Plan Selectief (volmacht).