Laboratorium

Onderzoek van bloed en andere lichaamsmaterialen

In het Laboratorium onderzoeken we uw bloed en andere lichaamsmaterialen. Daarvoor beschikken we over vier specialistische disciplines: het Afnamelaboratorium, het Klinisch Chemisch Laboratorium, de Medische microbiologie en de Trombosedienst. Op deze pagina leest u wat we doen.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar het Afnamelaboratorium

Naar het Medisch Laboratorium

Afnamelaboratorium / Bloedprikken

In het Afnamelaboratorium kunt u bloed laten prikken en andere lichaamsmaterialen, zoals urine, afgeven voor onderzoek. Het is niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Van maandag tot en met vrijdag zijn onze medewerkers op diverse priklocaties in de regio aanwezig. Als u fysiek niet in staat bent naar een priklocatie te komen, kan uw arts een huisbezoek aanvragen.

Graag attenderen wij u erop dat op donderdagen na 14:00 uur en opvrijdagen geen bloedafname mogelijk is ten behoeve van de NIPT-test.

Lees hier meer over het Afnamelaboratorium / Bloedprikken

Klinisch Chemisch Laboratorium

In het Klinisch Chemisch Laboratorium verrichten we in opdracht van uw huisarts of specialist onderzoek naar uw bloed en andere lichaamsmateriaal stoffen, zoals urine. Daarnaast speelt het Klinisch Chemisch Laboratorium een belangrijke rol bij bloedtransfusies en het opwerken van sperma voor kunstmatige bevruchtinginseminatie.

Uw bloed vervoert verschillende stoffen, zoals zuurstof, voedingsmiddelen en afvalproducten. Deze stoffen kunnen we meten. De resultaten van deze metingen vertellen ons hoe het gaat met uw gezondheid of uw behandeling. Afhankelijk van de vragen die u en uw behandelend arts hebben, voeren we in overleg met de laboratoriumspecialist de juiste analyses van uw bloed uit.
Dit laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

  • Het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
  • Het volgen van het verloop van een ziekte
  • Het vaststellen van het succes van een behandeling
  • Het vaststellen van risicofactoren voor het krijgen van een ziekte

Daarnaast vervult het Klinisch Chemisch Laboratorium een belangrijke rol in de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek.

Gezond of ziek
Toch kan ons onderzoek niet in alle gevallen duidelijk maken of u gezond of ziek bent. Bij sommige ziekten laat bloedonderzoek zelfs geen afwijkingen zien. Het is dus belangrijk om de juiste selectie te maken van het uit te voeren laboratoriumonderzoek. Uw arts heeft hier kennis van en bepaalt op basis van uw klacht en eventuele ziektegeschiedenis welk bloedonderzoek bij u zinvol is.

Het resultaat van het onderzoek
Het resultaat van het onderzoek heeft vaak alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de bevindingen uit eventueel ander onderzoek. Al deze gegevens zijn bekend bij uw arts. De laboratoriumspecialist kan uw arts adviseren over de betekenis van onze resultaten. Vaak trekt uw arts hieruit de conclusies voor uw diagnose en behandeling. Uitslagen en interpretaties van het onderzoek worden daarom gerapporteerd aan uw arts, waarna hij of zij de uitslag met u kan bespreken.

Zelftesten
Sommige laboratoriumonderzoeken kunt u ook zelf uitvoeren. De zwangerschapstest, ovulatietest, bloedglusosemeting of stollingtest bijvoorbeeld. Daarnaast kunt u bij sommige laboratoria zelf onderzoeken aanvragen zonder tussenkomst van een arts. Het is belangrijk dat de resultaten van de zelftests overeenstemmen met die van ons Klinisch Chemisch Laboratorium.

Kwaliteit
Ons Klinisch Chemisch Laboratorium heeft het kwaliteitscertificaat van de Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg, die is aangesloten bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan de nationaal en internationaal gestelde kwaliteitseisen voor medische laboratoria.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de verschillende soorten tests die we uitvoeren? Kijkt u dan op www.uwbloedserieus.nl. Daar vindt u algemene informatie over laboratoriumonderzoek, de meest voorkomende testen en antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt daar ook zelf vragen stellen, die een laboratoriumspecialist persoonlijk beantwoordt.

Privacy
De gegevens en resultaten van het laboratoriumonderzoek slaan we op in ons laboratorium informatiesysteem. Hierop is een privacyreglement van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke eisen. We stellen de laboratoriumgegevens alleen beschikbaar aan zorgverleners die zich kenbaar maken als uw behandelaar of betrokken zijn bij uw behandeling. Soms wisselen huisarts, medebehandelaars en specialisten in uw belang laboratoriumuitslagen uit. Indien u beslist niet wilt dat iemand anders dan uw behandelaar uw gegevens onder ogen krijgt, dient u dit voorafgaand aan de bloedafname of overhandiging van materiaal aan uw arts of bij het laboratorium te melden.

Medische microbiologie

De Medische microbiologie is een dependance van Izore, het laboratorium voor infectieziekten in Friesland. Hier verrichten we enkele onderzoeken, zoals SOA-testen, tekenbeten of malaria. U kunt de lichaamsmaterialen hier afgeven, waarna ze verzonden worden  naar de centrale locatie in Leeuwarden.

Lees hier meer over Medische microbiologie

Trombosedienst

Slikt u antistollingsmiddelen? Dan is regelmatige controle van uw bloed door de Trombosedienst noodzakelijk. In uw bloed kunnen we de stollingstijd (INR) bepalen en op grond hiervan geven we u een doseeradvies voor uw medicatie.

De Trombosedienst bevindt zich op de eerste verdieping van het ziekenhuis bij het Klinisch Chemisch Laboratorium. De Trombosedienst verzorgt de controle van uw bloed als u antistollingsmiddelen slikt. Regelmatig controleren is noodzakelijk. Aan de hand van uw bloed kunnen we de stollingstijd (INR) bepalen. Op basis van deze waarde geven we u een doseeradvies voor uw medicatie. U kunt voor bloedafname tot 13.00 uur terecht bij het Afnamelaboratorium van Nij Smellinghe of op één van de priklocaties bij u in de buurt. Als u fysiek niet in staat bent naar de priklocaties te komen, kan uw arts een huisbezoek aanvragen. 

Lees hier meer over de trombosedienst

Gebruik van lichaamsmaterialen

We gebruiken uw lichaamsmaterialen voor diverse onderzoeken waar uw huisarts of behandelend specialist een aanvraag voor heeft ingediend. Daarnaast kunnen we het materiaal ook anoniem gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt aangeven wanneer u dit liever niet wilt.

Lees hier meer over het gebruik van lichaamsmaterialen.

Veelgestelde vragen

  • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

    Klik dan hier.

  • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

    Voor algemene veelgesteldevragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.