Medisch Laboratorium

U vindt hier informatie over het medisch laboratorium, dat bestaat uit 4 onderdelen:

Afnamelaboratorium
Het afnamelaboratorium bevindt zich in de polikliniek van het ziekenhuis en is op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur geopend. Op het afnamelaboratorium kunt u bloed laten prikken en andere lichaamsmaterialen, zoals urine afgeven voor onderzoek. Het is niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Van maandag tot en met vrijdag zijn medewerkers op diverse priklocaties aanwezig. Kinderen jonger dan 8 jaar bij voorkeur niet op de priklocaties laten komen. Als u fysiek niet in staat bent naar een priklocatie te komen, kan uw arts een huisbezoek aanvragen.

Graag attenderen wij u erop, dat op vrijdagen geen bloedafname mogelijk is ten behoeve van de NIPTest.

Klinisch chemisch laboratorium
Het klinisch chemisch laboratorium bevindt zich in het ziekenhuis op de eerste verdieping. In opdracht van de huisarts of specialist wordt het onderzoek verricht van uw bloed en andere lichaamsmaterialen, zoals urine. Daarnaast speelt het klinisch chemisch laboratorium een belangrijke rol bij bloedtransfusies en het opwerken van semen voor kunstmatige bevruchting.

Medische microbiologie
De medisch microbiologie is een dependance van het laboratorium voor infectieziekten in Friesland (izore). De dependance bevindt zich op de eerste verdieping van het ziekenhuis bij het klinisch chemisch laboratorium. Er worden enkele onderzoeken verricht. U kunt de materialen hier afgeven en dan worden ze verzonden naar de centrale locatie in Leeuwarden.

Trombosedienst
De trombosedienst bevindt zich op de eerste verdieping van het ziekenhuis bij het klinisch chemisch laboratorium. De trombosedienst verzorgt de controle van uw bloed als u orale antistollingsmiddelen gebruikt. Regelmatige controle is noodzakelijk. In het bloed wordt de stollingstijd (INR) bepaald en op grond hiervan wordt een doseeradvies aan u afgegeven. U kunt voor bloedafname terecht tot 13.00 uur op het afnamelaboratorium van het ziekenhuis of op genoemde priklocaties. Als u fysiek niet in staat bent naar de priklocaties te komen, kan uw arts een huisbezoek aanvragen. 
 

Hoofd medisch laboratorium en klinisch chemicus

Dr. F.J. Duisterwinkel

Klinisch chemicusDr. A. Kruit

Adjunct-hoofd

Dhr. J.W. van den Berg

Hoofdanalist

Dhr. J.J. Hoekstra

Coördinatoren

Mevr. I. Elzinga (afnamelaboratorium),
Mevr. Y. Kuipers- van der Eems (chemie)
Dhr. K. Knol (speciële chemie)
Mevr. R. Kort-Krist (trombosedienst)
Mevr. A. Postma (speciële hematologie)

Kwaliteitsfunctionaris

Mevr. D. Terpstra

Telefoon en Fax

Tel. 0512-588821
Fax. 0512-588743