Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde

Omgaan met beperkingen in het dagelijks leven

Revalidatiegeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Op de poli wordt spreekuur gehouden voor patiënten met beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van een aandoening, ziekte of ongeval. De polikliniek Revalidatiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis Nij Smellinghe en Revalidatie Friesland.

Praktische informatie

  • Polikliniek

Revalidatiegeneeskunde richt zich op de (dreigend) blijvende gevolgen van aandoeningen aan het bewegingsvermogen als gevolg van ziekte, ongeval of aangeboren afwijking. Hieronder vallen dus ook de gevolgen van hersenletsel.

Openingstijden van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde: 08.30 tot 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuren

Op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde wordt spreekuur gehouden voor patiënten met beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van een aandoening, ziekte of ongeval.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts en/of specialist nodig. Een spoedafspraak moet altijd door de verwijzer gemaakt worden in overleg met de revalidatiearts. Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek Revalidatiegeneeskunde wordt samen met u doorgenomen wat uw beperkingen zijn in het dagelijks leven. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Zo nodig wordt hierbij (tijdelijk) aangepast schoeisel of orthopedische hulpmiddelen aangevraagd.

Meer informatie

Revalidatiegeneeskunde is onderdeel van Revalidatie Friesland. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties.

Veelgestelde vragen

  • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

    Klik dan hier.

  • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

    Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.