Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde

Behandeling en begeleiding van zieke kinderen

De kinderartsen van Nij Smellinghe houden zich bezig met de behandeling en begeleiding van zieke kinderen in de breedste zin van het woord. Naast de behandeling van zieke pasgeborenen, behandelen en begeleiden we kinderen met acute en chronische ziekten.

Praktische informatie

 • Polikliniek
 • Verpleegafdeling

Op de polikliniek Kindergeneeskunde houden we spreekuur voor begeleiding en behandeling van zieke kinderen; van pasgeborenen tot acuut zieke en chronische zieke kinderen. Daarnaast geven we zorg aan kinderen die, op welke wijze dan ook, in hun ontwikkeling bedreigd worden. De kinderartsen zien kinderen op de polikliniek, maar behandelen ook kinderen op de Spoedeisende Hulp en kinderen die zijn opgenomen op de Kinderafdeling en de Kraamafdeling (afdeling B3).

Contact

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuren

De kinderartsen houden spreekuur op de polikliniek Kindergeneeskunde. Elke kinderarts heeft een specifiek aandachtsgebied, zoals endocriene aandoeningen, diabetes, allergieën, longziekten, urologische problemen en zuigelingenzorg. Ook zien we kinderen voor redressiehelmtherapie en is er een maandelijks ontwikkelingsspreekuur.

Voorbereiden op een bezoek
Voor een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde verzoeken wij u het volgende mee te nemen.

 • Patiëntenpas van het kind (let erop dat de juiste gegevens hierop vermeld staan)
 • Verwijsbrief huisarts (meestal is deze al digitaal verzonden door de huisarts)
 • Groeiboekje (Consultatiebureau)
 • Eventueel ingevulde vragenlijsten
 • Eventueel een verslag van de fysiotherapeut
 • Overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt

Uw eerste bezoek

Aanmeldzuil
De polikliniek Kindergeneeskunde maakt gebruik van een aanmeldzuil. Deze zuil bevindt zich tegenover de liften, iets rechts van de trap. Wanneer u de patiëntenpas voor de rode laser houdt, meldt het systeem u automatisch aan. Na het aanmelden kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De polikliniek en de wachtkamer zijn kindvriendelijk en voor kinderen van alle leeftijden ingericht.

Voorbereiding door de assistente
Als uw kind aan de beurt is, roept een assistente u op. Zij brengt u en uw kind naar een onderzoekskamer. Zij gaat uw zoon of dochter eerst wegen en meten (en soms ook de bloeddruk meten) voordat de kinderarts komt. Het is noodzakelijk dat uw kind zijn/haar kleren uitdoet (behalve het ondergoed bij grotere kinderen). Hierna komt de kinderarts binnen.

Onderzoek door de kinderarts
Voor het eerste polikliniekbezoek staat 30 minuten ingepland. In deze tijd brengt de kinderarts de klachten van uw zoon of dochter zo goed mogelijk in kaart. De kinderarts zal u, en waar mogelijk ook uw zoon of dochter, vragen stellen en een lichamelijk onderzoek doen. Aan de hand hiervan stippelen we een beleid uit.

Aanvullend onderzoek
In sommige gevallen is er aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld een röntgenfoto, bloedprikken of een urine- of ontlastingsonderzoek. De assistent maakt meteen na het consult een afspraak voor zo’n onderzoek. Verder kan verwijzing naar een andere specialist of specialistisch verpleegkundige noodzakelijk zijn. De assistent maakt ook deze afspraak.

Medicijnen gebruiken
Soms moet uw kind medicijnen gaan gebruiken. De kinderarts schrijft hiervoor dan een recept uit. Dit recept kunt u meteen inleveren bij de Ziekenhuisapotheek die zich naast de ingang van de poliklinieken bevindt. Natuurlijk kunt u het recept ook bij uw eigen apotheek inleveren.

Vervolgbezoek
Na het eerste bezoek aan de polikliniek Kindergeneeskunde maken we vaak een controleafspraak met u voor een vervolgbezoek. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een telefonisch consult. Soms krijgt u ook een afspraak mee met de datum waarop u met de secretaresse kunt bellen voor de uitslagen van de onderzoeken.

Controleafspraak

Voor een controleafspraak staat 15 minuten ingepland. Ook nu weer weegt en meet de assistente uw kind. Tijdens het bezoek bespreken we hoe het nu gaat met uw kind. Ook kunnen we eventuele onderzoekuitslagen bespreken of kunnen we het effect van voorgeschreven medicijnen evalueren.

Als de klachten waarvoor uw kind verwezen is tussentijds veranderen (toenemen) en u wilt daarover met de behandelend kinderarts praten of uw kind opnieuw laten onderzoeken, dan kunt u (tijdens kantooruren) contact opnemen met één van de assistentes van de polikliniek Kindergeneeskunde. Zij zal u, na overleg met de desbetreffende kinderarts, terugbellen over wat we kunnen gaan doen; een telefonische afspraak met de kinderarts, een vervroegde afspraak op de polikliniek of het raadplegen van uw huisarts.

Doorverwijzing

Meestal verwijst de huisarts of een andere specialist uw kind door naar de kinderarts voor een specialistisch onderzoek of behandeling. Soms verwijst bijvoorbeeld een jeugdarts van het consultatiebureau of de fysiotherapeut uw kind door. In dat geval heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dit heeft te maken met de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar.

Op de kinderafdeling liggen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, die een tijd om verschillende redenen in het ziekenhuis moeten blijven. De verpleegafdeling bestaat uit kamers met één, twee of vier bedden.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Meer informatie over de Kinderafdeling

Een ziekenhuisopname is niet alleen voor uw kind een aangrijpende gebeurtenis, maar ook voor u als ouder/verzorger. De opname beïnvloedt het dagelijks leven van uw kind en van u behoorlijk. Een vreemde omgeving, veel vreemde gezichten, vaak onderzoeken, prikken en misschien zelfs een operatie en pijn.

Naar de Kinderafdeling
Als u met uw kind in Nij Smellinghe aankomt, meldt u zich bij de balie van de hoofdingang. Deze balie vindt u in de grote hal. De hoofdingang gaat om 07.30 uur open. Voor die tijd kunt u zich melden bij de receptie van de Spoedeisende Hulp. Daarna mag u naar de Kinderafdeling (route 35).

Voordat u met uw kind naar het ziekenhuis gaat, is het goed om een aantal belangrijke zaken mee te nemen. Denk aan een favoriete knuffel of boek. En als uw kind blijft slapen, is het verstandig om een pyjama, tandenborstel en schoon ondergoed mee te nemen.

Op de Kinderafdeling
Op de Kinderafdeling liggen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De Kinderafdeling bestaat uit kamers met één, twee of vier bedden. Uw kind kan met andere kinderen op één kamer komen te liggen. De Kinderafdeling is anders dan de verpleegafdelingen waar mensen ouder dan 18 jaar liggen. Op de Kinderafdeling ziet het er gezelliger uit en er is een speelkamer. Uw zoon of dochter krijgt op de Kinderafdeling het 'BeterBoek'. Hierin staat informatie over het ziekenhuis, grappige weetjes, puzzels en spelletjes. Ook kun je in dit boek opschrijven wat er tijdens het ziekenhuisbezoek gebeurt.

Onderzoek en operatie
Als uw kind voor een operatie komt, vertellen de verpleegkundige en de pedagogisch medewerker hoe de dag eruit ziet. Ook als uw kind voor een onderzoek of behandeling komt, vertellen we u duidelijk wat er gaat gebeuren. Voor de meeste onderzoeken hebben we voorbereidingsboeken met duidelijke foto’s of een filmpje. Zo kan uw kind meteen zien hoe dat gaat.

Bezoek
Als uw zoon of dochter in het ziekenhuis ligt, mag er natuurlijk ook bezoek komen. Als ouders of verzorgers mag u de hele dag bij uw kind zijn en ’s avonds mag er één persoon blijven slapen. Voor overige bezoekers gelden de bezoektijden van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.30 uur. Voor de rust van uw kind en die van de andere kinderen is het belangrijk dat iedereen zich aan de bezoekregels houdt. Er mogen maximaal twee personen tegelijk op bezoek komen. Op de afdeling staat een automaat voor koffie en thee.

Post
Vaak willen mensen een kaart of een brief sturen wanneer iemand in het ziekenhuis ligt. Het adres van het ziekenhuis is:

Ziekenhuis Nij Smellinghe/Kinderafdeling
T.a.v. <naam patiënt>
Postbus 20200
9200 DA Drachten

Wie werken er?
Er werken diverse zorgverleners op de Kinderafdeling. Tijdens de ziekenhuisopname zult u het meest te maken krijgen met de artsen, de verpleegkundigen en de pedagogisch medewerkers. Ook zult u de afdelingssecretaresse, de voedingsassistenten en de schoonmakers regelmatig tegenkomen. Tegenover de balie hangt een bord met foto’s waarop alle verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers van de Kinderafdeling staan.

De pedagogisch medewerker
Op de Kinderafdeling werken pedagogisch medewerkers. Ze vertellen uw kind over de operatie of het onderzoek. Ze gaan samen met u en uw zoon of dochter mee naar de operatiekamer of de onderzoeksafdeling. Ook begeleiden en ondersteunen ze de kinderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Voedingsassistenten
De voedingsassistent is tot 14.30 uur op de Kinderafdeling aanwezig en zorgt ervoor dat uw kind eten en drinken krijgt. Ze komt regelmatig langs om te vragen of uw zoon of dochter iets wil hebben.

Kinderfysiotherapeuten
De kinderfysiotherapeuten zijn bij heel veel kinderen op de Kinderafdeling betrokken. Zo begeleiden, ondersteunen  en assisteren ze uw kind bij diverse activiteiten. Van pasgeborenen tot pubers, de kinderfysiotherapeuten staan bij alle kinderen aan het bed.

De speelkamer
Op de Kinderafdeling is een ruimte waar uw kind kan spelen: ‘It Roefke’. Er is van alles te doen. Zo kan uw kind spelen met het speelgoed, lekker gaan knutselen, spelletjes doen of op de Wii en/of de Playstation spelen. In de speelkamer kan uw zoon of dochter ook gewoon even gaan zitten of praten met andere kinderen.

Wanneer uw kind van de kamer mag, mag hij altijd gebruikmaken van de speelkamer, behalve tijdens het rustmoment van 12.00 tot 14.00 uur. In de speelkamer kan uw kind samen met de andere kinderen en de pedagogisch medewerker leuke dingen doen. Ook kan uw kind er tussen de middag eten.

De ouderkamer
Naast de speelkamer is er een ouderkamer waar uzelf en/of ander bezoek kan gaan zitten, televisie kan kijken, spelletje kan doen of bijvoorbeeld een tijdschrift kan lezen.

De Cliniclowns
De Cliniclowns komen één keer per week langs op de afdeling. Zo kan uw kind het ziekenhuis en het ziek zijn eventjes vergeten. Wanneer uw kind geen zin heeft in bezoek van de Cliniclowns, dan kunt u dat aangeven.

Blijven slapen
Eén van de ouders/verzorgers mag blijven slapen. Dat kan bij uw kind op de kamer. U krijgt ’s ochtends van ons een ontbijt. Lunch en diner regelt u zelf. Op de Kinderafdeling kunt u voor het restaurant van Nij Smellinghe kortingsbonnen krijgen.

Weer naar huis
Als uw zoon of dochter naar huis mag, hoort u dat zo snel mogelijk. Misschien moet uw kind medicijnen mee naar huis. U krijgt daarvoor een recept mee van de kinderarts.

Terug naar de polikliniek
Soms wil de arts na een tijdje zien hoe het met uw kind gaat. Dan maken we een afspraak met u op de polikliniek.

De couveuseafdeling
De Kinderafdeling heeft ook een couveuseafdeling voor pasgeborenen. We beschikken over vijf couveuses, één opnametafel en negen wiegen. De Kinderafdeling heeft twee couveusesuites. De couveusesuites zijn bedoeld voor baby’s die na de geboorte medische en verpleegkundige zorg nodig hebben. Uw pasgeboren baby ligt op een eigen kamer samen met u, waar de benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Zo kunt u zoveel mogelijk zelf voor uw kindje zorgen. De suites kennen we toe op basis van beschikbaarheid. Vereiste is dat u als moeder gezond (zelfredzaam) bent. Er bestaat geen mogelijkheid de suites te reserveren.

Bereikbaarheid
De Kinderafdeling bereikt u via de hoofdingang van het ziekenhuis. U vindt de Kinderafdeling op de begane grond, volg hiervoor route 35 (naast de liften). De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer 0512 588 460.

Bezoektijden
De bezoektijden van de Kinderafdeling zijn van 08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.30 uur. Als ouders/verzorgers bent u de hele dag welkom en één ouder/verzorger heeft de mogelijkheid om te blijven slapen.

Lees hier meer over de Kraamafdeling

Meer informatie over de polikliniek Kindergeneeskunde

De polikliniek Kindergeneeskunde maakt deel uit van het Vrouw- en Kind van Nij Smellinghe. De kinderartsen werken nauw samen met andere disciplines in het ziekenhuis, zoals de gynaecologen, neurologen, dermatologen, KNO-artsen en specialistisch verpleegkundigen. Ook participeren de kinderartsen o.a. in DiaFrys, het project JOGG en doen we consulten in het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.

Op de polikliniek Kindergeneeskunde werken diverse specialisten, ieder met een eigen specialisme.

Plas- en poeppoli

Heeft uw kind last van plas- en/of poepproblemen? Dan bent u van harte welkom op de Plas- en Poeppoli. Kinderen kunnen heel veel verschillende plas- of poepproblemen hebben. Soms hebben die klachten met zindelijkheid te maken, maar meestal niet.

Op de Plas- en Poeppoli werken twee kinderurotherapeuten, die u en uw kind helpen om de problemen op te lossen of te minimaliseren. Voor verwijzing naar de Plas-en Poeppoli is een verwijsbrief van de huisarts of de GGD-arts nodig.

Plasproblemen
Kinderen met plasklachten (eventueel gepaard gaand met terugkerende blaasontstekingen) hebben regelmatig ongewild urineverlies. Dit noemen we incontinentie, met als gevolg natte plekken in de (onder)broek. Er zijn ook kinderen die niet nat zijn maar wel héél vaak moeten plassen. Daarnaast zijn er ook kinderen die alleen ’s nachts nat zijn, de zogenaamde bedplassers. Ook komt het regelmatig voor dat er sprake is van een combinatie van plasklachten overdag én ’s nachts.

Poepproblemen
Veel kinderen hebben obstipatieklachten (verstopping). Soms is die obstipatie erg hardnekkig. Uw kind kan er ook veel klachten door hebben; buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid of minder zin in eten. Ze hebben ook vaak vieze broeken. Door de verstopping is de meeste ontlasting erg hard waardoor het poepen ook zeer gaat doen. Sommige kinderen stellen het daarom (onbewust) uit, waardoor de klachten alleen nog maar toenemen.

Plas- én poepproblemen
Plasproblemen en poepproblemen (verstopping) hebben invloed op elkaar. Het één lokt het ander soms uit. Daarom heeft de kinderurotherapeut tijdens een afspraak over plasproblemen ook aandacht voor het poepen én omgekeerd.

De eerste afspraak
Uw kind heeft de eerste keer een afspraak met een van de kinderartsen. Die beoordeelt en onderzoekt uw kind en brengt het probleem nauwkeurig in kaart. Zo nodig verwijst hij of zij uw kind door naar de kinderurotherapeuten voor een training. Ook gedurende de trainingsperiode blijven de kinderartsen nauw bij de behandeling betrokken.

Training op de Plas- en Poeppoli
De kinderurotherapeuten geven grotendeels deze training. Ze werken hiervoor samen met de kinderartsen. In sommige gevallen betrekken we ook de uroloog, kinderfysiotherapeut of kinderpsycholoog bij de behandeling.

Bij sommige trainingen is het gebruik van bepaalde medicatie zinvol. Als dit nodig is, bespreken de kinderartsen en kinderurotherapeuten dit met u.

De training op de Plas- en Poeppoli duurt enkele maanden tot een jaar, in sommige gevallen langer. De behandeling bestaat uit meerdere bezoeken aan de Plas- en Poeppoli en telefonische afspraken. Tijdens deze afspraken bespreken we met u het verloop, de resultaten en het vervolg van de training.

Uroflowmeter 
Als uw kind plasklachten heeft, vraagt de kinderurotherapeut aan uw kind om een plas te doen op een speciale wc, de uroflowmeter. De uroflowmeter (dat is een soort plascomputer) kijkt hoe uw kind plast en geeft bijvoorbeeld aan of uw kind plast met een krachtige straal, druppelsgewijs of met pauzes. Direct daarna kijken we met een scanapparaat en een beetje gel op de buik of alles goed is uitgeplast. Beide onderzoeken duren slechts enkele minuten en zijn niet pijnlijk.

Trainingsopdrachten
Voor alle trainingen geldt dat uw kind opdrachten mee naar huis krijgt. Zo kan uw kind thuis goed aan de slag met het probleem. De kans op succes is het grootst als uw kind gemotiveerd is en zelf ook echt van zijn/haar probleem wil afkomen.

Tot slot
De Plas- en Poeppoli is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4-17 jaar oud. In uitzonderingsgevallen behandelen we  ook 3-jarigen  als er sprake is van niet durven poepen op de wc of pijn bij het poepen.

Kinderlongverpleegkundige

Wanneer uw kind bij de kinderarts onder behandeling is in verband met luchtwegproblemen en/of allergie, dan kan hij of zij uw kind doorverwijzen naar de kinderlongverpleegkundige. Dit kan bijvoorbeeld vanwege bronchiale hyperreactiviteit of astma zijn, een allergie voor bepaald voedsel, bepaalde dieren of iets anders.

Hiervoor kunt u terecht bij de kinderlongverpleegkundige.

Uw eerste afspraak
Uw kind heeft de eerste keer een afspraak met een van de kinderartsen. Die beoordeelt en onderzoekt uw kind en brengt het probleem nauwkeurig in kaart. Zo nodig verwijst hij of zij u vervolgens naar de kinderlongverpleegkundige.

Als uw kind onder controle van de kinderarts blijft, plannen we de afspraken vaak om-en-om met de kinderlongverpleegkundige. Ook tussendoor is contact mogelijk; u kunt zelf een (vervroegde) afspraak maken of een telefonisch consult aanvragen als daar aanleiding toe is. Een afspraak kunt u maken via de polikliniek Kindergeneeskunde; 0512 588 820 (op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur).

Wat doet de kinderlongverpleegkundige?
De kinderlongverpleegkundige helpt u en uw kind om te gaan met de ziekte door middel van:

 • Advies, uitleg, instructie over longproblemen/allergie en de behandeling daarvan
 • Advies over het optimaal inrichten van de woonomgeving van uw kind (bijvoorbeeld door middel van een huisbezoek)
 • Begeleiding en steun bij veranderingen waar u of uw kind moeite mee heeft
 • Het leren omgaan met de medicatie (bijvoorbeeld de epi-pen) en het oefenen van de inhalatietechniek bij longmedicijnen
 • Het geven van informatie over ontwikkelingen, patiëntenverenigingen bij u in de regio en het Longfonds
 • Het instrueren van mensen uit de omgeving of leerkrachten

Samenwerking met andere disciplines
De kinderlongverpleegkundige werk nauw samen met de kinderartsen. Ook heeft ze, afhankelijk van de situatie, overleg met de kinderverpleegkundigen van de Kinderafdeling, de kinderfysiotherapeut, kinderdiëtiste en maatschappelijk werk. Daarnaast is er soms overleg met onder andere medewerkers van de thuiszorg, praktijkondersteuners, huisartsen en leerkrachten.

Kindercursus Astma
Eén keer per jaar organiseert de kinderlongverpleegkundige de Kindercursus ”Je astma onder controle? Dat kun je zelf!” Dit is een cursus voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool, die onder behandeling zijn van één van de kinderartsen van Nij Smellinghe. De kinderen komen vijf keer bij elkaar om meer te leren over astma en hoe ze daarmee om kunnen gaan en wisselen onderlinge ervaringen uit.

Uw kind krijgt een huiswerkmap mee waarin van iedere bijeenkomst een samenvatting staat van wat er gedaan en geleerd is. Eén van de bijeenkomsten geven we in samenwerking met de kinderfysiotherapeut. Er zijn geen kosten verbonden aan deze kindercursus.

Kinderdiabetesverpleegkundige

Wanneer we bij uw kind de diagnose diabetes vaststellen, roept dat veel vragen op. Omdat diabetes een complexe en chronische aandoening is, vergt dit van u en uw kind de nodige aanpassingen. De kinderarts geeft u informatie. De kinderdiabetesverpleegkundige geeft u meer (aanvullende) informatie, adviezen en praktische tips.

Een deel van de behandeling voert ze, in overleg met de kinderarts, zelfstandig uit. Daarom heeft u ook regelmatig een afspraak bij haar. Ook tussendoor is het natuurlijk mogelijk contact te hebben met de kinderdiabetesverpleegkundige.

Samenwerking met andere disciplines
De kinderdiabetesverpleegkundige werkt nauw samen met de kinderartsen. Ook heeft ze, afhankelijk van de situatie, overleg met kinderverpleegkundigen van de Kinderafdeling, de kinderfysiotherapeut, kinderdiëtiste en maatschappelijk werk. Daarnaast is er soms overleg met onder andere medewerkers van de thuiszorg en leerkrachten.

Voorlichting
De kinderdiabetesverpleegkundige geeft u en uw kind instructie over zelfcontrole, insuline injecteren en de insulinepomp. Daarnaast geeft ze voorlichting op de school van uw kind aan de meesters en juffen.

Contact
Maandag t/m vrijdag:
10.00 uur - 10.45 uur
13.00 uur - 14.00 uur
Tel.: 0512 588 282 of 0512 588 283

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor vragen, het doorgeven van dagcurves en het eventueel verzetten van afspraken. Ook voor dringende en acute zaken kunt u overdag telefonisch bij de kinderdiabetesverpleegkundige terecht. Bel hiervoor de polikliniek Kindergeneeskunde: 0512 588 820.

Bij jullie is een patiëntje een kind en geen nummer

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

  Voor een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde verzoeken wij u het volgende mee te nemen.

  • Patiëntenpas van het kind (let erop dat de juiste gegevens hierop vermeld staan)
  • Verwijsbrief huisarts (meestal is deze al digitaal verzonden door de huisarts)

  •             Groeiboekje (Consultatiebureau)

  •             Eventueel ingevulde vragenlijsten

  •             Eventueel een verslag van de fysiotherapeut

  •             Overzicht van de medicijnen die het kind gebruikt

 • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

  Klik dan hier.

 • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

  Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.

Brochures

 1. pdf (Bekken)Fysiotherapie voor kinderen Download
 2. pdf (Kinder)diëtisten Download
 3. pdf Actieplan, astma bij kinderen Download
 4. pdf Adviezen om ondervoeding tijdens ziekte te voorkomen, informatie voor ouders Download
 5. pdf Argininetest Download
 1. pdf Astma one-stop-shop Download
 2. pdf Babycam couveusekamer en babykamer Download
 3. pdf Bedplassen Download
 4. pdf Behandeling eczeem bij kinderen Download
 5. pdf Behandeling eczeem bij kinderen Download
 6. pdf Blaasontsteking - leefregels Download
 7. pdf Blaasontsteking - leefregels Download
 8. pdf Clonidinetest Download
 9. pdf De DPVP-test Download
 10. pdf DiaFrys Download
 11. pdf Een dagopname op de Kinderafdeling Download
 12. pdf Een tandheelkundige of kaakchirurgische ingreep bij kinderen Download
 13. pdf Folder Plas- of Poepklas Download
 14. pdf Gastro-oesofageale reflux bij zuigelingen Download
 15. pdf GlyHb, instructie afname en verzenden door patiënt Download
 16. pdf Hersenschudding - belangrijke aanwijzingen Download
 17. pdf Hersenschudding bij kinderen Download
 18. pdf Inhalatie-instructie neusspray Download
 19. pdf Inleveren van urine (tussentijds) Download
 20. pdf Jongeren en de WGBO Download
 21. pdf Keel- en neusamandelen verwijderen, wat nu? Download
 22. pdf Kinderdiabetes- verpleegkundige Download
 23. pdf Kinderen die niet durven te poepen of plassen op de wc (stappenplan) Download
 24. pdf Kinderen met plasklachten overdag (dysfunctional voiding) Download
 25. pdf Kinderen met plasklachten overdag (hypo actieve blaas) Download
 26. pdf Kinderen met plasklachten overdag (overactieve blaas) Download
 27. pdf Kinderen met poepklachten (obstipatie) Download
 28. pdf Kinderfysiotherapie Download
 29. pdf Kindergeneeskunde - informatie polikliniek Download
 30. pdf Kindergeneeskunde - informatie polikliniek / locatie Dokkum Download
 31. pdf Kindergeneeskunde Nij Smellinghe Download
 32. pdf Kinderlongverpleegkundige Download
 33. pdf Klysmabehandeling bij kinderen (rechtstreeks vanaf huis komende) Download
 34. pdf Klysmabehandeling bij kinderen (vanaf de poli) Download
 35. pdf LHRH-test (GnHR-test) Download
 36. pdf Liesbreuk bij kinderen Download
 37. pdf Longfunctieonderzoek bij kinderen Download
 38. pdf Neusamandel verwijderen, wat nu? Download
 39. pdf NO-meting bij kinderen Download
 40. pdf Obstipatie bij kinderen Download
 41. pdf Obstipatiebehandeling Desimpactieschema voor kinderen van 12 jaar en ouder Download
 42. pdf Obstipatiebehandeling Desimpactieschema voor kinderen van 2 - 4 jaar oud Download
 43. pdf Obstipatiebehandeling Desimpactieschema voor kinderen van 5 – 11 jaar oud Download
 44. pdf Obstipatiebehandeling Desimpactieschema voor kinderen van 5 – 11 jaar oud (Junior) Download
 45. pdf Obstipatiebehandeling: Behandeling met Picoprep Download
 46. pdf Peuterdiarree Download
 47. pdf Plas- en Poeppoli Download
 48. pdf Plastraining - Adviezen voor ouders Download
 49. pdf Poepen plassen en drinken Download
 50. pdf Saneren bij huisstofmijtallergie Download
 51. pdf Trommelvliesbuisjes plaatsen gelijk met verwijderen neusamandel Download
 52. pdf Urine opvangen van een kind Download
 53. pdf Uroflowmetrie – blaasonderzoek – Plaspoli Download
 54. pdf Uw kind in ons ziekenhuis Download
 55. pdf Uw kind is benauwd Download
 56. pdf Zindelijk worden Download
 57. pdf Zuurgraadmeting in de slokdarm bij kinderen Download