Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Aandacht voor levensvragen, zorg voor zingeving en ondersteuning bij keuzes

Als u ziek bent en wordt opgenomen in het ziekenhuis, richt alle aandacht zich op het behandelen van uw ziekte, het verlichten van pijn en lijden en het bevorderen van de kwaliteit van uw leven. Ziek zijn kan heftige gevoelens en gedachten oproepen; vragen over de zin en de betekenis van wat u is overkomen. Maar ook vragen over het leven in de meest brede zin. De geestelijk verzorgers van Nij Smellinghe ondersteunen u hier graag bij.

Juist in tijd van ziekte gaat u op zoek naar houvast, vertrouwen en kracht. Het kan zijn dat uw leven, de relaties waarin u zich bevindt en de verwachtingen die u heeft door uw ziekte in een ander perspectief komen te staan. Spirituele, levensbeschouwelijke en religieuze vragen van u en uw naasten hebben dan aandacht nodig. De geestelijk verzorgers van Nij Smellinghe ondersteunen u daar graag bij.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Geestelijk verzorgers

Nij Smellinghe beschikt over een team van twee geestelijk verzorgers. Zij begeleiden u tijdens uw opname in het ziekenhuis en bij behandeling op de polikliniek. Onze uitgangspunten zijn uw persoonlijke wensen en die van uw naasten en uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond.

Uiteraard gaan de geestelijk verzorgers vertrouwelijk en respectvol om met alles wat u hen toevertrouwt. Op uw verzoek, of die van uw naasten of uw zorgverleners, zijn geestelijk verzorgers beschikbaar. Tevens bieden zij zelf hun diensten aan.

Aanbod

U vindt hier het aanbod van de Geestelijke verzorging:

Persoonlijk gesprek

 • Met aandacht luisteren we naar uw levensverhaal.
 • We staan stil bij wat u overkomt en wat dat voor uw leven betekent.
 • We ontdekken wat in uw levensvisie van waarde is en houvast biedt.
 • We doorstaan samen machteloosheid.
 • We helpen u met het opmaken van de levensbalans.
 • We praten over levensbeschouwelijke vragen die verband houden met uw behandelingsmogelijkheden.
 • We denken samen na over de visie op het leven, leven na de dood en/of zoeken naar de rol van het geloof hierin.

Rituelen rond afscheid nemen en overlijden
Van oudsher drukken mensen de behoefte om afscheid te nemen van een dierbare niet alleen uit in woorden, maar ook in gebaren. Denkt u aan een ziekenzegen, een ziekenzalving of een andere gewenste vorm. De geestelijk verzorgers bieden daarin ondersteuning.

Bezinnings- en stilteruimte
De bezinnings- en stilteruimte is een ruimte voor rust, stilte, bezinning of gebed. Er ligt een boek waarin u gedachtes en gebeden kunt opschrijven. De stilteruimte vindt u in de centrale hal tegenover de hoofdingang en is 24 uur per dag toegankelijk (route 103).

Veelgestelde vragen

 • Hoe maak ik een afspraak met een geestelijk verzorger?

  Als u of uw naasten in contact willen komen met één van de geestelijk verzorgers, kunt u dat aangeven bij uw verpleegkundige. Hij zal dan contact met ons opnemen. U kunt zelf ook contact opnemen voor een afspraak.

 • Wat kan ik verwachten van een gesprek met een geestelijk verzorger?

  De geestelijk verzorger:

  • Biedt een luisterend oor
  • Zoekt samen met u naar persoonlijke bronnen van moed, kracht en wijsheid
  • Helpt u bij het verhelderen van keuzes
  • Sluit aan bij uw eigen levensbeschouwelijke of geloofsovertuiging
  • Is er voor u als woorden tekortschieten, in stilte of in rituelen
  • Heeft een vrijplaatsfunctie. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, vertrouwelijk is
 • Vergoedt mijn verzekeraar geestelijke verzorging?

  Als patiënt van Nij Smellinghe en als naaste van de patiënt heeft u recht op ondersteuning van onze geestelijk verzorgers. Uw verzekeraar vergoedt dit.

 • Kan ik met iedere levensovertuiging bij de geestelijk verzorgers terecht?

  Onze geestelijk verzorgers begeleiden iedereen, ongeacht uw geloof of levensovertuiging. Mocht u er prijs op stellen dat iemand van uw eigen gemeenschap u begeleidt, dan is dat altijd mogelijk.

 • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

  Klik dan hier.

 • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

  Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.

Brochures

 1. pdf Geestelijke verzorging Download