Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde

Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde

Diagnostiek en behandeling van lymfoedeem en lipoedeem

Welkom bij het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL).

Praktische informatie

 • Polikliniek
 • Verpleegafdeling

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur.

Naar het ziekenhuis

Naar het ECL

Als u wordt opgenomen voor een intensieve lymfoedeembehandeling verblijft u in de Lymfoedeemkliniek op de afdeling A3.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Over ons

In het ECL zijn we gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van lymfoedeem en lipoedeem. Patiënten uit heel Nederland maar ook uit het buitenland komen hiervoor naar het ECL. Wij zijn erkend als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen en vertegenwoordigd in het Europese Netwerk VASCERN.
Daarnaast zijn we een kenniscentrum; we doen wetenschappelijk onderzoek en delen kennis, bijvoorbeeld door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Hoe komt u bij ons terecht?

Voor een behandeling in het ECL heeft u een verwijsbrief nodig. Deze brief moet geschreven worden door een specialist uit het ziekenhuis. Een verwijzing van uw huisarts is niet voldoende, de zorg wordt dan namelijk niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij vragen u deze verwijsbrief naar ons toe te sturen, samen met informatie over uw medische voorgeschiedenis. Met behulp van deze gegevens gaan wij een afspraak voor u maken, u ontvangt dan een uitnodiging van ons.

Stuur mij informatie

Ervaringsverhalen

Ik ben rijker uit Nij Smellinghe weggegaan dan ik dacht

Een patiënt van het ECL
Lees het hele verhaal

Scholing

Ziekenhuis Nij Smellinghe is in 2009 erkend als Expertisecentrum voor Lymfologie (ECL). Doel van het expertisecentrum is diagnostiek en behandeling van patiënten met lymfoedeem en aan lymfoedeem verwante aandoeningen. Tevens fungeert het ECL als kenniscentrum, met als belangrijke taken research & development en onderwijs.

Het ECL verzorgt scholing en praktijkdagen in samenwerking met het NPI. Een overzicht van cursussen en scholing op het gebied van lymfologie vindt u op de site van het NPI.

Praktijkdagen
Regelmatig krijgen we als ECL de vraag om een dagje mee te mogen lopen en mee te kijken. In de meeste gevallen zijn de leervragen aspecifiek en betreft het collega oedeemtherapeuten (oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten) of verpleegkundigen betrokken bij de oncologische zorg. Paramedici vormen de hoofdmoot en in de meeste gevallen betreft het collega’s die de basisopleiding oedeemfysiotherapie of de master Oncology and physical therapy hebben afgerond.
Aangezien het ECL gepositioneerd is als tertiair diagnostiek- en behandelcentrum worden met name de complexe patiënten gezien. Behandeltrajecten kunnen een conservatief en/of een operatief karakter hebben. Tegelijkertijd worden in het ziekenhuis ook de reguliere oncologiebehandelingen gegeven, waarbij vroegdiagnostiek en behandeling van lymfoedeem volledig protocollair is ingebed. Hierbij is de samenwerking met de verpleegkundig consulenten oncologie essentieel.
Als ECL is één van onze 'pijlers' het uitdragen van kennis, waarbij we graag stagemogelijkheden willen bieden. Vanuit dit oogpunt zijn de praktijkdagen georganiseerd.

Tijdens de praktijkdagen komen de volgende thema's aan bod:

 • De richtlijn lymfoedeem en de richtlijn lipoedeem
 • De hoog-complexe patiënten met lymfoedeem, of aan lymfoedeem verwante aandoeningen
 • Visie op Chronische Zorg
 • Chronic care management
 • Zelfmanagement
 • International Classification of Functioning, Disability and Health
 • Diagnostiek, medisch en paramedisch, met daarbij passende klinimetrie
 • Decongestieve Lymfatische Therapie
 • Compressietherapie, inclusief alle beschikbare materialen en de gebruikerservaringen
 • Interdisciplinair werken (dermatoloog, chirurg, oedeemfysiotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, medisch maatschappelijk werker, diëtist)
 • Oncologische zorgpaden
 • Vroegdiagnostiek en behandeling

Doel
De deelnemer kan na de praktijkdagen de relevante aspecten qua diagnostiek, behandeling en follow-up vanuit de richtlijn lymfoedeem toepassen in de verschillende stadia van lymfoedeem.

Didactische werkwijze
Thuisstudie, plenaire presentaties, praktijkdemonstraties en vaardigheidstraining

Docenten
- A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
- Medewerkers ziekenhuis Nij Smellinghe

Cursusleiding
- A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
- Frans (F.N.) Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie
Ziekenhuis Nij Smellinghe

Europees netwerk Vascern

European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases.

In 2003 heeft de EU besloten dat er voor alle inwoners van de EU iets geregeld moest worden op het gebied van zeldzame en complexe aandoeningen. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van 24 netwerken voor zeldzame en complexe aandoeningen: ERN’s  (European Reference Networks).
Eén van deze ERN’s is het netwerk voor zeldzame multisysteem vaataandoeningen, VASCERN: European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases).
Onderdeel van dit netwerk is de werkgroep Kinder- en aangeboren lymfoedeem PPL (Pediatric and primary lymphedema).

Het ECL is als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen vertegenwoordigd in deze Europese werkgroep. Eén van onze dermatologen, dr. R.J. Damstra, is voorzitter van de PPL-werkgroep. Lees hier een artikel over dr. Damstra

De werkgroep richt zich op het verbeteren van de behandeling van patiënten in heel Europa. Dit gebeurt doordat artsen uit verschillende landen samenwerken en zo kennis, kunde en ervaringen uitwisselen. Belangrijke activiteiten:

 • maandelijkse teleconferenties met collega-artsen waarbij patiënten besproken worden;
 • contacten onderhouden met collega-centra, werkbezoeken afleggen en ervaringen delen
 • de PPL-werkgroep uitbreiden, samenwerking zoeken met andere centra
 • gemeenschappelijke richtlijnen opstellen en onderzoek doen

Filmpje

 1. pdf Wat zijn ERN's 221 kB Download
 2. pdf Vascern 574 kB Download
 3. pdf Do and don'ts 1,6 MB Download

Veelgestelde vragen