Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de AVG. Hier leest u wat dit voor u als patiënt van Nij Smellinghe betekent.

Uw mening telt
Uw mening telt. Vandaar dat Nij Smellinghe een eigen Cliëntenraad heeft. Deze raad behartigt de belangen van patiënten en adviseert de organisatie van Nij Smellinghe hierover. De Cliëntenraad wil graag weten hoe u de zorg in ons ziekenhuis heeft ervaren. Uw ervaring, mening en suggesties gebruiken we om bepaalde zaken bij de organisatie van ons ziekenhuis onder de aandacht te brengen.

Lees meer over de Cliëntenraad

Uw privacy
In Nij Smellinghe leggen we uw persoonlijke en medische gegevens vast. Ze zijn immers belangrijk voor uw behandeling. In de AVG staat precies beschreven aan welke regels we ons moeten houden bij het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens. Al onze specialisten en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Deze wet leven we strikt na. Nij Smellinghe heeft een reglement waarin staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij uw privacy waarborgen.

Gebruik van uw lichaamsmaterialen
Het komt regelmatig voor dat we voor uw behandeling bloed, urine of ander lichaamsmateriaal afnemen om onderzoek te doen. Soms bewaren we een deel van dit materiaal om het later te gebruiken voor wetenschappelijk- en kwaliteitsonderzoek. Dit gebeurt anoniem. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit anonieme gebruik van uw lichaamsmateriaal, kunt u onderstaande verklaring invullen en ondertekenen. Wij verzoeken u deze verklaring in te leveren bij uw behandeld arts.

Download hier de verklaring Gebruik van lichaamsmaterialen

Orgaan- en weefseldonatie
Als u in Nij Smellinghe wordt opgenomen met een ernstige ziekte of voor een zware operatie, dan is het belangrijk om uw wensen voor orgaan- en weefseldonatie met uw familie te bespreken. In Nederland hebben we een Donorregister. Heeft u een donorverklaring ingestuurd, dan staat in dit register wat uw wensen zijn over orgaan- en weefseldonatie na uw overlijden. Heeft u geen donorverklaring ingestuurd, dan is uw wens niet in het register opgenomen. Mocht u overlijden, dan stellen we de vraag over donatie aan uw familie. Wij adviseren u daarom uw wensen over het afstaan van organen en weefsels met uw naasten te bespreken. Klik hier voor meer informatie.

Download hier de folder over uw rechten en plichten