Privacy

Privacy

In Nij Smellinghe hechten wij veel waarde aan uw privacy en zien we er streng op toe dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren. Denk aan uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid, medicatie- en/of uw hulpmiddelen.

Om u de best mogelijke zorg te bieden, is het noodzakelijk dat we uw gegevens vastleggen en bewaren in een aantal zorgsystemen. Nij Smellinghe hanteert daarbij de privacynormen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens we verwerken en waarom. Ook vertellen we met wie we uw gegevens delen, hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens gebruiken we?

Naast algemene persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverleners en zorgverzekeraar vast. Ook al uw medische gegevens zijn bij ons bekend. Denk aan informatie over uw aandoening en de medicatie die u hiervoor krijgt.

Wanneer u onze website bezoekt zult u bovendien te maken krijgen met “cookies”. Daarnaast registreren we het IP-nummer bij dit bezoek.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Nij Smellinghe gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Met uw gegevens kunnen we:

  • Uw behandeling in ons zorgsysteem registreren
  • Medicatie en/of hulpmiddelen aanvragen en aan u verstrekken
  • Onderzoek doen naar de kwaliteit van onze dienstverlening
  • De rekening voor uw behandeling naar uw zorgverzekering sturen

Met wie delen we uw gegevens?

Bij Nij Smellinghe kunnen medewerkers uw gegevens alleen bekijken wanneer zij daarvoor toegang hebben gekregen van uw behandelaar. In veel gevallen zijn dat uw behandelend specialist, de assistenten en secretaresses. Daarnaast kan de behandelaar met een andere zorgverlener overleggen over uw behandeling. In dat geval krijgt ook deze persoon toegang tot uw gegevens.

Indien nodig delen we uw gegevens met:

  • De leverancier van uw medicatie, zoals de poliklinische apotheek of een centrale apotheek.
  • Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw medicatie rechtstreeks kunnen declareren.
  • Het Landelijk Schakelpunt. Hier kunnen al uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan wanneer het noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via www.ikgeeftoestemming.nl.
  • Aan derden, als we daartoe verplicht worden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Waar bewaren wij uw gegevens?

Nij Smellinghe maakt gebruik van verschillende softwareproducten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren en declareren en houden we contact met andere zorgverleners en onze leveranciers. In de overeenkomst die wij hebben met de software providers is uw privacy goed gewaarborgd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Op grond van de AVG is Nij Smellinghe verplicht om uw gegevens voor een periode van 15 jaar te bewaren. Mocht het nodig zijn dan bewaren we u gegevens langer om u de best mogelijke zorg te bieden.

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons altijd vragen om inzage in uw gegevens. Wanneer uw persoonsgegevens of medische gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij het op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere ziekenhuis of zorgverlener. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Wij geven altijd gehoor aan uw verzoeken of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en). Uitzondering op deze regel is wanneer Nij Smellinghe wettelijk verplicht is om uw gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren.

Heeft u nog vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging van uw gegevens, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij Nij Smellinghe kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Controleer daarom met enige regelmaat onze website voor de laatste versie van ons privacy statement.