Bestuur

Het dagelijks bestuur van Nij Smellinghe wordt gevormd door de Raad van Bestuur. Bert Kleinlugtenbeld MHA is sinds april 2018 de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn doel is om de ontwikkelingen van 
Nij Smellinghe verder te borgen en uit te bouwen.

Bert Kleinlugtenbeld MHA, voorzitter Raad van Bestuur

Ik zie het als een uitdaging om met de medewerkers van ziekenhuis Nij Smellinghe de ingezette strategische koers van het ziekenhuis verder vorm te gaan geven.

Managementteam

 • Dhr. E. (Edwin) Frenay van ’t Veen MBA, bedrijfskundig manager Zorg Verantwoordelijke Eenheden
 • Mw. drs. F.K. (Frédérique) Woltjer MHA, bedrijfskundig manager Zorgverantwoordelijke Eenheden
 • Mw. drs. G.A. (Gerda) Woudstra MBA, bedrijfskundig manager Zorgverantwoordelijke Eenheden
 • Mw. drs. A.H. (Annouk) Koppelman - de Beer, manager P&O
 • Mw. mr. drs. S.M.A. (Maartje) Wiersma, jurist
 • Dhr. F.P. (Folkert) Brouwers MBA, directeur Bedrijf & Gebouwen
 • Mw. C. (Cobie) Akkerman, concern controller
 • Mw. S. (Sippie) Donkervoort, manager Kwaliteit & Veiligheid
 • Dhr. dr. V. (Vassilis) Koussoulas, MDL-arts en medisch manager
 • Dhr. drs. R. (Richard) Bimmel, orthopedisch chirurg en medisch manager
 • Dhr. drs. H. (Harmen) van Kamp, internist en medisch manager
 • Dhr. dr. R.J. (Robert) Damstra, dermatoloog en medisch manager
 • Mw. dr. Mw. J. (Jannine) Wilpshaar, gynaecoloog en medisch manager
 • Dhr. drs. K.L. (Kees) Demmendaal, anesthesioloog/intensivist en medisch manager
 • Dhr. dr. A.F.J. (Alwin) Brouwer, kinderarts en Quality Officer
 • Mw. E. de Jong (Ellen), manager Communicatie
 • Dhr. W. Loman (Wim), manager Informatisering & Automatisering

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht beoordeelt of de besturing van het ziekenhuis op een goede en verantwoorde wijze plaatsvindt. De Raad van Toezicht functioneert daarnaast als klankbord voor het dagelijks bestuur. De raad is bovendien betrokken bij het bepalen van het beleid en de strategie van Nij Smellinghe en houdt toezicht op de financiële huishouding van het ziekenhuis.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Dhr. prof. dr. F.C. Breedveld (Voorzitter)
 • Dhr. E.A. de Boer (Vicevoorzitter )
 • Dhr. mr. J.E. Biesma (Lid)
 • Mw. A.G. Hartemink MHA (Lid)
 • Dhr. D.C. Dorr (Lid)