Sterftecijfer

Ieder jaar berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor ieder ziekenhuis in Nederland hoeveel patiënten er zijn overleden. Dit sterftecijfer noemen we ook wel de Hospital Standard Mortality Rate (HSMR).

HSMR
In het ene ziekenhuis liggen meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan in het andere. Daarom vergelijkt de Hospital Standard Mortality Rate (HSMR) het werkelijke sterftecijfer met het sterftecijfer dat we kunnen verwachten op basis van de patiëntkenmerken. Voor Nij Smellinghe is de HSMR over 2016 vastgesteld op 113. Daarmee wijkt het sterftecijfer van Nij Smellinghe niet af van het landelijk gemiddelde.

SMR
Naast de HSMR meten we ook de Standard Mortality Rate (SMR). Dit cijfer geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is, maar dan voor een groep patiënten met exact dezelfde diagnose. Over 2016 zijn de SMR-cijfers van Nij Smellinghe voor zes categorieën significant lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk:

  • Ziekten van hart en vaatstelsel
  • Letsel en vergiftiging
  • Coronaire atherosclerose en overige hart-aandoeningen
  • Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
  • Intracraniaal letsel
  • Niet-acute opnamen

Wat doen we met deze cijfers?
Wij gebruiken deze cijfers om onze kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren. Op basis van de cijfers kunnen we aanpassingen doen in ons behandelbeleid.

  1. pdf Download hier het HSMR-rapport van 2014-2016 247 kB Download
  2. pdf Download hier de SMR-cijfers van 2016 296 kB Download