Patiënttevredenheid

Bent u tevreden?

Iedere dag zetten onze medewerkers zich in om u de best mogelijke zorg te bieden. Om te meten of u tevreden bent, doen we ieder jaar onderzoek naar uw ervaringen. Wij gebruiken hiervoor een vragenlijst, die u invult. De resultaten uit dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van Nij Smellinghe door de ogen van de patiënt in beeld te brengen. We vergelijken de uitkomsten van ons onderzoek met de resultaten van collega-ziekenhuizen. Zo kunnen we van elkaar leren.

ZorgfocuZ
Ons Patiënttevredenheidonderzoek laten we uitvoeren door onderzoeksbureau ZorgfocuZ. We selecteren een willekeurige groep patiënten die op de dagbehandeling, polikliniek of verpleegafdeling zijn geweest. Als u bent geselecteerd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u een (unieke) inlogcode waarmee u thuis op de computer een vragenlijst kunt invullen. Via internet verstuurt u de antwoorden naar ZorgfocuZ. Ook kunt u schriftelijk de vragenlijst invullen en in een retourenvelop naar ZorgfocuZ sturen.

Vertrouwelijk en anoniem
Het onderzoek is anoniem. ZorgfocuZ heeft geen inzage in uw patiëntendossier of uw gegevens. Medewerkers van Nij Smellinghe weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen wij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven. De resultaten worden door ZorgfocuZ anoniem verwerkt en gedeeld met ons ziekenhuis. We gaan vertrouwelijk om met de onderzoeksgegevens. De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd op de website bekendgemaakt.

Bezwaar
Wilt u niet meedoen aan het onderzoek en wilt u geen brief ontvangen? Stuur dan een mail naar kwaliteitenveiligheid@nijsmellinghe.nl. Vermeld in deze mail uw naam en geboortedatum. Of bel naar de afdeling Kwaliteit en Veiligheid op telefoonnummer 0512 588 454.