Ziekenhuis Nij Smellinghe steunt een goede cao voor alle partijen

Geplaatst op 19 nov 2019

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ziekenhuizen hebben nog geen resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben daarom een landelijke cao-actiedag aangekondigd. In ziekenhuis Nij Smellinghe doet ongeveer de helft van onze afdelingen en poliklinieken mee tijdens de landelijke cao-actiedag op woensdag 20 november. Zij draaien tijdens deze dag(deel) een zondagsdienst. De activiteiten die worden georganiseerd staan in dienst van onze patiënten en Nij Smellinghe. Zo wordt er op een aantal afdelingen een BHV-oefening gedaan, ondersteunen actievoerders de werkende collega’s en wordt de ‘extra’ tijd ingezet voor onze patiënten door een kopje koffie met ze te drinken, een wandeling te maken of een spelletje te doen.

Steunen een goede cao voor alle partijen
”Wij zijn voor goede zorg nu en in de toekomst. Dit kan alleen geleverd worden dankzij de inzet van onze medewerkers. Daarom steunen wij een goede cao voor alle partijen” zegt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe. “Om goede zorg te kunnen blijven leveren, is het belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft, personeel behouden en nieuw personeel aan te trekken. Maar ook dat de zorg betaalbaar blijft en ziekenhuizen (financieel) gezond blijven.”

Huidig cao-voorstel realistisch
“Het huidige cao-voorstel van de NVZ van 4% salarisverhoging in 2020, 4% in 2021, naar rato € 1.000 en de secundaire voorwaarden is een realistisch voorstel, dat ook de aankomende jaren kan worden waargemaakt. Op het moment dat het cao-voorstel nog hoger wordt, maak ik mij ernstig zorgen of en hoe dat op de lange termijn haalbaar is”, vertelt Kleinlugtenbeld.

Patiënten zo snel mogelijk geïnformeerd
“Wij hebben begrip voor onze actievoerende collega’s. Wel vinden wij vanuit Nij Smellinghe het spijtig dat voor de tweede keer onze patiënten worden geraakt door een cao-actie in ons ziekenhuis”, aldus Kleinlugtenbeld. Toen deze landelijke cao-actiedag bekend werd, hebben de afdelingen en poliklinieken die actie voeren hierop geanticipeerd. Nieuwe afspraken zijn vanaf dat moment niet meer ingepland en vanaf maandag 11 november zijn afspraken die al stonden op 20 november, verplaatst naar een andere dag. De meeste patiënten hebben binnen enkele dagen een nieuwe afspraak in ons ziekenhuis.

Samen aan tafel
Minister van Medische Zorg Bruno Bruins heeft de vakbonden en de vertegenwoordiger van de ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), uitgenodigd voor gesprekken op zijn ministerie. “Wij hopen dat de vakbonden en de NVZ weer samen aan tafel komen. En dat er op korte termijn een akkoord bereikt wordt voor een goede cao voor alle partijen.”