Ziekenhuis Nij Smellinghe financieel gezond (jaarverslag)

Ziekenhuis Nij Smellinghe financieel gezond (jaarverslag)

Geplaatst op 28 jun 2019

Ziekenhuis Nij Smellinghe is verweven met en verankerd in de regio. Door de nauwe samenwerking met andere (zorg)aanbieders organiseren en mobiliseren we de juiste zorg en hulp. Zo houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar. Nij Smellinghe sloot 2018 af met een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit positieve resultaat versterkt de goede financiële positie en stelt ons in staat om te investeren in (technologische) ontwikkelingen. Dit is nodig om de medisch specialistische zorg betaalbaar en op kwalitatief hoog niveau te houden. 
 

Ziekenhuis

2018 was een intensief jaar

  • Het aantal patiënten uit de provincie Groningen nam toe. 
  • Er was een forse toename van patiënten. Daarom zijn er met verschillende zorgverzekeraars de contractafspraken opengebroken en bijgesteld of verdisconteerd in afspraken van 2019. 
  • Het faillissement van Zorggroep Pasana werd afgewikkeld met een storting van €1 miljoen. Hierdoor zijn er geen financiële consequenties meer voor Nij Smellinghe voorvloeiend uit het faillissement. 
  • Ondertekende de vier Friese ziekenhuizen en De Friesland Zorgverzekeraar een convenant waarin de partijen door intensief samen te werken de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid voor de toekomst willen garanderen. 
  • En bouwde Nij Smellinghe aan een duurzame toekomst door een start te maken met de realisatie van 9.000 zonnepanelen die ruim 30% van ons eigen energieverbruik opwekken.

Werken toe naar minder groei
Het in 2018 afgesproken hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022 tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de branchepartijen geeft een duidelijke richting voor de toekomst. Zorg op de juiste plek, terugdringen van regeldruk en de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Er is nauwelijks groeiruimte beschikbaar tegenover een toene¬mende zorgvraag als gevolg van demografische ontwikkelingen. In tegenstelling tot de groei in de afgelopen jaren. “Nij Smellinghe gaat toewerken naar minder groei en misschien wel krimp van de zorgconsumptie. Dit zal veel creativiteit en inzet verlangen om dit mogelijk te maken. Inzet van ICT en ontwikkelingen als sensoring zullen het mogelijk maken de zorgconsumptie te beperken,” aldus Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe. 

“Met de afspraken die voor 2019 zijn gemaakt met de zorgverze¬keraars is er een belangrijke basis gelegd om rust te creëren in de begroting van Nij Smellinghe en om daarmee de ambities ook waar te kunnen maken. De complexe ingrepen op het gebied van Lymfologie, de Diep Veneuze Interventies (vaatzorg) en de Mohs techniek bij huidkanker zorgen ervoor dat Nij Smellinghe niet alleen een voorkeursziekenhuis is voor haar eigen omgeving, maar ook daarbuiten.” 

Trots op onze medewerkers
“Onze medewerkers zetten zich dag en nacht in met hart voor de mens, zorg en gemeenschap. Zij maken het verschil! En hebben het ook in 2018 mogelijk gemaakt om de gevraagde zorg te leveren in een veranderend zorglandschap, tijdens de afronding van onze nieuwe organisatiestructuur en ondanks de forse productietoename. Ik ben daar ontzettend trots op”, aldus Kleinlugtenbeld. “En ook in 2019 zorgen onze deskundige en bevlogen medewerkers voor hoogwaardige, kwalitatieve en toegankelijke zorg”.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag en jaarrekening (onderaan de pagina).