Woensdag 20 november draait een deel van ziekenhuis Nij Smellinghe een zondagsdienst

Geplaatst op 12 nov 2019

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ziekenhuizen hebben nog geen resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben daarom bekendgemaakt dat woensdag 20 november meerdere afdelingen en poliklinieken in Nij Smellinghe een zondagsdienst gaan draaien. De spoedeisende zorg gaat altijd door. Vanaf maandagmiddag 11 november worden patiënten gebeld van wie de afspraak moet worden verplaatst in verband met de cao-actie.

Afspraak verplaatsen
Patiënten die woensdag 20 november a.s. een (combi)afspraak hebben die niet door kan gaan, krijgen vanaf maandagmiddag 11 november van de afdeling of polikliniek persoonlijk bericht. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. Wij begrijpen dat dit voor de desbetreffende patiënten heel vervelend is. Elke patiënt krijgt persoonlijk bericht. Als wij u woensdag 13 november telefonisch nog niet hebben bereikt, dan sturen wij u een mail of brief. Heeft u zaterdag 16 november nog geen bericht ontvangen? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Zondagsdienst
Zondagsdienst betekent dat betrokken werknemers, wat betreft de patiëntenzorg, werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden alleen spoedgevallen behandeld. De spoedeisende hulp is geopend, ambulances worden ontvangen zoals altijd. En ook afspraken als chemotherapie en dialyse vinden gewoon plaats. Ook op de verpleegafdelingen gaat de zorg aan opgenomen patiënten gewoon door. De veiligheid van patiënten en medewerkers blijft gewaarborgd.

We bellen anoniem, dus neemt u a.u.b. wel de telefoon aan.

Veelgestelde vragen

 • Gaat mijn afspraak woensdag 20 november door?

  Op woensdag 20 november vindt er op een aantal afdelingen en poliklinieken een zondagdienst plaats in ziekenhuis Nij Smellinghe. Spoedeisende zorg gaat altijd door.
  Wanneer uw afspraak/behandeling in verband met de actie niet door zal gaan, wordt u vanaf maandagmiddag 11 november 13.00 uur hierover gebeld door de desbetreffende afdeling of polikliniek. Op het moment dat we u woensdag 13 november telefonisch nog niet hebben kunnen bereiken, mailen wij u of sturen een brief. Heeft u zaterdag 16 november geen bericht ontvangen, dan gaat uw afspraak/behandeling in het ziekenhuis gewoon door.

 • Als ik niet ben gebeld?

  Als u zaterdag 16 november nog geen bericht van ons heeft ontvangen, dan gaat uw afspraak/behandeling in het ziekenhuis gewoon door.

 • Welke afdelingen voeren actie in Nij Smellinghe?

  Meerdere afdelingen en poliklinieken in Nij Smellinghe draaien 20 november een zondagsdienst. De spoedeisende zorg gaat altijd door.

 • Wat merken patiënten en bezoekers van deze actie?

  Omdat de acties van te voren zijn aangekondigd, konden deels voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Zo proberen de afdelingen op 20 november bij voorbaat geen afspraken te plannen zodat er ook zo min mogelijk afspraken verplaatst hoeven te worden. De operaties die al op 20 november gepland staan worden verplaatst. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor de betrokken patiënten. Op de actiedag zelf zult u merken dat er reuring in het gebouw is.

 • Wat zijn zondagsdiensten?

  Zondagsdiensten houden in dat betrokken werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden in principe alleen spoedgevallen behandeld en wordt in een lagere bezetting dan normaal gewerkt. Bij twijfelgevallen dient het begrip ‘spoedeisend’ altijd in het voordeel van patiënten te worden uitgelegd. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop.

 • Waarom wordt er actie gevoerd?

  Na meerdere onderhandelingsronden zijn de werkgevers (vertegenwoordigd door Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: NVZ) en de werknemers (FNV Zorg en Welzijn, CNV, Nu’91 en FBZ) niet tot overeenstemming gekomen. Daarom hebben de vakbonden acties aangekondigd. Daarmee hopen ze alsnog dat de NVZ aan hun eisen tegemoetkomt.

 • Is het zeker dat de landelijke cao-actiedag op 20 november doorgaat?

  Op het moment dat voor 20 november de NVZ en de bonden weer officieel om de onderhandelingstafel gaan zitten, of dat zij tot een overeenkomst komen, dan gaat de actiedag op 20 november niet door.