Health deal ministerie VWS

Geplaatst op 03 jan 2018

Ons ziekenhuis is van de ziekenhuizen in Nederland één van de koplopers op het gebied van het Better in Better out (BiBo) concept bij Orthopedie. Het doel van BiBo is zorgdragen voor een fitte patiënt voordat hij het ziekenhuis binnenkomt en voor een patiënt die actief meewerkt aan zijn herstel en die derhalve fit het ziekenhuis verlaat en zijn eigen leven weer vlot kan oppakken. Ook binnen de oncologische zorgpaden wordt dit concept in toenemende mate toegepast. Geert van der Sluis, collega (fysiotherapie) en promovendus aan de Universiteit van Maastricht mocht vorige week over dit onderwerp een pitch geven op het ministerie van VWS in Den Haag. Aanleiding was de aanvraag om BiBo te gaan organiseren in een health deal.

Wat is een health deal?
De overheid ziet gelukkig steeds meer in dat wet- en regelgeving de uitrol van goede en innovatieve zorgideeën in de weg kan staan. Een 'Health Deal' is een convenant tussen de overheid en veldpartijen, om brede toepassing van effectieve zorginnovaties te versnellen. Het doel van de beoogde Health Deal is het wegnemen van obstakels bij de brede uitrol van in ons geval, excellente peri-operatieve zorg in Nederland. De samenwerking tussen partijen binnen deze Health Deal is gericht op succesvolle invulling, bekostiging en opschaling van dergelijke zorgpaden. Om op de hoogte te raken van goede en kansrijke innovaties, haalt de overheid zijn informatie steeds vaker uit het werkveld zelf, bij ervaringsdeskundigen. Geert schetste bij het innovatieplatform van het ministerie onder andere een patiëntreis van een patiënt die het Better in Better out traject heeft gevolgd en daaraan gekoppeld de struikelblokken die we ervaren om van dit innovatieve idee, dagelijkse zorg te maken. Dit is een goed voorbeeld van hoe de overheid zijn informatie haalt uit de dagelijkse praktijk.

Klik hier voor meer informatie.