Regiopoli Drachten

Regiopoli Drachten is een gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Zuidoost Friesland, medisch specialisten, ziekenhuis Nij Smellinghe, ZuidOostZorg en Sûnenz. Dit initiatief wordt gesteund door Zorgbelang Fryslân en zorgverzekeraar De Friesland.

Wat is een regiopoli?
In de Regiopoli houden medisch specialisten, op aanvraag van de huisarts, spreekuren op het gebied van cardiologie, orthopedie en dermatologie.  In de toekomst wordt dit waarschijnlijk uitgebreid met andere specialismen. De Regiopoli is een minder klinische omgeving dan het ziekenhuis. Door deze nieuwe zorgvorm kunnen sommige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen. Soms kan één antwoord van de specialist op een vraag van de huisarts al voldoende zijn om een verwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen. De huisarts is en blijft de behandelaar van de patiënt. De huisarts kan eerst een advies inwinnen voordat de behandeling wel of niet wordt overgedragen aan een specialist.

Hoe werkt de Regiopoli?
U komt in een spreekkamer in Sûnenz waar de specialist van Nij Smellinghe aanwezig is.  De specialist is in het bezit van een verwijsbrief met daarin de reden van uw bezoek. U geeft de specialist een toelichting op uw klacht of probleem. Hierna stelt de specialist u enkele vragen en volgt mogelijk nader onderzoek. Aan het einde van het consult geeft de specialist uw huisarts een advies Het kan zijn dat u (nieuwe) medicijnen krijgt, dat er nader onderzoek of een therapie nodig is of dat u alsnog verwezen wordt naar het ziekenhuis.

De specialist stuurt uw huisarts een brief met daarin de uitkomsten van het consult. Deze wordt opgenomen in het huisartsendossier.  Zolang u niet verwezen wordt naar het ziekenhuis, blijft de huisarts uw hoofdbehandelaar. Met medisch inhoudelijke vragen na afloop van het Regiopoli-consult kunt u dan ook, zoals altijd, terecht bij uw huisarts.

Samenwerking
Door de intensieve samenwerking tussen de huisartsen en medisch specialisten, wordt aandacht gegeven aan overdracht van kennis. Vanuit de huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland worden thema- en scholingsavonden geïnitieerd en georganiseerd.

Geen eigen risico
Het consult in de Regiopoli valt niet onder uw eigen risico. U hoeft voor deze zorg géén eigen bijdrage te betalen omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit is dus een belangrijk verschil met het ziekenhuis: als u de specialist in het ziekenhuis bezoekt, valt dit wél onder het eigen risico.
Onderzoeken die naar aanleiding van het consult in de Regiopoli worden uitgevoerd (bijvoorbeeld ECG, bloedafname, urineonderzoek of een röntgenfoto) vallen zoals nu ook het geval is wél onder uw eigen risico. Ook de voorgeschreven medicijnen worden van uw eigen risico afgetrokken.
 
Afspraak maken
Als u wordt doorverwezen naar de regiopoli, krijgt u van uw huisarts een “Patiëntbericht”. Hierop staat hoe u een afspraak kunt maken en welke voorbereidingen u eventueel moet treffen. Het kan ook voorkomen dat er een afspraak voor u wordt gemaakt.
 
Waar is de regiopoli?
De Regiopoli is gehuisvest in Anderhalvelijnscentrum Sûnenz.
Het adres is:

Burg. Wuiteweg 140B
9203 KP  Drachten
 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met  Annemarie Ruesen, accountmanager Sûnenz. Dit kan via telefoonnummer 06 53 14 05 67 of via email: a.ruesen@sunenz.nl.