Pijncentrum

Pijnbehandeling is ontstaan als specialisatie binnen de anesthesiologie. In het Pijncentrum van Nij Smellinghe onderzoekt en behandelt de anesthesioloog/pijnbestrijder patiënten met pijnklachten. Een anesthesioloog/pijnbestrijder is een medisch specialist met aandacht voor de pijnbestrijding tijdens en na een operatie, behandelingen om de overgang van acute naar chronische pijn te voorkomen en de behandeling van patiënten met chronische pijnklachten. In het Pijncentrum behandelen we bijvoorbeeld patiënten met oorsuizen (tinnitus), lage rugpijn, zenuwpijn, aangezichtspijn, nekpijn, gewrichtspijn en pijn veroorzaakt door kanker.

Persoonlijke aandacht en zorg op maat
In Nij Smellinghe hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht en zorg op maat. Ook bij pijnbestrijding. Onze medisch specialisten en medewerkers van het Pijncentrum zijn nauw betrokken bij de patiënt. Ze helpen pijn te verminderen en het dagelijks functioneren te verbeteren.

Ons Pijncentrum kenmerkt zich door:

 • focus op uw problematiek, maar ook op uw sociaal maatschappelijke situatie
 • korte lijnen met uw huisarts en medisch specialist
 • reguliere, maar ook complexe behandelingen
 • goede oncologische pijnbestrijding en zorg voor palliatieve patiënten

Door de recente uitbreiding van het team kunnen nu vrijwel alle behandelingen binnen Nij Smellinghe aangeboden worden en kunt u snel bij ons terecht.

Wat is chronische pijn?
Normaal gesproken is pijn een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld pijn door een gebroken been of een verbrande vinger. In dat geval heeft de pijn een duidelijke functie. De pijn zorgt er onder andere voor dat het lichaam de tijd krijgt om de herstellen. In normale omstandigheden zal de pijn, na herstel, verdwijnen. Als pijn ondanks volledig herstel blijft bestaan of als de oorzaak van de pijn niet te vinden of te behandelen is, spreken we van chronische pijn. Chronische pijn heeft veel nadelige gevolgen voor uw lichamelijk en psychisch functioneren. Deze gevolgen verminderen op hun beurt uw kwaliteit van leven.
 
Welke chronische pijnklachten behandelen we in het Pijncentrum?
In het Pijncentrum behandelen we bijvoorbeeld patiënten met:
 • rugpijn met of zonder uitstraling naar een been
 • nekpijn met of zonder uitstraling naar een arm
 • nekpijn na een whiplash (flexie-extensie trauma)
 • hoofdpijn
 • aangezichtspijn
 • oorsuizen (tinnitus)
 • pijn door kanker
 • pijn door gordelroos (herpes zoster)
 • chronische pijn na operaties
 • pijn door vaatvernauwing in de benen
 • dystrofie (CRPS)
 • pijn door zenuwbeschadiging (neuropathische pijn)
 • pijn door beschadiging van het centrale zenuwstelsel (centrale neuropathische pijn): zenuwpijn na een beroerte, door de ziekte van Parkinson en door Multiple Sclerose en pijn bij volledige of partiële verlamming (dwarslaesie), pijn bij holtevorming van het ruggenmerg (syringomyelie) en pijn bij het zeldzame Guillain-Barre syndroom (verlamming)
 • pijn bij diabetes mellitus (diabetische polyneuropathie)
 • opvliegers (‘flares’) bij vrouwen in de menopauze
Een afspraak maken
Voor een afspraak in het Pijncentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. U kunt vervolgens zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u hier: Informatie polikliniekbezoek.
 
Bereikbaarheid
Het Pijncentrum bevindt zich op de eerste verdieping van het ziekenhuis. U volgt route 41 A.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag. 
Elke werkdag is het Pijncentrum van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0512) 588 381 en faxnr. (0512) 588 902, onder andere om een afspraak te maken of om een afspraak te verzetten.
 
Belangrijk: Wat neemt u mee naar uw afspraak?
Neem naar uw afspraak in het Pijncentrum onderstaande documenten mee:
 • Patiëntenpas
 • Verzekeringsbewijs
 • Identificatie
 • Overzicht medicatiegebruik

Wie werken er in het Pijncentrum?

 • Mw. J.M.E. van Gelder, anesthesioloog/pijnbestrijder
 • Dhr. D. Fael, anestioloog/pijnbestrijder
 • Dhr. R.D. Plein, anesthesioloog/pijnbestrijder
 • Dhr. F.F.S.L. Tan, anesthesioloog/pijnbestrijder
 • Mw. S. Bijlstra, spreekuurassistente/verpleegkundige
 • Mw. S. Boudewijn, spreekuurassistente/medisch secretaresse
 • Mw. G. Haan, spreekuurassistente/medisch secretaresse
 • Mw. J. Kuperus, spreekuurassistente/medisch secretaresse
 • Mw. A. van der Velde, spreekuurassistente/medisch secretaresse

Bij uw bezoek
Bij uw bezoek meldt u zich bij routenummer 41 A op de eerste verdieping van het ziekenhuis op het afgesproken tijdstip. U meldt u aan met uw patiëntenpas via de aanmeldzuil die halverwege de gang staat.

U heeft eerst een gesprek met een anesthesioloog/pijnbestrijder. We brengen uw klachten en de onderzoeken en/of behandelingen die u eventueel al heeft gehad in kaart. We maken daarbij gebruik van speciale vragenlijsten. Met deze vragenlijsten gaan we ook na wat de invloed van de pijn is op uw dagelijks lichamelijk en psychisch functioneren. Het kan zijn dat u de vragenlijsten al voor uw eerste bezoek invult. Het kan ook zijn dat we u pas daarna vragen om deze in te vullen. Na dit eerste gesprek stelt de anesthesioloog/pijnbestrijder in overleg met u een behandelplan op. U kunt tijdens dit gesprek al uw vragen stellen.

Afhankelijk van de klacht bestaat er de mogelijkheid om aansluitend aan het eerste gesprek al te starten met de behandeling. U moet in dat geval wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er een begeleider met u mee zijn gekomen die u na de behandeling weer naar huis kan brengen (u moet er rekening mee houden dat u zelf geen voertuig meer mag besturen aansluitend aan de behandeling). Ook zijn er beperkingen als u bloedverdunners inneemt.

Samenwerking met andere specialisten
Omdat de gevolgen van chronische pijn voor het dagelijks functioneren ingrijpend kunnen zijn, kan het zijn dat de anesthesioloog u voor onderzoek en behandeling ook verwijst naar een counselor psychosociale zorg en/of fysiotherapeut/revalidatiearts. Dit hangt af van uw klachten en de uitkomst van de vragenlijsten die u invult.

In dat geval zijn er dus meerdere afdelingen betrokken bij uw behandeling, we noemen dit ook wel een multidisciplinaire behandeling.

Behandeling in het Pijncentrum en op dagbehandeling
De behandelingen vinden plaats in het Pijncentrum. Na de behandeling verblijft u minimaal vijftien minuten in een relaxstoel in de uitrustkamer. Hier wordt geobserveerd of  het goed met u gaat en er worden zo nodig controles uitgevoerd (bijvoorbeeld een bloeddrukmeting).

Hulp van een counselor psychosociale zorg
De counselor psychosociale zorg is een deskundige op het gebied van emoties en gedrag. Hij/zij onderzoekt niet zozeer de oorzaak, maar richt zich vooral op het verminderen van de negatieve gevolgen van uw pijnklachten. Welke beperkingen ondervindt u, heeft u last van (lichamelijke) spanning of lijdt uw stemming eronder? Op basis van dit onderzoek krijgt u advies voor een behandeling. De behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • bewustmaken van de manier waarop u met uw pijnklacht omgaat
 • de invloed daarvan op de pijn
 • leren hoe u actief met uw pijn kunt omgaan

U overlegt welke aanpak het beste voor u is. Het kan zijn dat u door deze behandeling weer kunt werken of andere taken op u kunt nemen, meer kunt bewegen en/of minder met de pijn bezig bent.

Hulp van een fysiotherapeut/revalidatiearts
Ook de behandeling van een fysiotherapeut/revalidatiearts is erop gericht u beter te leren omgaan met pijn. De behandeling bestaat uit een combinatie van psychosociale en lichamelijke behandelmethoden. Een fysiotherapeut/revalidatiearts behandelt de spieren en gewrichten van uw armen, benen en/of wervelkolom. Het uiteindelijke doel is dat u:

 • uw dagelijkse activiteiten kunt verbeteren en uitbreiden
 • minder pijn heeft
 • beter met uw pijnklachten kunt omgaan
 • uw pijn anders, in de positieve zin, beleeft

Onderzoek en behandeling
De anesthesioloog/pijnbestrijder heeft verschillende mogelijkheden om uw chronische pijnklachten te behandelen:

1. Injecties

Er zijn twee soorten injecties. Een zogenoemde proefbehandeling en een therapeutische behandeling. Een proefbehandeling is een injectie waarmee we nagaan welke structuren uw pijnklachten veroorzaken. Met een proefbehandeling wordt de pijn tijdelijk geblokkeerd. Een therapeutische blokkade is een injectie met medicijnen of met stroom die de pijn (langdurig) blokkeren.

Onze behandelingen
U ziet hieronder een overzicht van onze behandelmogelijkheden. De anesthesioloog/pijnbestrijder overlegt met u welke behandeling het meest geschikt is en bespreekt dit met u.

 • proefbehandeling zenuwwortel
 • therapeutische wortelbehandeling
 • RF-behandeling zenuwwortel
 • epidurale injectie
 • ganglion sphenopalatinum
 • ganglion van Gasser (SWEET)
 • ganglion Stellatum
 • ganglion cervicale superius
 • occipitaal blokkade
 • lumbale sympaticus blokkade
 • gewrichtsinjecties

 

2. TENS

TENS staat voor Transcutane Elektrische Neurostimulatie. Bij TENS worden op de pijnlijke plek twee huidelektrodes geplaatst waardoor lichte elektrische impulsen worden gestuurd. Het toedienen van licht voelbare elektrische prikkels veroorzaakt een reactie in het lichaam, waardoor de eigen pijn gedempt wordt. Zeurende en brandende pijn kunnen hierdoor soms verlicht worden. Na ongeveer dertig minuten is de pijn vaak al aanzienlijk minder. In sommige gevallen duurt dit effect enkele uren voort. Ondertussen kunt u normale dagelijkse activiteiten ondernemen.

 

3. Medicatie (pijnstillers)

Geschikte medicatie wordt door de behandelend arts in overleg met u bepaald.

 

Oncologische pijnbestrijding
Naast de acute pijn en de chronische pijn is er in Nij Smellinghe ook extra aandacht voor pijn bij kanker. Mensen kunnen, in overleg met hun behandelaar, kiezen voor een intensieve begeleiding rond de pijnbestrijding. Het pijnteam heeft gespecialiseerde medewerkers die kankerpatiënten begeleiden. Dit zowel in de thuissituatie als tijdens opname door middel van telefonisch en/of persoonlijk contact. De specialist en huisarts kunnen de begeleiding aanvragen en worden vervolgens op de hoogte gehouden van eventuele aanpassingen.

 • Dhr. D. de Boer, physician assistent Anesthesiologie