Apotheek

Medicijnverstrekking aan patiënten
De ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek én het Apotheek Service Punt, zijn drie onderdelen van de apotheek in Nij Smellinghe. Elk onderdeel heeft eigen taken en mogelijkheden. Alles met één doel: de beste medicijnen voor onze patiënten. In het kort komt het er op neer dat een patiënt bijna nooit naar de ziekenhuisapotheek hoeft te komen. Opgenomen patiënten krijgen hun medicijnen op de afdeling wel vanuit deze apotheek, maar deze medicijnen worden op de afdelingen gebracht. De poliklinische apotheek, in de nieuwbouw met een eigen ingang, is juist wél voor patiënten om medicijnen op te halen.

De Poliklinische Apotheek
Kees van der Molen is beherend apotheker van de poliklinische apotheek. Deze apotheek is een samenwerking tussen Nij Smellinghe en de apothekers in de regio. Het is een volwaardige apotheek die 24 uur per dag geopend is. Dit betekent dat patiënten die op de polikliniek een medicijn voorgeschreven krijgen, dit meteen kunnen ophalen in de poliklinische apotheek.

Bereikbaarheid
Telefoon: (0512) 588 870
Fax: (0512) 588 797
Apotheker: Drs. C.H.W. van der Molen  
Locatie: bij de polikliniekingang

Het ASP (Apotheek Service Punt)
Voor patiënten die opgenomen worden is er het Apotheek Service Punt. Hier worden geen medicijnen uitgegeven. Het ASP houdt zich bezig met het in kaart brengen van medicatieprofielen van patiënten. Voor optimale zorg is het belangrijk dat we weten welke medicijnen de patiënt allemaal gebruikt. Nieuwe patiënten wordt gevraagd om alle medicijnen mee te nemen en aan te geven of het medicijn ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Sommige mensen krijgen wel iets voorgeschreven, maar blijken het niet meer te gebruiken. Het ASP stelt een compleet medicatieprofiel op, zodat in het ziekenhuis de juiste medicijnen aan de patiënt verstrekt worden.

Bereikbaarheid
Telefoon: (0512) 588 782
Routenummer: 9

De ziekenhuisapotheek
De medicijnen voor een patiënt in het ziekenhuis worden verstrekt door de ziekenhuisapotheek. Deze apotheek werkt met een ‘gerobotiseerd distributie systeem’, beter bekend als ‘Baxters’. Dit wil zeggen dat met computers de medicijnen voor de patiënten worden geselecteerd. Deze medicijnen komen dan terecht in een speciaal baxterzakje. Dit bevat het medicijn om één keer in te nemen. Op deze zakjes staat ook wanneer de patiënt dit medicijn moet innemen.

Bereikbaarheid
Telefoon: (0512) 588 771

Apothekers     
Drs. J. Abma
Drs. D.A. Bloemhof
Drs. H.J. Hilberts
Drs. C.H.W. van der Molen
Drs. J. Sijtsma
Drs. C.J.A.M. Stuart