Medische Staf

De Medische Staf van Nij Smellinghe werkt samen als Vereniging Medische Staf. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld.

Mw. Dr. L.M. Leer, kinderarts.
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf.

Mw. C.A. Jansen, vice-voorzitter/SEH-arts

Dhr. B.H. Reitsma, secretaris/longarts

M. Möllers, chirurg.
Penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf.

Dhr. A. Kruit, klinisch chemicus.
Lid van het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf.

Dhr. M.R. Kruijt Spanjer, lid/anesthesioloog-intensivist