Regiopoli Drachten

Regiopoli Drachten

Specialistische zorg dichtbij

Regiopoli Drachten is een gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Zuidoost Friesland, medisch specialisten, ziekenhuis Nij Smellinghe, ZuidOostZorg en Sûnenz. Op de Regiopoli houden medisch specialisten spreekuren op het gebied van cardiologie, orthopedie en dermatologie. Dat doen ze op verzoek van uw huisarts. Daarmee willen we voorkomen dat u naar het ziekenhuis moet. Soms kan één antwoord van de specialist op een vraag al voldoende zijn om een verwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen. U krijgt dus specialistische zorg dichtbij.

Praktische informatie

  • Polikliniek

Regiopoli Drachten is een gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Zuidoost Friesland, medisch specialisten, ziekenhuis Nij Smellinghe, ZuidOostZorg en Sûnenz. Dit initiatief wordt gesteund door Zorgbelang Fryslân en zorgverzekeraar De Friesland.

Sûnenz
Burg. Wuiteweg 140B
9203 KP Drachten
info@sunenz.nl

De Regiopoli zit in hetzelfde pand als verpleeghuis Bertilla.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Ruesen, accountmanager Sûnenz. Dit kan via telefoonnummer 06 53 14 05 67.

Spreekuren

U komt in een spreekkamer in Sûnenz waar de specialist van Nij Smellinghe aanwezig is. De specialist is in het bezit van een verwijsbrief met daarin de reden van uw bezoek. U geeft de specialist een toelichting op uw klacht of probleem. Hierna stelt de specialist u enkele vragen en volgt mogelijk nader onderzoek. Aan het einde van het consult geeft de specialist uw huisarts een advies. Het kan zijn dat u (nieuwe) medicijnen krijgt, dat er nader onderzoek of een therapie nodig is of dat u alsnog verwezen wordt naar het ziekenhuis.

De specialist stuurt uw huisarts een brief met daarin de uitkomsten van het consult. Deze wordt opgenomen in het huisartsendossier. Zolang u niet verwezen wordt naar het ziekenhuis, blijft de huisarts uw hoofdbehandelaar. Met medisch inhoudelijke vragen na afloop van het Regiopoli-consult kunt u dan ook, zoals altijd, terecht bij uw huisarts.

Geen eigen risico

Het consult in de Regiopoli valt niet onder uw eigen risico. U hoeft voor deze zorg géén eigen bijdrage te betalen omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit is dus een belangrijk verschil met het ziekenhuis: als u de specialist in het ziekenhuis bezoekt, valt dit wél onder het eigen risico.

Onderzoeken die naar aanleiding van het consult in de Regiopoli worden uitgevoerd (bijvoorbeeld ECG, bloedafname, urineonderzoek of een röntgenfoto) vallen zoals nu ook het geval is, wél onder uw eigen risico. Ook de voorgeschreven medicijnen worden van uw eigen risico afgetrokken.

Voorbereiden op een bezoek

Als u wordt doorverwezen naar de Regiopoli, krijgt u van uw huisarts een ‘Patiëntbericht’. Hierop staat hoe u een afspraak kunt maken en welke voorbereidingen u eventueel moet treffen. Het kan ook voorkomen dat er een afspraak voor u wordt gemaakt.

In onderstaande brochures meer informatie over Regiopoli Sunenz:

Download Sûnenz regiopoli voor patiënten.pdf