Medische psychologie

Medische psychologie

Diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten

Het Psycho Somatisch Team (PST) is het specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek, advies en behandeling van psychische en psychiatrische klachten. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke en psychische problemen. Specialisten van Nij Smellinghe kunnen u verwijzen voor onderzoek en/of behandeling, zowel klinisch als poliklinisch.

Psycho Somatisch Team
Er zijn verschillende redenen waarom u bij het Psycho Somatisch Team terechtkomt. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het omgaan met uw lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling. Of als we geen duidelijke oorzaak voor uw lichamelijke klachten kunnen vinden. Ook kan er sprake zijn van concentratie- en aandachtsproblemen, geheugenproblemen, spanningen, angst of symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Verwijzing naar het Psycho Somatisch Team

Tijdens uw ziekenhuisopname kan uw behandelend specialist u doorverwijzen naar het Psycho Somatisch Team. Een medewerker van ons team bezoekt u op de afdeling. Soms verwijst de specialist u voor of na uw ziekenhuisopname door. Dan krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak. Als we u behandelen op de polikliniek kunnen we u ook doorverwijzen. We nodigen u dan schriftelijk uit voor een afspraak. Tot slot kan de huisarts u doorverwijzen naar ons team via het ZorgDomein.

Wilt u meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe?

Meer informatie

De psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten nemen binnen Nij Smellinghe deel aan diverse multidisciplinaire teams, onder andere de POP-poli, geheugenpoli, IC-overleg, Vaatchirurgie, de oncologische revalidatie en ze spelen een rol binnen de hartrevalidatie.

De psychiaters en psychologen van het Psycho Somatisch Team van Nij Smellinghe zijn lid van diverse regionale en landelijke kwaliteitsnetwerken. Er is goede samenwerking met de andere regionale ziekenhuizen en de GGZ. Onze verpleegkundig specialisten zijn verbonden aan diverse regionale en landelijke netwerken en kwaliteitscommissies. Ons team geeft daarnaast intern en extern regelmatig (na)scholingen. Ook de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog en GZ-psycholoog verzorgt het team zelf.  

Beroepsgeheim

Al onze behandelaren en medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie rapporteren we alleen aan diegenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw behandelend specialist. Informatievertrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, gebeurt alleen met uw toestemming. Uw huisarts heeft via het zorgportaal ook zicht op uw gegevens.

Inzagerecht
Volgens de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u het recht om uw dossier in te zien. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen via het secretariaat van uw hoofdbehandelaar.

Kwaliteitsbewaking

Uw behandelaar streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de behandelaar dit graag met u. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

De psychologen hebben een gedragscode waaraan de bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psychologen zich moeten houden. Psychologen werkzaam in Nij Smellinghe zijn geregistreerd gezondheidszorg psycholoog (of in opleiding daartoe) of klinisch psycholoog. Alle behandelaren vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Waarvoor komt u bij het Psycho Somatisch Team?

Mensen komen met diverse klachten terecht bij het Psycho Somatisch Team. Daarbij kunt u denken aan de volgende situaties:

 • Als u last heeft van lichamelijke en psychische/psychiatrische klachten. Bij de ziekenhuispsychiatrie gaat het altijd om een combinatie van lichamelijke en psychische/psychiatrische klachten.
 • Als u te maken heeft met psychische/psychiatrische klachten als gevolg van een ziekenhuisopname of lichamelijke ziekte. Bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten of verwardheid (delirium).
 • Als u te maken heeft met de lichamelijke gevolgen van verslavingsproblemen, zoals alcoholverslaving of medicijnverslaving. De afdeling ziekenhuispsychiatrie kan u dan helpen bij de behandeling van uw verslavingsproblemen.
 • Als u onbegrepen lichamelijke klachten heeft en we vermoeden dat spanningen of depressieve klachten meespelen bij uw klachten.
 • Als u zwanger bent (of de wens heeft om zwanger te raken) en u medicatie gebruikt in verband met psychische/psychiatrische klachten. De afdeling ziekenhuispsychiatrie kan u helpen en werkt dan samen met gynaecologen en kinderartsen via de POP-poli.
 • Als u te maken krijgt met een ziekenhuisopname en al psychische/psychiatrische klachten heeft. Een ziekenhuisopname kan dan extra belastend voor u zijn. U kunt hiervoor extra begeleiding krijgen van de ziekenhuispsychiater, psycholoog of verpleegkundig specialist.

Voorbereiden op een bezoek

Als u doorverwezen bent naar het Psycho Somatisch Team nemen we contact met u op voor een afspraak. In dit gesprek bespreken we uw klachten. Met uw toestemming, kunnen we familieleden betrekken. Vervolgens kunnen we een mogelijk vervolgtraject met u bepalen: we besluiten of medicatie, psychologisch onderzoek of een andere behandeling noodzakelijk is of dat we u doorverwijzen.

Veelgestelde vragen

 • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

  Klik dan hier.

 • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

  Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.