Mammapoli

Onderzoek en behandeling borstkanker

De Mammapoli (ook wel de polikliniek Borstkankerzorg genoemd) is gespecialiseerd in het onderzoeken van afwijkingen aan uw borsten. U wordt doorverwezen naar de Mammapoli als er een afwijking is gevonden aan uw borst(en). Als hieruit blijkt dat u borstkanker heeft, dan begeleiden we u bij de belangrijke keuzes waar u voor komt te staan.

Praktische informatie

  • Polikliniek

Op de Mammapoli werken diverse specialisten intensief met elkaar samen. De chirurg, plastisch chirurg, radioloog, radiotherapeut, patholoog en de mammacare-verpleegkundige zijn nauw betrokken bij het stellen van de diagnose en de behandeling van borstkanker. Ook onze verpleegkundig consulenten Oncologie, medisch maatschappelijk werkers en psychologen hebben een belangrijke taak binnen de polikliniek.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuren

Borstkanker is erg ingrijpend. Uw leven staat op z’n kop en u krijgt waarschijnlijk te maken met angst, onzekerheid en misschien ook wel boosheid. U wilt er alles aan doen om te genezen. Het team artsen en verpleegkundigen van Nij Smellinghe vindt het belangrijk om u goed te informeren over uw mogelijkheden. Vandaar dat we u uitnodigen voor het spreekuur. Uiteraard geven wij u tijdens het spreekuur uitgebreide informatie. Mocht u vragen aan ons hebben, dan kunt u die stellen. Wij zijn er om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak bij de Mammapoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Om beter voorbereid naar de Mammapoli te komen, kunt u gebruikmaken van een keuzehulpmiddel, deze vindt u op www.b-bewust.nl.

Meer informatie

De zorg op de Mammapoli is onderdeel van het zorgpad 'Mammacarcinoom Friesland'. Een zorgpad beschrijft het traject dat u doorloopt van diagnose tot nacontroles. De Friese ziekenhuizen hebben in dit zorgpad afspraken gemaakt over de zorg voor patiënten met borstkanker.

De Mammapoli van Nij Smellinghe voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. 

Op de Mammapoli werken diverse specialisten aan uw behandeling en herstel. Denk aan de chirurg, plastisch chirurg, radioloog, radiotherapeut en patholoog. Als borstkankerpatiënt heeft u veel contact met de mammacare-verpleegkundige. Zij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor borstkankerpatiënten en is uw aanspreekpunt tijdens de behandelperiode en bij de controles in de periode daarna. De mammacare-verpleegkundige begeleidt u bij onderzoeken, behandelingen en controles en informeert u over de ziekte en het proces daaromheen. Zij is vijf dagen in de week bereikbaar.

Ondersteuning na borstkanker

Meestal vindt u samen met uw naasten een manier om met de ingrijpende diagnose borstkanker om te gaan. Het kan gebeuren dat het niet goed lukt om uw emoties een plaats te geven. Dan stagneert uw verwerkingsproces en kunnen uw emoties u gaan belemmeren in het dagelijkse functioneren.

Er kunnen ook problemen ontstaan met uw naasten en u kunt zich alleen voelen als er niemand is die u kan steunen. Als u of uw naasten dreigen vast te lopen in de omgang met borstkanker en de behandeling, kunt u hulp krijgen van een psychosociaal team.

In Nij Smellinghe bestaat het psychosociaal team uit medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, medisch psychologen en psychiaters. Samen houden zij zich bezig met het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten bij psychische en sociale problemen die samenhangen met borstkanker en de medische behandeling daarvan. De begeleiding kan individueel, met het gezin, maar ook in groepsverband plaatsvinden. We bieden begeleiding met de Last-meter, oncologische revalidatie, creatieve therapie en psychotherapie en op het gebied van beweging, intimiteit, ontspanning, uiterlijk, voeding en zelfvertrouwen. Vraag de mammacare-verpleegkundigen om meer informatie hierover.

Onderzoeken

Wanneer we een afwijking in uw borst constateren, vindt er zo snel mogelijk onderzoek plaats op de Mammapoli. Onderdeel van dit onderzoek is een bezoek aan de afdeling Radiologie. Hier maken we foto's van uw beide borsten (mammografie). Daarna volgt vaak een aanvullend echografisch onderzoek. Als het nodig is, doet de radioloog ook direct een punctie. Bij de punctie halen we pijpjes weefsel uit uw borst, die onze patholoog onderzoekt. Binnen een week krijgt u de uitslag.

Na deze onderzoeken volgt een bezoek aan de chirurg en de mammacare-verpleegkundige. Hij of zij neemt een vragenlijst met u door en verricht lichamelijk onderzoek. Wij adviseren u om naar dit gesprek een naaste mee te nemen.

Meer informatie over de onderzoeken vindt u hier

Behandelingen

Als we bij u borstkanker constateren maken we, na bespreking in het Mammateam, in overleg met u een behandelplan. In veel gevallen kiezen we samen voor een chirurgische behandeling in combinatie met bestraling en chemotherapie.

Chirurgische behandeling
Tijdens de operatie verwijderen we de tumor en doen we onderzoek naar de toestand van uw lymfeklieren. Het verwijderen van de tumor kan door middel van een borstsparende operatie of een borstverwijderende operatie. Als uw okselklieren worden weggehaald of wanneer u bestraald bent op de oksel, bestaat de kans op lymfoedeem in uw arm. Lymfoedeem is een opeenhoping van vocht op een plek in uw lichaam. Door het ontbreken van of een beschadiging aan uw lymfeklieren kan het lymfevocht niet goed worden afgevoerd. Lymfoedeem kan kort na de operatie ontstaan, maar soms ook jaren later.

Lees meer over onze behandelingen:

Veelgestelde vragen

  • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

    Klik dan hier.

  • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

    Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.