Lichtletterbakken Geriatrie

Stel je voor: je wordt wakker en je herkent de omgeving om je heen niet. Je zoekt je partner, maar ook die is niet te vinden. Waar ben ik? Wat doe ik hier? Waar moet ik heen? Je voelt je steeds onrustiger en dan kijk je opzij: ‘U bent in het ziekenhuis’. Aha, dus daar ben ik. Dat geeft al wat opluchting.

Voor zulke situaties zijn de nieuwe lichtletterbakken van de polikliniek Geriatrie bedoeld. Om hopelijk wat rust te geven als iemand niet weet waar hij of zij is. Niet weten waar je bent is voor een ieder beangstigend en maakt daarom vaak onrustig. Dit is een van de zaken waar wij als geriatrieverpleegkundigen ook op letten. De oriëntatie van een patiënt. Weet de patiënt waar hij/zij eigenlijk is?

De geriatrieklokken waren er al voor de oriëntatie in tijd, maar nu hebben we ook deze lichtletterbakken voor de oriëntatie in plaats. Overdag voldoet een A4 met tekst vaak prima, maar voor in de nacht zijn deze lichtletterbakken ideaal.

Inmiddels hebben we al veel positieve reacties gehad van verpleegkundigen, patiënten en naasten van de patiënten. We merken dat de lichtletterbak vaak een geruststellend effect heeft. Het lijkt en is natuurlijk maar iets simpels maar juist op deze manier kunnen verpleegkundigen veel voor de patiënt betekenen. De familie ziet dat er aandacht is voor de verwardheid/oriëntatie van hun naaste en de verpleegkundigen in de nachtdienst geven aan dat het een prettig licht is.

De lichtletterbakken lenen we uit vanuit de polikliniek Geriatrie. Ze zijn op dit moment erg gewild en continue uitgeleend. Wat een goed teken is, maar er helaas ook voor zorgt dat we niet bij elke patiënt die er baat bij heeft één neer kunnen zetten.

De lichtletterbakken hebben we kunnen aanschaffen door het geld wat we van de Stichting Vrienden van Nij Smellinghe hebben ontvangen.