Radiotherapie is een behandeling met bestraling. Vaak is dat röntgenstraling, waarmee we proberen de kankercellen te vernietigen. Radiotherapie bestaat uit 16 tot 25 bestralingen. Vanuit Nij Smellinghe gaan de meeste patiënten voor bestraling naar het Radiotherapeutisch Instituut Friesland in Leeuwarden. Ook geven we radiotherapie in Groningen of Zwolle, afhankelijk van uw woonplaats en voorkeur.