Bij een crossectomie onderbinden we de lekke kleppen in uw ader. De lekke kleppen worden voor de operatie aangetekend door de huidarts met geluidsapparatuur. Zo is tijdens de operatie precies bekend waar ze liggen. Via een snee van ± 5 cm wordt het stuk ader met de lekke klep onderbonden. Als de kleppen niet te diep liggen, wordt de operatie onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Liggen de kleppen dieper, dan krijgt u een ruggenprik. Meestal mag u dezelfde dag naar huis.