Individuele bereidingen

De ziekenhuisapotheek van Nij Smellinghe bereidt op dagelijkse basis vele individuele bereidingen voor klinisch opgenomen patiënten en voor externen, als ‘doorgeleverde bereiding’ of als overgedragen ‘individuele bereiding’. Indien de aangevraagde bereiding niet één van onze doorgeleverde voorraadbereidingen betreft, hebben wij het recept nodig, eventueel voorzien van extra informatie (gewicht bij kinderen en/of indicatie). De terhandstelling en overige medicatiebewaking (interacties, contra-indicaties e.d.) zal hierbij verantwoordelijkheid van de aanvragende apotheek blijven.

Op deze site vindt u een impressie van de mogelijke overgedragen individuele bereidingen. Mocht een bereiding hier niet tussen staan, kijk dan ook onder ‘doorgeleverde voorraadbereidingen’. Staat de bereiding hier ook niet tussen, vul dan op het formulier de gewenste bereiding in vergezeld van het recept. Wij zullen dan beoordelen of wij gezien de farmacotherapeutische rationale en de vigerende wet- en regelgeving de bereiding kunnen uitvoeren. Geef bij het aanvragen van de bereiding eventueel aan of het gaat om een ‘spoedaanvraag’.

De individuele bereidingen staan hieronder per toepassingsgebied beschreven. Veel aangevraagde bereidingen zijn crèmes en zalven (met meerdere werkzame stoffen), capsules, CADD-cassettes, elastomeerpompen (voor diverse parenterale antibiotica mogelijk) en blaasspoelingen. Voor aanvullende informatie en bij vragen, kunt u contact opnemen met uw aanspreekpersoon of een terugbelnotitie achterlaten via onderstaand contactformulier.

Parentaal

Elastomeerpompen:
Een elastomeerpomp vergroot de mobiliteit van patiënten, aangezien de pompjes gemakkelijk met een draagtasje mee te nemen zijn. Indien een elastomeerpomp geen meerwaarde heeft voor de patiënt, kunnen onderstaande bereidingen ook als infusen worden geleverd. Er moet dan nog een losse pomp geregeld worden voor de toediening.

 1. pdf Download hier het overzicht van elastomeerpompen 254 kB Download

Totale Parenterale Voeding (TPV):
TPV’s worden voor toediening gereed gemaakt door toevoeging van de benodigde vitamines en spoorelementen en kunnen verder worden samengesteld afhankelijk van de individuele behoeften van de patiënt (denk aan toevoeging extra elektrolyten e.d.).

 1. pdf Download hier het overzicht van TPV's 254 kB Download

Overige parenteralia:

 1. pdf Download hier het overzicht van overige parenteralia 251 kB Download

Oraal

Capsules:
Slikklachten of kinderdoseringen kunnen een reden zijn dat de beschikbare tabletten niet geschikt zijn voor toediening, capsule-bereidingen - waarbij de inhoud vaak door dranken of bijvoorbeeld over appelmoes kan worden gestrooid - kunnen dan uitkomst bieden. Kijk ook of een drank of suspensie eventueel een optie is.

Download hier het overzicht van capsulebereidingen

 1. pdf Capsules.pdf 254 kB Download

Dranken en suspensies:

Download hier het overzicht van dranken en suspensies

 1. pdf Overgeleverde individuele bereidingen - Dranken.pdf 255 kB Download

Dermatica

Als een patiënt met verschillende crèmes/zalven met verschillende werkzame stoffen behandeld moet worden is het vaak niet praktisch om deze dermatica door elkaar heen te smeren. Op deze manier ‘verdun’ je de concentratie van de twee dermatica en verliezen de stoffen daarom mogelijk hun werkzaamheid. Het kan in dergelijke gevallen praktisch zijn om de verschillende werkzame stoffen in één crème/zalf te verwerken.

 1. pdf Download hier het overzicht van dermatica-bereidingen 265 kB Download

KNO

Download hier het overzicht van KNO-bereidingen

 1. pdf Overgeleverde individuele bereidingen - KNO.pdf 249 kB Download

Oog

 • Ciclosporine-oogdruppels 0,05% 10 ml

Rectaal

 • Beclometasonklysma 3 mg/100 g met mesalazine 2 g/100 g FNA
 • Beclometasonklysma 3 mg/100 g met mesalazine 4 g/100 g FNA
 • Betamethasondinatriumfosfaatklysma 5 mg/100 ml
 • Tacrolimus 2 mg zetpil

Dit formulier verwerkt persoonsgegevens. Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Contactformulier CvSF
 • ?
 • (doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, pptx, ppt, csx, xls, xlsx)

  ?