Medicatietoediening met MedEye

MedEye helpt verpleegkundigen de juiste medicatie toe te dienen aan de juiste patiënt. Door de unieke barcode op een baxterzakje of injectiespuit/infuus controleert MedEye de medicatie en kan bij tussentijdse wijzigingen direct en adequaat de verpleegkundige op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld een gestopt geneesmiddel.

MedEye CoSign
Het toedienen van medicatie voor patiënten wat een hoog risico op fouten heeft (High Risk Medicatie (HRM) wordt in ziekenhuis Nij Smellinghe optimaal gecontroleerd. Door de aanschaf van MedEye CoSign kan nu veel van deze medicatie automatisch dubbel worden gecontroleerd. Dit zorgt voor meer veiligheid en efficiënt werken. Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis wereldwijd dat

Dubbele controle voor toedienen
Een infuus of spuit die moet worden klaargemaakt voor gebruik is High Risk Medicatie (HRM). Het is verplicht om deze medicatie voor iedere toediening dubbel te controleren. In ziekenhuis Nij Smellinghe wordt deze medicatie zoveel mogelijk kant en klaar aangeleverd door de apotheek. Deze medicatie wordt nu – net als de baxterzakjes - voorzien van een unieke barcode die gekoppeld is aan het digitale recept van de medisch specialist en bevat informatie over het geneesmiddel, dosering, en andere belangrijke gegevens. Het scannen van deze barcode door MedEye CoSign bij toediening zorgt voor de verplichte dubbele controle. MedEye CoSign verifieert of de juiste medicatie, in de juiste dosering op de juiste tijd via de juiste toedieningsweg aan de juiste patiënt wordt toegediend. Het resultaat is dat het toedienen van medicatie veiliger en efficiënter wordt. Linda de Boer, verpleegkundige op de afdeling Chirurgie/Urologie:  ‘MedEye Cosign ondersteunt mij en mijn collega’s in het nog veiliger werken met het toedienen van medicijnen. Voor de dubbele controle hoef ik niet meer te wachten op een andere collega maar ondersteunt het apparaat mij hierbij. Ik kan hierdoor sneller en veiliger werken. Patiënten ondervinden geen hinder van deze nieuwe werkwijze.‘

Closed loop
De IV-stations en de GDS-robots voorzien de bereidingen en de baxterzakjes van een unieke barcode. Via het scannen van de patiëntcode op het polsbandje van de patiënt wordt gecontroleerd of de medicatie inderdaad in deze vorm en dosering is voorgeschreven voor de patiënt, of bijvoorbeeld inmiddels is gestopt. Daarna wordt de medicatie via de barcode op de producten gecontroleerd door MedEye, en worden - indien nodig - additionele checks uitgevoerd, alvorens het middel daadwerkelijk wordt toegediend. MedEye helpt vervolgens de verpleegkundige om automatisch de digitale toedienregistratie uit te voeren. Deze ‘closed loop’ zorgt voor een optimale veiligheid rondom het toedienen van (hoog risico) medicatie aan patiënten.

Nij Smellinghe en Mint Solutions hebben de toediening via MedEye (CoSign) getest op één verpleegafdeling. De reacties van patiënten en zorgprofessionals waren positief, waardoor deze functionaliteit nu ook op de andere verpleegafdelingen is uitgerold. Voor informatie over MedEye in Nij Smellinghe vindt u hieronder een film die is opgenomen in Nij Smellinghe.

MedEye controleert soorten medicatie en helpt de verpleegkundige bij de registratie