Apotheek Service Punten

Het Centrum voor Specialistische Farmacie heeft binnen Nij Smellinghe Apotheek Service Punten (ASP’s). Speciaal opgeleid personeel voert bij alle patiënten een verificatie uit van het geneesmiddelengebruik. Dit doen ze zowel bij opname als bij ontslag.

Geplande opnames
Bij de geplande opnames die langs het pre-operatief spreekuur gaan, wordt er aan iedere patiënt gevraagd om de medicatie mee te nemen en tijdens het gesprek aan te geven of het ook daadwerkelijk in gebruik is. Tevens wordt er, indien van toepassing, de allergieën en handverkoopmedicatie besproken met de patiënt en geregistreerd in het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS).  Het ASP stelt vervolgens een compleet medicatieprofiel op, zodat in het ziekenhuis de juiste medicatie verstrekt wordt en de specialisten over de juiste informatie beschikken met betrekking tot de thuismedicatie.

Spoedopnames via de SEH
De patiënten die via de SEH binnenkomen - en waar van verwacht wordt dat deze opgenomen worden – hebben een medicatieverificatie-gesprek met het ASP. De juiste medicatie wordt vervolgens in het EVS geregistreerd zodat de SEH-artsen over de juiste informatie beschikken met betrekking tot de thuismedicatie.

ASP op de Afdeling
Het ASP is ook werkzaam op de verpleegafdelingen (kliniek) van ziekenhuis Nij Smellinghe. Daar gaan de ASP’ers langs de patiënten om de medicatieverificatie uit te voeren.  Na overleg met de verpleging en/of (verpleegkundig-) specialist, worden de medicatieopdrachten correct in het EVS geregistreerd. Tevens voeren de ASP-assistentes de medicatiebewaking uit. De medicatieopdrachten worden beoordeeld op interacties, dubbel medicatie, contra-indicaties en dosering. Waar nodig vindt er overleg plaats met de dagapotheker.

Ontslag
Bij ontslag uit het ziekenhuis zorgt het ASP, indien mogelijk, voor een juiste medicatieoverdracht naar de thuisapotheek, apotheekhoudende huisarts of zorginstelling. Na controle van het medicatieprofiel, in overleg met de (verpleegkundig) specialist, gaat het ASP bij de patiënten langs met een actueel medicatie-overzicht en de recepten om de nieuwe of gewijzigde medicatie te bespreken.

Backoffice
Het ASP heeft ook een ‘backoffice’-functie die zij uitvoert in de ziekenhuisapotheek. Naast specifieke backoffice/administratieve taken, houdt het ASP zich hier ook bezig met het in behandeling nemen van consulten m.b.t. medicatie. De verpleging kan diverse soorten consulten aanvragen bij het ASP, waaronder een ‘tijdswijzigings-consult’ of een ‘sondeconsult’. Bij een ‘tijdswijzigings-consult’ worden toedientijden aangepast van geneesmiddelen die niet op hetzelfde tijdstip mogen worden ingenomen. Bij een sondeconsult controleert het ASP samen met de dagapotheker of de medicatie verwerkt mag worden voor toediening bij patiënten met slikklachten of een sonde. Zo is het voor de verpleging duidelijk en inzichtelijk hoe te handelen bij het toedienen van de verschillende geneesmiddelen bij deze patiënten.

Polikliniek
Voor alle poliklinieken vraagt het ASP medicatieoverzichten op via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Op deze manier hebben de specialisten van Nij Smellinghe, tijdens het spreekuur, inzicht in de thuismedicatie van de patiënten. De registratie en medicatiebewaking van de Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) / dure geneesmiddelen, valt ook onder het takenpakket van het ASP. Deze poliklinische patiënten kunnen, na controle, hun medicatie ophalen bij de poli apotheek. De TNF – Alfaremmers worden voornamelijk bij de patiënten thuis bezorgd. Tevens hoopt het ASP binnenkort de medicatieverificatie van de  poliklinische oncologie-patiënten te optimaliseren op basis van consulten.

Het ASP is continu in beweging en heeft als speerpunten; medicatieveiligheid, kwaliteit en innovatie.

Contact

Meer informatie of een consult met het Apotheek Service Punt kunt u aanvragen via onderstaand contactformulier.

Dit formulier verwerkt persoonsgegevens. Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Contactformulier CvSF
  • ?
  • (doc, docx, gif, jpeg, jpg, pdf, png, pptx, ppt, csx, xls, xlsx)

    ?