Farmaceutische zorgverlening gaat verder dan het verstrekken van medicatie. Het Centrum voor Specialistische Farmacie biedt in- en extern diverse ondersteunende diensten aan gericht op complexe farmacotherapie. Samen met u zorgen we voor hoogwaardige en doelmatige farmaceutische zorg.

Wij ondersteunen u graag met: