Medisch dossier opvragen

Medisch dossier opvragen

Inzage medische gegevens

Als patiënt heeft u recht op inzage van uw medische gegevens. Inzage regelt u het makkelijkst via Mijn Nij Smellinghe. Hier vindt u al uw medische gegevens. Wanneer u niet kunt inloggen op Mijn Nij Smellinghe, kunt u de gegevens opvragen. Daarnaast is het mogelijk om inzage te krijgen in medische gegevens van een patiënt wanneer u hiervoor gemachtigd bent.

Aanvragen gegevens als vertegenwoordiger van een patiënt
Wanneer u vertegenwoordiger bent van een patiënt en u wilt deze gegevens inzien, dan heeft u daarvoor een machtiging nodig. Deze machtiging vraagt u aan bij uw behandelaar of bijbehorende polikliniek. Wanneer u als vertegenwoordiger van een patiënt van 0-11 jaar wilt optreden, kunt u deze machtiging alleen aanvragen. Wanneer u een persoon van 12 jaar of ouder wilt vertegenwoordigen, dient de patiënt bij het aanvragen van de machtiging aanwezig te zijn. Uw behandelaar maakt uiteindelijk de beslissing over het toekennen van de machtiging. Wanneer de machtiging is toegekend, kunt u de gegevens van de patiënt opvragen.

  1. pdf Download hier het machtigingsformulier inzage medische gegevens 261 kB Download

Radiologie
Wanneer u onderzoeksbeelden en/of verslagen van de afdeling radiologie wilt ontvangen, kunt u deze rechtstreeks bij de afdeling radiologie aanvragen.  Hiervoor kunt u onderstaand formulier te gebruiken. U kunt bij deze afdeling toegang tot MyVue aanvragen, waarbij u uw onderzoeksbeelden en verslagen digitaal kunt bekijken. Wanneer u geen toegang tot MyVue kunt of wilt hebben, kunt u de onderzoeksbeelden bij de afdeling Radiologie voor €10,- op CD laten branden.

Zelf gegevens aanvragen
Mocht inloggen op Mijn Nij Smellinghe voor u geen mogelijkheid zijn, dan kunt u uw medische gegevens opvragen en op papier ontvangen. U kunt het dossier vervolgens binnen drie werkdagen ophalen bij het secretariaat van de polikliniek. Na identificatie en ondertekening voor ontvangst beschikt u over uw medische gegevens.

Specifieke aanvraag
Wilt u medische gegevens opvragen die ouder zijn dan 1 juni 2018? Dan kunt u een specifieke aanvraag indienen. Vermeld hierbij duidelijk welke medische gegevens u wenst te ontvangen en met welk doel. De medisch verantwoordelijke arts handelt uw aanvraag af. Het kan daarom tot 14 werkdagen duren voordat u antwoord krijgt. De medewerker die uw aanvraag behandelt, houdt contact met u over de afhandeling van de aanvraag.

Medische gegevens aanvragen
Door onderstaand formulier in te vullen kunt u medische gegevens bij Nij Smellinghe aanvragen. Nij Smellinghe gebruikt de ingevulde gegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens verwijderen we na de afhandeling van uw aanvraag.

Dit formulier verwerkt persoonsgegevens. Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier inzage/kopie medisch dossier
  • ?
  • ?
  • ?
  • (pdf, jpg, jpeg, png)

  • (jpg, jpeg, pdf, png)