Weer naar huis

Het is meestal een fijn moment wanneer u na de opname weer naar huis mag. In de meeste gevallen bent u weer in staat uw dagelijkse activiteiten thuis op te pakken. Maar het kan voorkomen dat u nog niet helemaal hersteld bent of moet leren omgaan met uw klachten. Hier leest u welke vormen van nazorg mogelijk zijn en hoe u dit regelt. U ontvangt in het ziekenhuis bovendien een brochure waarin praktische informatie staat over uw ontslag uit het ziekenhuis. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Ontslag
Het is niet altijd te voorspellen wanneer u weer naar huis mag. Samen met uw behandeld arts bespreekt u dit. Over het algemeen is dit één of twee dagen voor uw ontslag. Samen met de verpleegkundige bereidt u uw ontslag voor. Misschien schrijft de arts u medicijnen voor of geeft hij u speciale leefregels mee. Ook kan het zijn dat hij u doorverwijst naar een fysiotherapeut. De behandeld arts brengt uw huisarts op de hoogte dat u weer thuis bent.

Medicijnen
Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis heeft u wellicht medicijnen gekregen. Wanneer u deze medicatie ook thuis nodig hebt, dan schrijft uw behandelend arts deze medicijnen voor. U ontvangt hiervoor een recept dat u kunt inleveren bij de ziekenhuisapotheek van Nij Smellinghe of bij uw eigen apotheek. Ook ontvangt u een overzicht van de medicijnen die u heeft gekregen tijdens uw behandeling.

Zorg na uw ontslag
Heeft u na uw opname thuis verpleging of verzorging nodig? De verpleegkundige bespreekt dit met u en schakelt indien nodig een transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige is gespecialiseerd in het regelen van nazorg en kan bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie inschakelen voor verpleging of verzorging bij u thuis.

Naar een verpleeghuis
In sommige gevallen kunt u na uw opname niet direct naar huis. Dan kan het nodig zijn dat u (tijdelijk) naar een verpleeghuis of verzorgingshuis gaat. Samen met de transferverpleegkundig bespreekt u de mogelijkheden en uw wensen.

Bezoek van de wijkverpleegkundige
Wanneer u na uw ontslag uit het ziekenhuis extra zorg nodig heeft, kan de (transfer)verpleegkundige in het ziekenhuis een afspraak maken met de wijkverpleegkundige. Zo kunt u alvast met hem of haar kennismaken. Tijdens het bezoek van de wijkverpleegkundige zal de verpleegkundige die u dagelijks verzorgt op de afdeling, samen met u en uw familie, de overdracht voor de thuiszorg bespreken. In deze overdracht is naast de medische behandeling en medicatie ook aandacht voor bewegen, voeding en mogelijkheden om thuis valgevaar te voorkomen.

Vervoer
U kunt na uw ziekenhuisopname beter niet zelf naar huis rijden. Uw opname kan invloed hebben op uw rijvaardigheid. Wij adviseren u om familie of kennissen te vragen om u naar huis te brengen. U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van openbaar vervoer of een taxi (op eigen kosten). Als het medisch noodzakelijk is, kan de ambulance u naar huis brengen.