De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) bestaat uit zeven enthousiaste leden met verschillende verpleegkundige achtergronden.

De VAR oefent invloed uit op het ziekenhuisbeleid door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Daarbij staat het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg voorop.