Het Medisch Laboratorium van Nij Smellinghe heeft sinds 2002 een accreditatiebewijs van de CCKL. Dit accreditatiekeurmerk toont aan dat ons laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook thema’s als de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld. Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen.

Het CCKL is sinds 2008 een onderdeel van de Raad van Accreditatie.

De Trombosedienst
De Trombosedienst, onderdeel van het Medisch Laboratorium, heeft sinds 2002 een accreditatiebewijs van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in Nederland.

Het Medisch Laboratorium en de Trombosedienst worden in een gezamenlijke controle elk vierde jaar volledig getoetst en na twee jaar tussentijds opnieuw beoordeeld. In 2006, 2010 en 2014 zijn de accreditaties verlengd en in 2008, 2012 en 2016 zijn de tussentijdse beoordelingen goed bevonden. Hiermee voldoen het Medisch Laboratorium en de Trombosedienst aan de kwaliteitsnormen van de beroepsverenigingen en leveren ze zorg van goede kwaliteit.