Het Medisch Laboratorium en de Trombosedienst van Nij Smellinghe zijn geaccrediteerd volgens de ISO 15189 en de FNT-norm. De accreditatie is door de Raad voor Accreditatie toegekend op 24 januari 2019. Dit accreditatiekeurmerk toont aan dat ons laboratorium en de trombosedienst een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook thema’s als de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld. Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen.

Vanaf 2002 tot en met 2018 waren het medisch laboratorium en de Trombosedienst Nij Smellinghe geaccrediteerd volgens de CCKL veldnorm (CCKL is de stichting voor de bevordering van kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg) en de FNT-norm.