Baby Friendly Hosptital Initiative

Het Baby Friendly Hospital Initiative is een project van de stichting Zorg voor Borstvoeding. Deze stichting wil bevorderen dat baby's vanaf de geboorte uitsluitend borstvoeding krijgen. Nij Smellinghe is een Baby Friendly Hospital en stimuleert het geven van borstvoeding.

Wat betekent dit voor u als ouders?

  • Wij vertellen u voor de bevalling welke gezondheidsvoordelen borstvoeding biedt.
  • U ontvangt tijdens de zwangerschap mondelinge en schriftelijke informatie over hoe zelf voeden gaat.
  • Direct na de bevalling mag uw baby bloot bij u liggen en is er genoeg tijd voor de eerste kennismaking.
  • U krijgt meteen hulp bij het aanleggen van de baby aan uw borst en moeder en baby mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven.
  • Voeden gaat naar behoefte; hoe lang en hoe vaak wordt niet bepaald door de klok.
  • Uw baby krijgt geen bijvoeding; dat gebeurt alleen als daar een medische reden voor is.
  • Wanneer we u van uw baby scheiden door bijvoorbeeld opname op een kinderafdeling, leert u hoe u de voeding af kunt kolven, zodat de productie goed op gang komt en uw kind de waardevolle borstvoeding ontvangt.
  • Onze verpleegkundigen geven uw kind geen speen.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een telefoonnummer en adres mee van een borstvoedingsbegeleidingsgroep.
Meer informatie vindt u hier