Keurmerken

Kwaliteit in beeld

Patiëntverenigingen en stichtingen ontwikkelen keurmerken en certificaten waarmee ze de kwaliteit van onze zorg inzichtelijk maken. Nij Smellinghe heroverweegt de verschillende keurmerken. Wij kijken, gezamenlijk met de andere Friese ziekenhuizen, naar de meerwaarde van de keurmerken en de eventuele extra administratieve en financiële lasten.

Transparantie over de kwaliteit van de geleverde zorg en het patiëntgericht werken blijven onverminderd speerpunten voor ons ziekenhuis. De kwaliteit van zorg gaat niet achteruit door het loslaten van een aantal keurmerken. Nij Smellinghe blijft dezelfde hoge kwaliteitseisen hanteren en rapporteren hierover ook aan verschillende instanties. De kwaliteit van ziekenhuiszorg is voor iedereen openbaar inzichtelijk via onder meer de websites www.ziekenhuischeck.nl, www.kiesbeter.nl, www.soncos.org, www.zorginzicht.nl en www.zorgkaartnederland.nl

Nij Smellinghe heeft de onderstaande keurmerken en certificaten mogen ontvangen.