Keurmerken

Kwaliteit in beeld

Patiëntverenigingen en stichtingen ontwikkelen keurmerken en certificaten waarmee ze de kwaliteit van onze zorg inzichtelijk maken. Om een keurmerk of certificaat te behalen, moet je als ziekenhuis aan hoge eisen voldoen. Binnen Nij Smellinghe hebben we diverse keurmerken en certificaten mogen ontvangen.