Intensive Care

De opname

Uw familielid, partner, vriend of vriendin is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Dit omdat er tijdelijke ondersteuning en/of zorgvuldige bewaking van bepaalde lichaamsfuncties noodzakelijk is. Wij maken gebruik van veel verschillende apparatuur.
Uw familielid, partner, vriend of vriendin die bij ons is opgenomen, is vrijwel altijd aangesloten aan de bewakingsapparatuur. Zo kunnen we via de monitor de werking van het hart, de bloeddruk en de ademhaling controleren en bewaken. Verder heeft uw familielid, partner, vriend of vriendin vaak een of meerdere infusen om voedingsstoffen en geneesmiddelen toe te kunnen dienen en in enkele gevallen liggen ze aan een beademingsmachine.

Manier van verplegen

Op onze afdeling wordt patiëntgericht gewerkt. Dit betekent dat elke patiënt wordt toegewezen aan één verpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft de informatie over de toestand van uw familielid, partner, vriend of vriendin. Als u vragen heeft, kunt u bij deze verpleegkundige terecht. De verpleegkundigen op de afdeling werken in verschillende diensten (dag-, avond- en nachtdienst). We proberen om de verpleegkundige zoveel mogelijk dezelfde patiënten te laten verzorgen. Zo krijgt uw familielid, partner, vriend of vriendin én u met zo min mogelijk verschillende verpleegkundigen te maken. In de gang voor de toegangsdeur naar de IC hangt een poster met foto's van onze medewerkers.

Verpleegkundige overdracht
Voor een goede en zorgvuldige verpleegkundige overdracht, vinden wij het belangrijk dat op de Intensive Care de overdracht bij het bed van uw familielid, partner, vriend of vriendin plaatsvindt. Om de privacy van een ieder zoveel mogelijk te beschermen is bezoek tijdens de overdracht (ook bij andere patiënten op de zaal) niet toegestaan. Uiteraard proberen wij de privacy van uw familielid, partner, vriend of vriendin ten aanzien van de andere patiënten die op zaal liggen zoveel mogelijk te beschermen.

De Intensive Care zaal (kamers C-263 en C-264)

De Intensive Care zaal (kamers C-263 en C-264) bestaat uit zes bedden en vormt samen met de medium care kamer (C-266) de afdeling Intensive Care.

De patiënten die hier liggen worden voortdurend door een team van verpleegkundigen bewaakt.
Er is een familiekamer op de afdeling aanwezig waar u kunt verblijven als uw aanwezigheid ook buiten de bezoekuren gewenst is, hier ligt een boek met informatie over onze afdeling.

Toegang
Bij de ingang van de Intensive Care is een intercom. Wilt u voordat u naar binnen gaat aanbellen en vragen of het bezoek gelegen komt? Het kan zijn dat de verpleegkundige bezig is met de verzorging van een patiënt. Als u voor het eerst op bezoek komt, begeleidt een verpleegkundige u en geeft voorlichting over wat u kunt verwachten.

Bezoek

Bezoek wordt door een patiënt vaak erg gewaardeerd, maar kan erg vermoeiend zijn. Voor de rust van de patiënt verzoeken wij u met maximaal twee personen tegelijk op bezoek te komen, het is verstandig om via een contactpersoon te regelen wie wanneer op bezoek komt.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw vertrek de stoelen en krukken op de daarvoor bestemde plaats terug te zetten of te hangen?
Mocht u een bijdrage in de verzorging willen leveren zoals bijv. nagels knippen , haren kammen, huidverzorging en dergelijke, dan kan dat in overleg met de verpleegkundige die uw familielid, partner, vriend of vriendin op dat moment verzorgd.
Kinderen kunnen ten alle tijden op bezoek komen maar graag in overleg met de verpleegkundige. Informatie hierover kunt u ook vinden in de folder: Informatie over een ic-bezoek door kinderen
 

Bezoektijden
Dagelijks van 10.00 - 15.00 uur en van 15.30 - 19.30 uur. Als het voor uw naasten in verband met onderzoek of verzorging wenselijk is dat u even op de gang wacht wordt u daartoe verzocht door de verpleegkundige die uw naasten verzorgd. De verpleegkundige overdracht is van 15.00 - 15.30 uur wat aan het bed van uw naasten gebeurd, waardoor er tussen 15.00 - 15.30 uur geen bezoekuur is.

In sommige situaties kan van de bezoektijden worden afgeweken. Dit kunt u met de verpleegkundige overleggen die uw familielid, partner, vriend of vriendin verpleegt. Als uw aanwezigheid langere tijd gewenst is, is er een aparte ruimte om te wachten en eventueel te slapen. Wanneer u aan het bed van uw familielid, partner, vriend of vriendin zit, is het mogelijk dat u gevraagd wordt even de zaal te verlaten wanneer deze verzorgd of behandeld wordt. U kunt dan wachten in de hal voor de afdeling. Wanneer directe actie nodig is, vragen wij u de zaal te verlaten. Er is dan vaak geen tijd voor uitleg. Wij hopen dat u op zo'n moment begrip heeft voor de situatie.

Praktische zaken

Het is raadzaam alleen toiletartikelen mee te nemen voor uw familielid, partner, vriend of vriendin. Het verblijf op de afdeling Intensive Care is meestal kort. Bij een langer verblijf op deze afdeling, kunt u het beste met de verpleegkundige overleggen wat u meeneemt.
Op de Intensive Care zijn planten en bloemen niet toegestaan in verband met infectiegevaar.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de privé bezittingen van uw familielid, partner, vriend of vriendin. Maar we kunnen er geen verantwoordelijkheid voor dragen. Het is raadzaam om kostbare eigendommen direct mee te nemen naar huis, dit in verband met mogelijke beschadiging, vermissing of diefstal.

Voor in de gang bij de eerst hart hulp is een koffie corner, hier kunt u zelf wat te drinken halen (de afdelingskeuken is alleen voor personeel).

In de familie kamer ligt een informatiemap waarin u veel extra informatie kunt vinden zoals bv. de parkeerkaart voor een week of een maand die u bij de receptie kunt kopen. Dit kan nuttig zijn als de opname langer gaat duren.

We hebben op de intensive care ook een familiebegeleider, deze kan u helpen met allerlei zaken en kan u ook in contact brengen met andere hulpverleners. Het kaartje van de familiebegeleider ligt in de familiekamer. U kunt eventueel zelf ook contact opnemen met de familie begeleider of vragen of de verpleegkundige dit voor u doet.

Contactpersoon

Bij het eerste bezoek vragen wij of iemand van de naaste familie of daarmee vergelijkbaar persoon de contactpersoon tussen de afdeling, de familie en/of vrienden van uw familielid, partner, vriend of vriendin wil zijn. Aan anderen dan de contactpersoon geven wij uiteraard geen informatie over de toestand van uw familielid, partner, vriend of vriendin. Het is belangrijk dit aan verdere familie en bekenden te laten weten.

Tevens wordt gevraagd hoe de contactpersoon te bereiken is, wanneer dat om welke reden dan ook nodig mocht zijn. De contactpersoon kan altijd aan de verpleegkundige vragen hoe het met uw familielid, partner, vriend of vriendin gaat. Een afspraak met de behandelend arts is in overleg altijd mogelijk.
Wanneer u thuis bent en graag wil weten hoe het met uw familielid is, kan de contactpersoon ons altijd bellen, ook 's nachts. Telefoon: 0512 588 503.

Overplaatsing

Wanneer uw familielid, partner, vriend of vriendin voldoende hersteld is of wanneer intensieve bewaking niet meer noodzakelijk is, wordt uw familielid, partner, vriend of vriendin overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Meestal is dit de afdeling waar uw familielid, partner, vriend of vriendin voor opname op de Intensive care ook heeft gelegen. De overplaatsing kan soms plotseling en/of 's nachts plaatsvinden. Dit komt omdat we op onze afdeling soms snel plaats moeten maken voor de opvang van spoedopnames.