Afdeling CCU - informatie

De opname

Uw familielid, partner, vriend of vriendin is opgenomen op de Hartbewaking. Dit omdat er tijdelijke ondersteuning en/of zorgvuldige bewaking van het hart noodzakelijk is. Op onze afdeling gebruiken we veel verschillende apparatuur. De hulpverlening en bewaking zou zonder deze apparatuur niet mogelijk zijn.

De patiënten die bij ons zijn opgenomen, zijn vrijwel altijd met draden aangesloten aan de bewakingsapparatuur. Zo kunnen we via de monitor de werking van het hart, de bloeddruk en de ademhaling bewaken. Verder heeft de patiënt vaak een infuus waardoor medicijnen toegediend (kunnen) worden.

Camera op kamer

Het kan voorkomen dat er in verband met de veiligheid van de patiënt, een mobiele camera geplaatst wordt op de kamer. We streven er naar dit zoveel mogelijk in overleg met de familie en patiënt te doen, maar er kunnen situaties ontstaan dat overleg op het moment van plaatsing niet mogelijk is (omdat er op moment van plaatsing bijvoorbeeld geen familie aanwezig is). Om dit kenbaar te maken hangt er een bordje op de kamer.

Manier van verplegen

Op onze afdeling wordt patiëntgericht gewerkt. Dit betekent dat elke patiënt wordt toegewezen aan één verpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft de informatie over de toestand van de patiënt. Als u vragen heeft, kunt u bij deze verpleegkundige terecht. De verpleegkundigen op de afdeling werken in verschillende diensten (dag-, avond- en nachtdienst). We proberen om de verpleegkundige zoveel mogelijk dezelfde patiënten te laten verzorgen. Zo krijgt de patiënt én u met zo min mogelijk verschillende verpleegkundigen te maken.

De Hartbewakingszaal (zaal C 262)

De hartbewakingszaal is aan de linkerkant als u door de toegangsdeur de afdeling oploopt. Deze zaal bestaat uit twee éénpersoonskamers en een kamer met vier bedden. De patiënten die hier liggen, worden voortdurend met behulp van apparatuur door een verpleegkundige bewaakt.
De kamers C-267, C-268 en C-269 zijn aan de rechterkant als u door de toegangsdeur de afdeling oploopt. Patiënten die hier liggen, kunnen inmiddels minder bewaakt worden.

Toegang
Tijdens de bezoektijden mag u de zaal en de kamers gewoon binnengaan, tenzij dit anders staat aangegeven. Buiten bezoektijden moet u eerst contact opnemen met de verpleegkundigen van de Hartbewaking voordat u de zaal of patiëntenkamers binnengaat.

Bezoek

Bezoek wordt door een patiënt vaak erg gewaardeerd, maar kan uitermate vermoeiend zijn. Voor de rust van de patiënt verzoeken wij u met maximaal twee personen tegelijk op bezoek te gaan, u kunt elkaar beter afwisselen. Het is verstandig om via een contactpersoon te regelen wie wanneer op bezoek komt. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw vertrek de stoelen en krukken op de daarvoor bestemde plaats terug te zetten of te hangen?

Bezoektijden
Dagelijks:
van 10.00 tot 15.00 uur
van 15.30 tot 19.30 uur

Als uw aanwezigheid langere tijd gewenst is, is er een aparte ruimte om te wachten en eventueel te slapen. Wanneer u aan het bed van de patiënt zit, is het mogelijk dat u gevraagd wordt even de zaal te verlaten wanneer de patiënt behandeld of verzorgd wordt. U kunt dan wachten in de hal voor de afdeling. Wanneer direct ingrijpen nodig is, vragen wij u de zaal te verlaten. Er is dan vaak geen tijd voor uitleg. Wij hopen dat u op zo'n moment begrip heeft voor de situatie.

Wat neemt u mee?

Het is raadzaam alleen toiletartikelen, nachtgoed, pantoffels en eventueel een ochtendjas en lectuur mee te nemen voor de patiënt. Het verblijf op de Hartbewaking is meestal kort. Bij een langer verblijf op deze afdeling, kunt u het beste met de verpleegkundige overleggen wat u meeneemt.
Op de hartbewakingszaal (C-262) zijn planten en bloemen niet toegestaan in verband met infectiegevaar. Op de kamers van de medium care (C-267, C-268 en C-269) zijn planten en bloemen wel toegestaan. Hou er rekening mee dat u zelf de bloemen in de vaas zet en verzorgt. Vazen vindt u in de spoelkeuken in het linker aanrechtkastje. In verband met de hygiëne moet het water om de 1 à 2 dagen verschoond worden. Het vieze water wordt in de spoelkeuken weggegooid.

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de privé bezittingen van de patiënt. Maar we kunnen er geen verantwoordelijkheid voor dragen. Het is raadzaam om kostbare eigendommen direct mee te nemen naar huis. Dit in verband met mogelijke beschadiging, vermissing of diefstal.

Contactpersoon

Bij het eerste bezoek vragen wij of iemand van de naaste familie of daarmee vergelijkbaar persoon de contactpersoon tussen de afdeling en de familie en/of vrienden van de patiënt wil zijn. Aan anderen dan de contactpersoon geven wij uiteraard geen informatie over de toestand van de patiënt. Het is belangrijk dit aan verdere familie en bekenden te laten weten.

Tevens wordt gevraagd hoe de contactpersoon te bereiken is, wanneer dat om welke reden dan ook nodig mocht zijn. De contactpersoon kan altijd aan de verpleegkundige vragen hoe het met de patiënt gaat. Een afspraak met de behandelend arts is in overleg altijd mogelijk. Wanneer u thuis bent en u wilt graag weten hoe het met uw familielid is, kan de contactpersoon ons altijd bellen, ook 's nachts. Telefoonnummer Hartbewaking: (0512) 588 504. Telefoonnummer Eerste Hart Hulp: (0512) 588 500.

Overplaatsing

Wanneer de patiënt voldoende hersteld is of wanneer het verblijf op de Hartbewaking niet meer noodzakelijk is, wordt de patiënt in principe overgeplaatst naar de afdeling cardiologie. De overplaatsing kan soms plotseling en/of 's nachts plaatsvinden. Dit komt omdat we op onze afdeling soms snel plaats moeten maken voor de opvang van spoedopnames.