Reumaconsulent

Op gezamenlijk initiatief van ziekenhuizen Nij Smellinghe, De Tjongerschans te Heerenveen en Thuiszorg de Friese Wouden is er op de polikliniek reumatologie een transmuraal verpleegkundig reumaconsulent werkzaam. De reumaconsulent is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in reumatische aandoeningen en de gevolgen daarvoor van de patiënt en zijn omgeving.
In deze folder leest u op welke terreinen de reumaconsulent u kan ondersteunen en hoe u een afspraak kunt maken.

Waarvoor kunt u terecht bij de reumaconsulent?
De reumaconsulent is er voor mensen die pas van de specialist te horen hebben gekregen dat ze lijden aan een vorm van reuma en voor mensen die al langere tijd onder behandeling zijn van de reumatoloog. U kunt bij deze gespecialiseerde verpleegkundige terecht voor informatie en advies op het terrein van reumatische aandoeningen en met vragen en problemen die het gevolg zijn van deze aandoening.

Taken van de reumaconsulent
Informatie/begeleiding
De reumaconsulent geeft informatie over verschillende reumatische aandoeningen en gaat in op vragen en problemen die het gevolg zijn van deze aandoeningen. Wie reuma heeft, krijgt niet alleen te maken met lichamelijke klachten. De reumaconsulent heeft ook aandacht voor andere problemen, zoals bijv. verwerkingsproblematiek, arbeidsproblematiek, beperkingen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) toekomstperspectief, lotgenotencontact, enz.
De consulent adviseert over het anders inrichten van uw dagelijkse leven, zodat de gevolgen van reuma, bijvoorbeeld moeheid, u minder belemmeren. Zij adviseert over eventuele aanpassingen en/of hulpmiddelen.

Wegwijzer naar instanties
In sommige situaties verwijst de reumaconsulent u door naar andere disciplines of instanties.

Het kan zijn dat u hulp in de huishouding nodig heeft of dat uw huis moet worden aangepast.
De reumaconsulent kan u helpen bij het vinden van de weg in ‘hulpverlenerland’. Zij heeft contact met vele instanties en behandelaars waarmee u te maken kunt krijgen, zoals bedrijfsverenigingen, maatschappelijk werk, fysiotherapie, ergotherapie, gemeentelijke instellingen en natuurlijk met de specialisten op de polikliniek. U kunt bij de consulent terecht voor vragen over vergoedingen, keuringen, aanpassingen, enz.

Scoren van ziekteactiviteit
Onder eindverantwoordelijkheid van de reumatoloog doet de reumaconsulent gewrichtsonderzoek. Het onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd en leidt tot een score van de ziekteactiviteit. Op grond daarvan worden bepaalde beslissingen genomen over de medicatie, dit in overleg met de behandelend reumatoloog. Een voorbeeld hiervan zijn de anti-TNF middelen oftewel de Biologicals.

Afspraak maken
De reumatoloog kan u in overleg doorverwijzen naar de reumaconsulent, u kunt ook zelf vragen om een afspraak. Samen met de assistente van de polikliniek Reumatologie kunt u een afspraak plannen.
De reumaconsulent heeft spreekuur op woensdag in de even weken. Zij is op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig op de polikliniek.
U kunt haar telefonisch bereiken op maandag en vrijdag van 11.30-12.00 uur op telefoonnummer (0512) 588359 of via de assistente op maandag- woensdag- vrijdag van 08.30-16.30 uur op telefoonnummer (0512) 588361.

E-mailadres: reumatologie@nijsmellinghe.nl