In deze folder treft u informatie aan over de gang van zaken op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Ontvangst

U heeft zich zojuist gemeld bij de balie van de afdeling Spoedeisende Hulp, waar uw persoonlijke gegevens zijn gevraagd. Voor ons zijn deze gegevens noodzakelijk om de hulpverlening goed te laten verlopen. Hierna wordt u verzocht om in de wachtkamer plaats te nemen. Wij stellen het op prijs dat u in de wachtkamer wacht en niet op de afdeling of op de gang. Dit heeft te maken met de privacy van de andere patiënten.
De triageverpleegkundige zal u daarna zo snel mogelijk meenemen naar de triagekamer.

Triage en triageverpleegkundige

Bij triage wordt een indeling gemaakt naar de ernst van uw letsel of ziekte. De verpleegkundige, die hiervoor is aangesteld, beoordeelt via een systeem in welke categorie u wordt ingedeeld. Dit wordt gedaan zodat de patiënt met het meest urgente letsel of klacht als eerste gezien en behandeld wordt door een arts. Wanneer kinderen in dezelfde urgentiecategorie vallen als volwassenen, worden zij eerst geholpen.
De triageverpleegkundige vertelt u hoe lang de wachttijd ongeveer is. Als het noodzakelijk is, wordt de behandeling direct gestart.
Soms worden röntgenfoto’s gemaakt of wordt laboratoriumonderzoek verricht. Nadat dit gebeurd is, kan het zijn dat u in de wachtkamer moet wachten op verdere behandeling door een arts. Afhankelijk van de aard van uw klachten of uw letsel, kunt u meteen een pijnstiller toegediend krijgen.
Als u wilt eten of drinken, vraag het dan aan de triageverpleegkundige, voor sommige onderzoeken en ingrepen moet u nuchter zijn.

Uw familie of begeleider(s)
In overleg met de triageverpleegkundige wordt afgesproken of uw familie of begeleider(s) tijdens de behandeling bij u kunnen blijven of in de wachtkamer blijven wachten. Ouders of begeleiders van kinderen kunnen zoveel mogelijk bij de onderzoek-/observatieperiode van hun kind blijven.

Parkeren

Tijdens het brengen en ophalen van patiënten voor de afdeling Spoedeisende Hulp mag de auto bij de ingang van de afdeling staan. De auto moet daarna op het algemene parkeerterrein van het ziekenhuis geparkeerd worden. Parkeren naast de afdeling Spoedeisende Hulp is niet toegestaan. Bij ons ziekenhuis kunt u betaald parkeren.

Het onderzoek, de diagnose en de therapie

De SEH-verpleegkundige vraagt u wat er aan de hand is. Zonodig neemt zij/hij voorbereidende maatregelen voor de behandeling. De SEH-arts of arts-assistent komt u onderzoeken. Soms wordt u voorafgaand onderzocht door een co-assistent (arts in opleiding). Dit betekent dat er meerdere keren naar uw klachten wordt gevraagd. Zonodig worden er aanvullende onderzoeken aangevraagd en uitgevoerd. Het bloedonderzoek neemt ruim een uur in beslag. Bij bepaalde bloedonderzoeken kan dit oplopen tot anderhalf uur.
De onderzoeken vinden bijna allemaal plaats op de afdeling Spoedeisende Hulp. Voor een röntgenonderzoek (bijv. CT-scan, röntgenfoto, echo) gaat u naar de afdeling Radiologie. De medewerkers van deze afdeling verzorgen diverse (soms tijdrovende) onderzoeken voor meerdere afdelingen in het ziekenhuis. Ook hier geldt dat sommige patiënten sneller geholpen worden in verband met de ernst van hun aandoening.

De behandeling

Wanneer de benodigde onderzoeksresultaten er zijn, bespreekt de arts met u wat de beste behandeling is. Dit wordt in uw medische dossier vastgelegd.
De verpleegkundige of arts voert de behandeling uit. Tijdens de behandeling kunt u uw vragen en wensen aan de arts en verpleegkundige kenbaar maken.

Naar huis

Als u na de behandeling weer naar huis mag, kan een controle op de polikliniek nodig zijn. Hiervoor ontvangt u een afsprakenkaartje. Soms kan de huisarts de controle doen. Uw huisarts krijgt altijd een brief toegestuurd.

Opname

Als blijkt dat een opname nodig is, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. Uiteraard kan de familie dan met u mee.

Nazorg

Naar aanleiding van de opvang op de Spoedeisende Hulp van u en/of uw familie is het mogelijk dat er behoefte bestaat om uw ervaringen te bespreken en eventuele vragen te stellen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om hiermee naar ons toe te komen, maar misschien wilt u uitgebreid hierover praten. U kunt dan het beste een afspraak maken via het secretariaat van de behandelend specialist.

Opmerking
Uit de praktijk blijkt, dat veel mensen op eigen initiatief de Spoedeisende Hulp bezoeken. Toch is en blijft de huisarts de aangewezen persoon om in eerst instantie naar toe te gaan. Hij/zij kan dan, indien noodzakelijk, zorgen voor een doorverwijzing naar het ziekenhuis.

Tenslotte

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan onze afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw verblijf of behandeling het beste direct met de betrokken personen bespreken. Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau (PSB). U kunt het PSB bereiken op het telefoonnummer (0512) 588 087.

Mocht u naderhand nog vragen hebben over uw behandeling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp van Nij Smellinghe is: (0512) 588 146.