Inleiding

U hebt de Spoedeisende Hulp (SEH) van ons ziekenhuis bezocht vanwege een prik-, spat- of bijtincident. Uw bloed is daardoor in contact gekomen met het bloed van iemand anders (bloed-bloed contact).

Op de Spoedeisende Hulp is bepaald of er door dit bloed-bloed contact risico bestaat op besmettingen met het hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) of HIV virus. Van belang zijn vooral de omstandigheden waaronder het incident plaatsgevonden heeft. Zoals de hoeveelheid bloed waarmee u in aanraking bent geweest, hoe diep de verwonding is, of u gevaccineerd bent tegen hepatitis B enz.

Preventieve maatregelen
Naar aanleiding hiervan kunnen zonodig preventieve maatregelen worden genomen om het risico van besmetting tot een minimum te beperken.
• Bent u bijvoorbeeld niet gevaccineerd tegen hepatitis B en de bron waarvan het bloed afkomstig is, is onbekend, dan krijgt u immuunglobuline toegediend gevolgd door de 1e van een serie van 3 vaccinaties tegen hepatitis B. De 1e vaccinatie krijgt u op de Spoedeisende Hulp, voor de 2e en 3e vaccinatie krijgen medewerkers van Nij Smellinghe een oproep van de hygiënist, na invulling van het registratieformulier. Bent u geen medewerker van Nij Smellinghe dan kunt u hiervoor contact opnemen met de bedrijfsarts van uw instelling of de eigen huisarts.
• Er worden geen preventieve maatregelen genomen tegen hepatitis B als u hiertegen gevaccineerd bent.
• Bij risico op hepatitis C wordt er direct en na 3 en 6 maanden bij u bloed afgenomen voor onderzoek op de aanwezigheid van het HCV-virus. Er wordt geen actie ondernomen als dit risico niet aanwezig is.
Eventueel wordt u doorverwezen naar een MDL-arts.

• Bij risico op HIV wordt  -in overleg met een internist- met u besproken of het starten van een zogenaamde PEP-kuur wenselijk is. Ook nu wordt er direct en na 3 en 6 maanden bloed bij u afgenomen voor onderzoek op HIV. Geen HIV-risico betekent: er worden geen preventieve maatregelen genomen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de hygiënist van Nij Smellinghe.

Afdeling Hygiëne en Preventie
Telefoon: (0512 ) 588 059
E-mail: s.terpstra@nijsmellinghe.nl