Inleiding

Uw kind is of wordt opgenomen op de kinderafdeling. In deze folder staat informatie over de kinderafdeling van Nij Smellinghe. Met behulp van deze informatie kunt u uw kind voorbereiden op de opname in het ziekenhuis. Een goede voorbereiding kan het verblijf in het ziekenhuis minder bedreigend maken. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw kind de ervaring beter verwerkt. Als uw kind plotseling wordt opgenomen, dan heeft u niet de kans gehad hem voor te bereiden. De artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de kinderafdeling proberen dit op te vangen.
Waar wij “verpleegkundigen” schrijven, bedoelen wij verpleegkundigen die uitsluitend met kinderen werken en ook (na)scholing volgen op dat gebied.
U kunt dit boekje óók gebruiken om vragen van uw kind te beantwoorden.
Mocht u, na het lezen van deze folder, nog vragen hebben dan kunt u daarmee altijd bij een van onze medewerkers terecht.

Telefoongebruik

Op de kinderafdeling mag mobiel gebeld en ge-sms’t worden.

Fotograferen en filmen

Het is niet toegestaan om op de Kinderafdeling foto’s te maken en/of te filmen zonder toestemming van andere patiëntjes/bezoekers en/of medewerkers in verband met privacy.

Voorbereiding voor de opname

Voor een kind is het belangrijk te weten wat hij kan verwachten. De leeftijd en het karakter van uw kind bepalen min of meer hoe uw voorbereiding er uit ziet. Door samen te praten over wat er gaat gebeuren, raakt uw kind alvast vertrouwd met wat hij straks kan verwachten. U kunt het hebben over het ziekenhuis in het algemeen en over de mensen die er werken (zoals dokters en verpleegkundigen). Ook samen met uw kind de benodigdheden inpakken die meegaan naar het ziekenhuis kan een goede voorbereiding zijn.
Voor uw kind is het belangrijk dat u eerlijk bent en het niet mooier voorstelt dan het werkelijk is. Zeg bijvoorbeeld niet dat een prik geen pijn doet, maar dat het even pijn doet.
Als de situatie het toelaat, kunnen we gebruik maken van een speciale ’tover’-zalf om de prikplaats te verdoven.
Maak uw kind ook duidelijk dat je best verdrietig mag zijn in het ziekenhuis.

Als u van tevoren wilt kennismaken met de kinderafdeling, kunt u daarvoor een afspraak maken bij de secretaresse van de kinderafdeling, telefoonnummer: (0512) 588 460.

Wat neemt uw kind mee?
Naast de tandenborstel, tandpasta, pyjama en pantoffels/ slippers, is het belangrijk iets vertrouwds mee te nemen zoals een eigen knuffel, speelgoed en evt. eigen drinkbeker/zuigfles. Uw kind mag zijn eigen kleding in het ziekenhuis aan. Denk eraan dat u voldoende schone kleren mee neemt. Als uw kind geopereerd wordt, dan mag het tijdens de operatie zijn sokken aanhouden. Daarvoor is het goed extra sokken mee te nemen. Bij operaties betreffende KNO, Mondheelkunde en (bijzondere) tandheelkunde mogen de kinderen ook een schone pyjamabroek aan.
Luiers, handdoeken en washandjes worden door het ziekenhuis verstrekt.
Het is verstandig om geen geld of waardevolle eigendommen bij uw kind achter te laten. Nij Smellinghe is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 

De opname

U wordt met uw kind op de afgesproken dag en tijd verwacht op de kinderafdeling.
Denk eraan de het burgerservicenummer (BSN), de ziektekostenpolis en de poliklinische patiëntenpas van uw kind mee te nemen.

Als uw kind voor een operatie wordt opgenomen, worden ouder en kind voor de opnamedag gezien op de preoperatieve screening door de Anesthesioloog. Tijdens dit bezoek onderzoekt de anesthesioloog uw kind en heeft u de gelegenheid om informatie te verkrijgen en vragen te stellen. Daarnaast kan de anesthesioloog de ouders om toestemming voor de anesthesie vragen. Zie ook folder ‘Preoperatieve screening/anesthesie’.
Als uw kind nog geen preoperatief onderzoek heeft gehad (bijv. bij een spoedopname) dan gebeurt dit alsnog op de afdeling of op de spoedeisende hulp.

Is uw kind opgenomen voor een operatie, dan zorgt de pedagogisch medewerker of verpleegkundige voor de voorbereiding hierop. Deze voorbereiding is specifiek gericht op de operatie die uw kind moet ondergaan en aangepast aan de leeftijd van uw kind. Meestal gebeurt dit aan de hand van een fotoboek, ipad en ziekenhuismateriaal zoals narcosekapje, operatiekleding enz.
In Nij Smellinghe is het zo geregeld dat een van de ouders, als u dat wenst, bij de inleiding voor de narcose, aanwezig kan zijn. Tevens kunt u ook weer bij het wakker worden aanwezig zijn. Meer informatie hierover leest u in onze folder: ‘Aanwezigheid van een ouder bij inleiding van de narcose’.

Pijnbestrijding na een operatie
Na een operatieve ingreep is het normaal dat pijn ontstaat. Pijn is een alarmsignaal van het lichaam. Het is dus belangrijk dat pijn aanwezig is. Het houdt een kind alert om rustig om te gaan met zijn lichaam na een operatie. Het is van belang dat de pijn onder controle is. Teveel pijn zorgt voor een vertraging van de genezing. Pijn moet ‘te dragen’ zijn. Pijnbestrijding na een operatie, is ook voorkómen van pijn. Dat doen we door medicijnen te geven voordat uw kind pijn krijgt. Direct na de operatie beschrijft de anesthesioloog op welke  tijden uw kind medicijnen tegen pijn krijgt: op de uitslaapkamer, de kinderafdeling en thuis.

U krijgt voor uw kind medicijnen mee. De verpleegkundige  geeft u bij ontslag uitleg over het gebruik daarvan.

Pijnmeting
De verpleegkundige op de afdeling vraagt uw kind regelmatig hoe het met de pijn is. Uw kind kan dit, afhankelijk van zijn leeftijd, aangeven met behulp van een ‘pijnmeetlatje’.

De verpleegkundige vraagt uw kind of het een schuifje wil verplaatsen op een lijn met ‘gezichtjes’ die ‘geen pijn = 0’ tot ‘ergst denkbare pijn = 10’ uitdrukken. Met behulp van het schuifje kan uw kind zelf aangeven hoe het de pijn op dat moment ervaart. Op deze manier kan de verpleegkundige de pijn beoordelen maar ook de effecten van de pijnmedicatie. Deze pijnliniaal wordt gebruikt vanaf de leeftijd van 7 jaar.

Als uw kind te jong is om een pijnmeetlatje te bedienen, wordt door de verpleegkundige gebruik gemaakt van een observatieschaal.

Tijdens het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige een aantal gegevens over medicijngebruik, eet- en slaapgewoontes van uw kind enz. Tijdens dit gesprek kunt u alle belangrijke dingen vertellen en heeft u de mogelijkheid al uw vragen te stellen.
In verband met besmettingsgevaar is het belangrijk te melden of een kinderziekte (zoals waterpokken) op school of in de omgeving heerst.

Rooming in

Bijna alle kinderen hebben hun moeder en/of vader nodig als ze in het ziekenhuis liggen. De leeftijd van het kind speelt hierbij geen rol.

U kunt zelf bepalen wanneer u wel of niet bij uw kind aanwezig wilt/kunt zijn. Heeft het kind 's nachts behoefte aan de aanwezigheid van een ouder,  u kunt bij uw kind overnachten.
Bij uw kind overnachten heet ‘Rooming in’. Er wordt dan een stretchbed op de kamer geplaatst.
‘s Ochtends kunt u met uw kind ontbijten op de afdeling, de middag- en avondmaaltijd moet u zelf verzorgen.
Op de afdeling staat een koelkast en een magnetron waarin u uw meegebrachte etenswaren kunt bewaren en/of opwarmen.
De koelkast is onder de volgende voorwaarden te gebruiken: op elk product dat u in de koelkast plaatst moet u de naam, kamernummer en datum vermelden. Ook moeten de producten afgesloten bewaard worden.
Het is ook mogelijk tegen gereduceerd tarief een maaltijd in het restaurant te gebruiken. De kortingskaart kunt u verkrijgen bij de voedingsassistente en/of verpleegkundige.

De ouderkamer

Als uw kind in het ziekenhuis ligt is het fijn als u vaak en lang bij hem/haar kunt zijn. Daarnaast kan het ook prettig zijn om u even terug te trekken, bijvoorbeeld als uw kind slaapt. Dat kan dan in de ouderkamer. Hier kunt u onder andere rustig tv kijken of iets lezen. Als uw kind u nodig heeft bent u dan toch dichtbij.

Openingstijden restaurant

Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur.
In het weekend van 09.30 tot 20.00 uur.
Tussen 11.30 en 13.30 uur is het mogelijk een warme maaltijd te krijgen. De hele dag is er koffie, thee en frisdrank en zijn er koeken en diverse (warme) broodjes.
’s Middags vanaf 16.00 uur is er soep en vanaf 17.00 uur kan er ook een warme snack genuttigd worden. Van 16.30 tot 19.30 uur bestaat de mogelijkheid om een warme maaltijd of snack te gebruiken in het restaurant.

De kinderafdeling

Op de kinderafdeling zijn kinderen opgenomen van 0 tot 18 jaar.
De afdeling heeft 30 bedden; er zijn 6 couveuses, 3 wiegenkamers, 6 éénpersoonskamers, 5 tweepersoonskamers en één kamer voor 4 personen voor dagopname.

Niet alle kinderen kunnen bij elkaar liggen. De ziekte van uw kind kan het noodzakelijk maken dat uw kind apart verpleegd moet worden.
Zo voorkomen we dat uw kind besmet wordt of andere kinderen besmet raken. Kinderen met een besmetting kunnen meestal niet naar de speelkamer, de pedagogisch medewerker komt dan bij uw kind langs om een activiteit aan te bieden.

Overzichtsbord op de afdeling

Op de kinderafdeling hangen overzichtsborden. Op deze borden staan de namen van de opgenomen kinderen en daarachter de naam van de verantwoordelijk verpleegkundige. Als u niet wilt dat de naam van uw kind op het bord vermeld wordt, wilt u dit dan doorgeven aan de verpleegkundige.
Onderaan het bord staan de namen van de secretaresse, voedingsassistente en de pedagogisch medewerkster die die dag werken.

Medewerkers van de afdeling

Op de afdeling kunt u de volgende medewerkers tegen komen:
- Kinderartsen
- Artsen in opleiding
- Andere medische specialisten
- Afdelingshoofd
- (Kinder)verpleegkundigen
- Stagiaires
- Gespecialiseerde verpleegkundigen (astma- en diabetes)
- Pedagogisch medewerkers en stagiaires
- Onderwijzer(es)
- Voedingsassistenten
- Secretaresse
- Huishoudelijk medewerker
- Maatschappelijk medewerker en kinderpsycholoog
- Geestelijk verzorg(st)er
- Logopediste
- Lactatiekundige
- Fysiotherapeut
- Laboranten

Kinderartsen
Er werken zeven kinderartsen op de kinderafdeling. Ze hebben afwisselend dienst. De dienstdoende kinderarts loopt iedere morgen visite en bespreekt uw kind met de verpleegkundige. Daarna wordt u door de verpleegkundige en/of kinderarts geïnformeerd over het verdere zorgbeleid/plan met betrekking tot uw kind.
Via de verpleegkundige kunt u ook een afspraak met de kinderartsen maken.
Het is zowel voor u als voor ons vervelend achteraf te moeten merken dat u te weinig informatie heeft gekregen voor, tijdens of na de opname. Daarom is het erg belangrijk om, als u vragen hebt, deze ook te stellen. Schrijf de vragen eventueel op een briefje, dan
heeft u minder kans dat u een vraag vergeet.

Andere medische specialisten
Zij hebben geen vaste visitetijd. Via de verpleegkundige of secretaresse kunt u een afspraak met hen maken voor een gesprek.

Maatschappelijk werker/Geestelijk verzorg(st)er
De opname van uw kind en zijn ziekte kan sterke emoties met zich meebrengen, bij zowel het kind als bij de ouder(s). Mocht u over deze zaken willen praten dan kunt u altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker of de geestelijk verzorg(st)er. Een afspraak kunt u maken via de verpleegkundige of een van de kinderartsen. Zie ook de folder ‘Medisch Maatschappelijk Werk’.

Pedagogisch medewerkers en ‘it Roefke’
Van maandag tot en met vrijdag is er overdag één van de pedagogisch medewerkers aanwezig. De kinderen kunnen (zonodig in bed) in ‘it Roefke’ spelen, knutselen, lezen, eten etc. De pedagogisch medewerker is aanwezig om hen dit aan te bieden en te helpen. Verder leidt de pedagogisch medewerker de kinderen af bij vervelende en/of pijnlijke ingrepen, en begeleidt de pedagogisch medewerker de kinderen bij het verwerken van de ervaringen door spel en andere activiteiten.

Onderwijs

Als uw kind voor langere tijd in het ziekenhuis moet verblijven is er de mogelijkheid om naar school te gaan. Op welke dagen en tijden er les wordt gegeven is in overleg met de ziekenhuisleerkracht.

Hij/zij neemt contact op met de school van uw kind om bij het programma van de school aan te sluiten. We proberen hierdoor zoveel mogelijk leerachterstand te voorkomen. Aanmelding gebeurt via de pedagogische medewerkers.

Internet , laptops en tv

Op de kinderafdeling is het mogelijk om gebruik te maken van draadloos internet.
U kunt voor uw kind een eigen laptop meenemen. Ook kunt u een laptop van ons lenen. Wij hebben een aantal laptops tot onze beschikking. De laptops zijn voor kinderen vanaf 10 jaar. Als u een laptop voor uw kind wilt lenen, kunt u dat kenbaar maken bij de pedagogisch medewerker of de verpleegkundige. Alvorens het gebruik tekent u een laptop overeenkomst. Aan het lenen van de laptop zijn geen kosten verbonden. Maar wanneer er kosten gemaakt moeten worden omdat er onderdelen ontbreken of stukgaan tijdens het gebruik van de laptop, worden deze doorberekend naar de ouders/ verzorgers. Zie verder de ‘handleiding laptopgebruik’ die u op de afdeling krijgt.

Bij elke TV is een afstandsbediening. Deze is ook als koptelefoon te gebruiken door op het icoontje met de doorgestreepte luidspreker te drukken, ook kun je aan de verpleegkundige of secretaresse een losse koptelefoon vragen.

Ouderparticipatie

Als ouder/ verzorger kunt u zo vaak en zo lang bij uw kind zijn als u wilt. Voor uw kind is het fijn als u een deel van de dagelijkse verzorging op u kunt nemen: baden, aankleden, spelen, eten geven.
Omdat wij de zorg voor uw kind met u delen, is het nodig afspraken met elkaar te maken. Spreek met de verpleegkundige goed af welk deel van de verzorging u precies op u neemt, zodat voor iedereen duidelijk is wie, wat, wanneer doet.

Bezoek

Broertje(s) en/of zusje(s) zijn natuurlijk welkom. Voorwaarde voor de kinderen is wel dat ze niet verkouden, ziek of in contact geweest zijn met kinderziektes, zoals rode hond, waterpokken enz. Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding op bezoek komen. Als de ouders 's morgens een keer niet aanwezig kunnen zijn, kan in overleg met de verpleegkundige opa, oma, of de vaste oppas komen.
Overige familieleden, vrienden en kennissen zijn (in overleg met ouders en kind) van harte welkom op de volgende bezoektijden: van 8.00 -12.00 uur en van 14.00 - 19.30 uur.
Komt er bezoek op een tijdstip dat u niet aanwezig bent, wilt u dit dan doorgeven aan de verpleegkundige van uw kind?
Wel geldt een beperking van maximaal twee personen tegelijkertijd op bezoek bij uw kind. Dit heeft te maken met het belang van een rustige leefomgeving voor uw kind en de andere kinderen die opgenomen zijn. Eventueel meer bezoek kan wachten in de hal.
Op de afdeling staat 's morgens, 's middags en 's avonds op een bepaalde tijd koffie en thee voor het bezoek klaar. Voor de kinderen die op bezoek komen is er ranja. De glazen moeten op de afdeling blijven en mogen niet meegenomen worden naar de hal. Graag gebruikte glazen terugzetten in de koffiekar.

Parkeertarieven per 01-01-2013
Eerste 20 minuten        gratis
Van 20 tot 60 minuten   €0.80
Per elk volgend uur        €0.80
Maximaal                         €2.50

  Parkeerkaart
Er is eventueel een week/maandkaart verkrijgbaar bij de receptie hoofdingang,
De kosten zijn:
Weekkaart € 5.50 + € 15,.- borg.
Maandkaart €16.50 + € 15,.- borg.
Gelieve met gepast geld te betalen.

Etenstijden

Het ontbijt: ± 7.15 uur;
• het middageten: ± 11.45 uur;
• het avondeten: ± 17.15 uur.

De kinderen kunnen ‘s middags samen met de pedagogisch medewerker in ‘it Roefke’ eten. Om te zorgen dat dit rustig verloopt, mag er dan geen bezoek in ‘it Roefke’ zijn.
Als u aanwezig bent, kunt u samen met uw kind op de kamer eten. In de rustperiode (12.30 - 14.00 uur) kunt u als ouder op de kamer van uw kind blijven, of zelf pauzeren in het restaurant.

Afscheid

Afscheid nemen is voor niemand leuk. Doe dit vooral niet stiekem want uw kind zal zich bedrogen voelen.
Houdt het afscheid nemen zo kort mogelijk en zeg wanneer u terugkomt. U kunt eventueel aan een verpleegkundige of pedagogisch medewerker vragen even bij hem te blijven bij uw vertrek.

Weer naar huis

Wij vertellen u meestal een dag van tevoren of uw kind weer naar huis mag.
Voordat u vertrekt bespreekt de verpleegkundige nog een aantal zaken met u, zoals het gebruik van medicijnen, controlebezoek bij de polikliniek, evt. dieet en wanneer uw kind weer naar school mag. Meestal is er ook een ontslaggesprek met de specialist. Wanneer uw kind thuis is, zal hij misschien weer wat moeten wennen.
Vaak blijkt hij wat meer behoefte te hebben aan aandacht. Soms zal hij zich angstig of agressief gaan gedragen. Ook kan het zijn dat hij veel huilt, moeite heeft om in slaap te komen, ’s nachts in bed plast, of wakker schrikt omdat hij droomt of bang is om alleen gelaten te worden.
Informatie over hoe u met dergelijk gedrag om kunt gaan, vindt u op de website van ‘Kind en Ziekenhuis’: www.kindenziekenhuis.nl/ weerthuis
Geef uw kind de tijd om op deze manier zijn gevoelens te verwerken. U kunt hem helpen door erover te praten. Met kleinere kinderen kunt u naspelen wat er in het ziekenhuis gebeurd is.

Evaluatieformulier
Vlak voordat uw kind naar huis gaat, krijgt u een evaluatieformulier en een portvrije enveloppe. Hierop kunt u dingen aangeven die goed gingen en dingen die minder goed gingen of waar u tegenaan gelopen bent. Wij stellen uw mening zeer op prijs; het kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.
Het is tevens belangrijk om tijdens de opname zaken aan te kaarten wanneer u vindt dat iets niet goed verloopt/ of verlopen is.

Verstrekken van producten
Op de kinderafdeling worden soms namens een aantal firma’s producten aangeboden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld zalf, zeep of shampoo of iets dergelijks. Het is niet zo dat wij u adviseren om speciaal deze producten te gaan gebruiken. Er zijn meerdere producten op de markt waaruit u zelf een keuze kunt maken.

Rechten van de patiënt en toestemming geven

Rechten van de patiënt
De relatie tussen patiënt en arts of andere hulpverlener is meestal gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daarnaast wordt deze relatie geregeld door een aantal wettelijke bepalingen.
Dit gebeurt in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze wet is er voor volwassenen en kinderen.
In deze wet staan afspraken over twee belangrijke onderwerpen, namelijk:
• het recht op informatie over de behandeling
• het recht om eerst toestemming te geven voor een behandeling

Toestemming
De patiënt moet in ieder geval geïnformeerd worden over:
• het doel van het onderzoek/ behandeling
• de aard van het onderzoek/ behandeling
• de te verwachten resultaten
• de mogelijke risico’s
• eventuele andere behandelingsmethodes

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen tot twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen, dat doen hun ouders of voogd. De ouders nemen de beslissing voor het kind en geven toestemming aan de arts. Ouders moeten geïnformeerd worden over het onderzoek en behandeling. De ouders hebben recht op inzage in het medisch dossier, het kind niet. Aan het kind moet op een begrijpelijke manier worden verteld wat er gaat gebeuren.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar
Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn in het algemeen goed in staat om hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor onderzoek en behandeling toestemming nodig van zowel de ouders als het kind. Beide moeten de informatie van de zorgverlener krijgen. Tevens hebben beide recht op inzage in het medisch dossier.

Jongeren vanaf 16 jaar
Jongeren vanaf zestien jaar mogen voor zichzelf beslissen over onderzoek en behandeling. Instemming van de ouders is niet nodig. De jongere wordt geïnformeerd, de ouders krijgen alleen informatie als het jongere kind daar toestemming voor geeft. De jongere heeft recht op inzage in het medisch dossier, de ouders alleen als de jongere daar toestemming voor geeft.

Gezag
Niet alle kinderen leven samen met beide ouders. Wel is het gezag over het kind geregeld. Dat is toegewezen aan één of beide ouders. De rechter kan ook een voogd benoemen.
De ouder die alleen het gezag heeft, is verplicht om met de andere ouder te overleggen over belangrijke gebeurtenissen. Dat geldt ook voor een medische behandeling. In alle gevallen kan de ouder die het gezag niet heeft, informatie krijgen over het kind. In geval van bovengenoemde situatie van niet samenwonende ouders of andere bijzondere situaties is het verzoek aan u om ook dit te vermelden aan de verpleegkundige.

Wilt u meer informatie over de WGBO? Kijk dan op www.jadokterneedokter.nl en/of www.kindenziekenhuis.nl

Langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen

De kinderartsen van Nij Smellinghe werken mee aan een langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen onder de naam Eurocat in het Universitair Medisch Centrum Groningen. In dit kader is het mogelijk dat aan onderzoekers van Eurocat inzage wordt verleend in uw gegevens. Mocht uw kind een aangeboren aandoening hebben, dan kunt u benaderd worden voor deelname aan dit onderzoek. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen inzage van uw gegevens en eventuele benadering, kunt u een e-mail sturen naar: eurocat@umcg.nl. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.eurocat.umcg.nl.

Om te lezen

Voor jonge kinderen:
Dick Bruna : Nijntje in het ziekenhuis
Richard Scarry: Naar de dokter
Richard Scarry: Krul konijn gaat naar de dokter
G. Wolde: Tillie haar broertje is ziek
G. Wolde: Tonnie gaat naar de dokter
Janosch: Ik maak je weer beter, zei Beer
L. Zoetmulder: Marc gaat naar het ziekenhuis.
L. Zoetmulder: Het been van Heleen
L. Zoetmulder: Je been in het gips
L. Zoetmulder: De buik van Bram
L. Zoetmulder: Pijn in je buik

Voor oudere kinderen:
H. Vergouwe: Naar het ziekenhuis
V. Hazelhoff: Auww
B. van Wely: Een boek voor jou van Bartje Beter
T. Olden: In het ziekenhuis

Informatie over kinderen in het ziekenhuis kunt u krijgen bij:
Stichting Kind en Ziekenhuis
Churchillaan 11, 6e etage
3527 GV Utrecht
Postbus 197
3500 AD Utrecht
T. (030) 2916736
E. info@kindenziekenhuis.nl
W. www.kindenziekenhuis.nl / www.kindenzorg.nlhttp://www.jadokterneedokter.nl

 

Andere interessante informatie over het ziekenhuis kunt u vinden op de volgende apps, websites of via YouTube:
Website kinderafdeling Nij Smellinghe: www.nijsmellinghe.nl 
Er is een speciaal onderdeel op de website voor kinderen.

Prik! App

** Waar u leest hij/hem kunt u ook lezen zij/haar. **