De Turbuhaler® is een poederinhalator voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar oud.

Aandachtspunten vooraf

Bij een nieuwe Turbuhaler®:
• Draai de rode draaigreep zo ver mogelijk naar de ene kant en draai daarna weer zover mogelijk terug naar de andere kant (het maakt niet uit naar welke kant u de eerste keer draait). U hoort nu een klik.
• Bij de Symbicort-Turbuhaler® nogmaals de rode draaigreep in beide richtingen draaien.
• De Turbuhaler® is nu geladen en klaar voor gebruik.
• Laad de Turbuhaler® alleen maar wanneer deze moet worden gebruikt.

Aandachtspunten voor de toediening
• Verwijder de beschermdop.
• Pak de Turbuhaler® in het midden vast, houd de Turbuhaler® rechtop, de gekleurde geribbelde bodem onder.
• Draai de gekleurde bodem helemaal rechtsom tot deze niet meer verder kan. Hierna draait u die weer terug totdat u een klik hoort; de medicatie ‘ligt’ nu klaar om geïnhaleerd te worden.
• Houd de Turbuhaler® hierbij rechtop.
• Houding van uw kind: rechtop zittend of staand, de mond moet leeg zijn!
• Volledig laten uitademen. Let op: nooit in de Turbuhaler laten ademen (anders wordt de inhalator van binnen vochtig en zal het medicijn erin blijven plakken).
• Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen er goed omheen.
• De kin iets omhoog houden (het medicijn kan zo beter in de longen komen).
• De tong onder in de mond laten liggen.
• Rustig en met een lange, krachtige, diepe ademteug laten inhaleren.
• Na het inhaleren de Turbuhaler® uit de mond nemen en 5 – 10 seconden de adem laten vasthouden (mond gesloten).
• Daarna rustig door de neus of mond laten uitademen.

• Als er meerdere puffen moeten worden genomen, dan herhalen vanaf het tweede punt.
• Draai de beschermkap weer op de Turbuhaler®.
• Na inhalatie uw kind de mond en keel laten spoelen door te gorgelen met water: het eerste slokje laten uitspugen, het tweede slokje laten doorslikken.
• Uw kind proeft en voelt niets van het poeder, dit in tegenstelling tot andere poerderinhalatoren.

Gebruiksduur
• Het heeft géén zin om meerdere keren achter elkaar te klikken omdat per inhalatie maar één afgepaste dosis geïnhaleerd kan worden! Als u toch een paar keer achter elkaar klikt, telt het telmechanisme dit als een verbruikte dosis!
• Het totaal aantal doses staat vermeld op de Turbuhaler®.
• Controleer regelmatig het venster: als er een rood streepje zichtbaar wordt, zitten er nog ongeveer 20 inhalaties in.
• Bij Symbicort zijn getallen zichtbaar.
• In de Turbuhaler® zit een drooghoudpoeder; dit blijft rammelen, ook al is de Turbuhaler® leeg!
• De Turbuhaler® is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum staat op de beschermdop.

Onderhoud en bewaren
• Het mondstuk eventueel reinigen met een droog doekje of een tissue, nooit afspoelen.
• De Turbuhaler® niet laten vallen.
• Bewaar de Turbuhaler® op een koele en droge plaats.

Vragen?
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend kinderarts of de kinderlongverpleegkundige. Zij zijn bereikbaar via de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoon: (0512) 58 88 20.