Geachte ouders,

Als kinderartsen zijn wij verplicht alles wat wij over uw kind weten, geheim te houden. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen wij wel informatie over uw kind doorgeven aan bepaalde artsen die ook betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van uw kind. Bij pasgeborenen geldt dat bijvoorbeeld ook voor de 1e lijns-verloskundige. Dit geldt alleen voor informatie die zij nodig hebben om hun werk goed te doen (ook als dit geldt voor gegevens uit andere ziekenhuizen).
Verder vinden wij dat ook artsen die werken in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dat wil zeggen consultatiebureauartsen en schoolartsen, alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Daarom sturen wij standaard alle belangrijke medische informatie door aan de JGZ. Wij gaan er vanuit dat u daartegen geen bezwaar heeft.

Let op!
Als u er wel bezwaar tegen heeft dat wij belangrijke medische informatie over uw kind doorsturen aan de artsen van de JGZ, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk doorgeven aan de kinderarts van uw kind (zie het strookje hiernaast).

Opname van een pasgeboren zuigeling
Tijdens een van de eerste zwangerschapscontroles heeft uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog u gevraagd of gegevens over de zwangerschap en de geboorte van uw baby mogen worden verzameld voor landelijke registratie. Wij gaan ervan uit dat u hiermee akkoord bent gegaan. Zo niet, wilt u dit dan aan ons doorgegeven (zie hiernaast)?

Langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen
De kinderartsen van Nij Smellinghe werken mee aan een langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen onder de naam Eurocat in het Universitair Medisch Centrum Groningen. In dit kader is het mogelijk dat aan onderzoekers van Eurocat inzage wordt verleend in uw gegevens. Mocht uw kind een aangeboren aandoening hebben, dan kunt u benaderd worden voor deelname aan dit onderzoek. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen inzage van uw gegevens en eventuele benadering, kunt u een e-mail sturen naar: eurocat@umcg.nl. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.eurocat.umcg.nl.

Kinderartsen
Mw.drs. H.R. Bangma
Dr. A.F.J. Brouwer
Mw.dr. L.M. Leer
Mw.drs. C.D. Peer
Mw.drs. M.J. de Vries
Drs. M.E.F. Wilsterman

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moeder/vader/verzorger/voogd van kind: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum kind: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geeft hierbij te kennen dat

0  informatie over mijn kind niet routinematig mag worden doorgegeven aan de artsen van de JGZ.

0  gegevens over de geboorte van mijn kind niet mogen worden verzameld voor de landelijke registratie.


Datum:

Plaats:

Handtekening:
 

Het ingevulde deel kunt u overhandigen of opsturen aan uw kinderarts of aan de secretaresse op de Kinderafdeling/Kraamafdeling.