De Novolizer® is een poederinhalator voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar oud.

Aandachtspunten vooraf

Een nieuwe Novolizer® moet eerst klaargemaakt worden voor het eerste gebruik.
Dit gaat als volgt:
• Plaats de Novolizer® voor het kind, druk de geribbelde vlakken aan weerszijden van het deksel zachtjes in, schuif het deksel naar voren en til het op.
• Verwijder de folie van het medicijnpatroon, plaats het patroon in de Novolizer® met de dosisteller naar het mondstuk gericht.
• Plaats het deksel weer terug in de openingen en duw het in de richting van de drukknop tot het op zijn plaats klikt.

Aandachtspunten voor de toediening
• Houd de Novolizer® horizontaal en verwijder de beschermdop van het mondstuk door op de ribbels van de zijkanten te drukken.
• Druk de gekleurde knop volledig in: er volgt een dubbele klik (wat wil zeggen dat de medicatie nu klaar is voor gebruik) en de kleur van het controlevenster boven het mondstuk wordt groen.
• Laat de knop weer los.
• Laat uw kind rechtop zitten of staan, met het hoofd iets achterover.
• Zorg dat de mond leeg is.
• Laat uw kind volledig uitademen, nooit in de Novolizer® laten uitademen (anders wordt de inhalator van binnen vochtig en zal het medicijn erin blijven plakken).
• Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen er goed omheen.
• Laat de tong onder in de mond liggen.
• Laat uw kind met een rustige, lange, krachtige en diepe ademteug inhaleren.
• Tijdens de inademing is er een luide klik te horen (die aangeeft dat de inhalatie correct is uitgevoerd), ook na de klik moet uw kind blijven inademen.
• Neem de Novolizer® uit de mond, laat uw kind de adem 5-10 seconden vasthouden (mond sluiten).
• Daarna rustig door de neus of mond laten uitademen, mogelijk wordt een zoete smaak op de tong geproefd.
• Controleer of de kleur van het controlevenster weer in rood is veranderd.

• Als er meerdere puffen moet worden genomen, dan herhalen vanaf het tweede punt.
• Plaats het beschermdopje weer op het mondstuk.
• Na inhalatie uw kind de mond en keel laten spoelen door te gorgelen met water: het eerste slokje laten uitspugen, het tweede slokje laten doorslikken.

Gebruiksduur
De teller geeft het totaal aantal nog beschikbare doses aan in stappen van 20.
• Na opening van het medicijnpatroon (voor het eerste gebruik) is het patroon nog zes maanden houdbaar.
• Bereken wanneer het medicijnpatroon niet meer houdbaar is en noteer die datum.
• De uiterste gebruiksdatum staat op het medicijnpatroon.
• De Novolizer® moet na een jaar vervangen worden door een nieuw exemplaar.

Onderhoud

Het schoonmaken bij het vervangen van het medicijnpatroon gaat als volgt:
• Verwijder de beschermdop door op de ribbels van de zijkanten te drukken.
• Verwijder het mondstuk door dit linksom te draaien (tegen de wijzers van de klok in).
• Draai de Novolizer® ondersteboven en pak het rondje met de gleufjes (dit is de doseerschuif) aan de voorkant vast. Schuif het naar voren en til het op. Soms moet hierbij een klein beetje kracht gezet worden.
• Maak het mondstuk, de doseerschuif en de inhalator schoon met een zachte, droge, niet pluizende doek. Eventuele poederresten er zachtjes uitkloppen. Gebruik geen water of reinigingsmiddelen.
Montage:
• Bevestig de doseerschuif (schuin insteken) en het mondstuk (pinnetjes in de groef en naar rechts draaien) en draai de beschermdop terug.

Bewaren
Bewaar de Novolizer® op een koele en droge plaats.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend kinderarts of de kinderlongverpleegkundige. Zij zijn bereikbaar via de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoon (0512) 58 88 20.