Zomerblog no 2: Geert van der Sluis

Geplaatst op 3 augustus 2017

Deze zomer zie je een reeks van zomerblogs over de meest uiteenlopende onderwerpen voorbijkomen op de website en in social media. Allemaal hebben ze één ding gemeen; ze zijn geschreven door één van onze medewerkers. Geert van der Sluis is de tweede in de reeks. Geert is fysiotherapeut en doet promotieonderzoek in ons ziekenhuis. Wist je dat deze duizendpoot naast dit werk ook nog een lid van de tuchtcommissie is?

“Men had bij het regionaal tuchtcollege in Zwolle een vacature voor een fysiotherapeut en vroeg onze beroepsvereniging (KNGF) om een geschikte kandidaat. Ik ben vervolgens door het KNGF bij het tuchtcollege voorgedragen. Dat vond ik een hele eer. Heb ook vrijwel meteen ja gezegd, want ik denk dat het Tuchtcollege een belangrijk orgaan is voor de handhaving van de kwaliteit van ons werk.

Mijn rol
Ik ben beroepsinhoudelijk lid, dat wil zeggen dat ik vooral de klacht die bij het tuchtcollege binnenkomt op beroepsinhoud moet beoordelen. Het gaat hierbij dan om toetsing van professioneel handelen. Daarbij gaat het er niet om of het handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.

Verloop proces
Er vindt eerst een heel proces op papier plaats. Wanneer een patiënt een klacht jegens een beroepsbeoefenaar heeft, schrijft deze eerst een klaagschrift. Hierop mag de aangeklaagde beroepsbeoefenaar (in een tuchtzaak verweerder genoemd) een verweerschrift schrijven, waarin hij zijn eigen handelen beschrijft en probeert te verdedigen. Deze informatie dient ook als voorbereiding op de hoorzitting. Deze stukken zijn in voorbereiding op de hoorzitting belangrijk om goed door te nemen en te toetsen aan vakbekwaam handelen.

Dus dat betekent voor mij in de voorbereiding vaak richtlijnen, standaarden en wetenschappelijke artikelen doornemen. Maar ook gedragsregels en beroepsethiek. De hoorzitting vindt plaats in de rechtbank en wordt voorgezeten door een rechter. Verder zijn op dat moment een tweede jurist, drie beroepsinhoudelijke leden en een griffier aanwezig. De klager en verweerder zitten tegenover ons en worden soms bijgestaan door een advocaat of een bekende. Tijdens de hoorzitting worden door het college verdiepende vragen gesteld om een beter inzicht te krijgen in de klacht en de beweegredenen van de klager om een klacht in te dienen. Daarnaast wordt geprobeerd inzicht te krijgen waarom de verweerder op de manier heeft gehandeld waar tegen geklaagd is. Na beëindiging van de hoorzitting vindt beraad plaats tussen de leden van het tuchtcollege. Hierin wordt nagegaan of de klacht gegrond is op juridische en vakinhoudelijke redenen en wordt bij een gegronde klacht de maatregel bepaald. Deze maatregel kan een waarschuwing, berisping, schorsing of doorhaling in het BIG-register zijn. Bij het bepalen van de maatregel spelen vele factoren een rol. Ook zaken als schuldbewust zijn en eerdere tuchtrechtelijke zaken worden meegewogen naast de feiten rondom de klacht.

Taboe doorbreken
Het is voor zowel klager als aangeklaagde beroepsbeoefenaar een hele stap om naar het tuchtcollege te gaan. Ik weet niet of er daarom een taboe heerst, maar ik denk wel dat we allemaal tijdens onze beroepsuitoefening wel eens angst hebben om met zoiets te maken te krijgen. Ik denk toch dat het goed is dat dit kwaliteitsinstrument bestaat. Want het tuchtcollege heeft als doel de kwaliteit van de geleverde zorg door een professional te toetsen en te bewaken. Om het taboe te doorbreken is het wellicht goed om eens een hoorzitting van een tuchtcollege bij te wonen. Deze zittingen zijn namelijk openbaar. Je zult dan wellicht zien dat het vaak om zaken gaat waar we allemaal wel eens mee te maken hebben.

De zaken die ik nu heb meegemaakt bij het tuchtcollege waren erg leerzaam. Je kijkt namelijk steeds ook in de spiegel en vraagt je bij een casus steeds af hoe je zelf gehandeld zou hebben in die situatie. Alleen dat is al leerzaam. Vaak zijn de zaken uit het dagelijks leven gegrepen en geven ze veel inzicht, ook in hoe makkelijk je de “fout” in kunt gaan. Het kan dus ook niet anders dan dat je daar veel lering uit trekt."


« Naar overzicht